Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

História Tatier DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

Pracovné ponuky v ŽP

Realizačný inžinier (Ref. č.: 824)

20.8.2019,ProMinent Slovensko s.r.o.Roľnícka 21, Bratislava-Vajnory, Slovensko

Konzultant pre životné prostredie (v laboratóriu)

23.8.2019,ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Ružinov, Slovensko, Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Greenpeace trvá na dôkladnom vyšetrení požiarov v skladoch firmy DETOX Greenpeace trvá na dôkladnom vyšetrení požiarov v skladoch firmy DETOX

20. Jul 2006, Enviroportal

Vyjadrenia firmy DETOX považuje Greenpeace za zavádzajúce a požaduje komplexné informovanie verejnosti o všetkých troch kauzách.

Vláda schválila zákon o pôsobnosti orgánov pri registrácii odrôd rastlín Vláda schválila zákon o pôsobnosti orgánov pri registrácii odrôd rastlín

20. Jul 2006, TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľného materiálu pestovaných rastlín na trh včera vláda schválila s pripomienkou. Návrh tohto zákona pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Zákon má vstúpiť do platnosti 1. decembra 2006.

Mesto Bratislava eviduje 104 lokalít čiernych skládok Mesto Bratislava eviduje 104 lokalít čiernych skládok

20. Jul 2006, TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Oddelenie životného prostredia (ŽP) bratislavského magistrátu na mape mesta eviduje 104 lokalít, kde sa opakovane vyskytujú neriadené skládky odpadu.

Najničivejšie tsunami v histórii ľudstva Najničivejšie tsunami v histórii ľudstva

19. Jul 2006, Enviroportal

Na Vianoce v roku 2004 najviac postihli ničivé vlny cunami Indonéziu v Indickom oceáne. Následne bol nainštalovaný varovný systém na veľkej časti ostrova Sumatra, nie však na Jáve. Mnohí obyvatelia najnovšie zasiahnutej oblasti pri južnom pobreží Jávy v pondelok vraj ani necítili silné podmorské zemetrasenie s magnitúdom 7,7 a nedostali žiadnu výstrahu. Objavili sa však správy, že úrady boli vládou informované a varované na základe správ z japonských a amerických staníc varovného systému. Výstrahy sa však nedostali k tisíckam ohrozených obyvateľov a turistov. Podmorské zemetrasenie v pondelok vyvolalo iba dva metre vysokú vlnu, ktorá zasiahla asi 180 kilometrov pobrežia Jávy. Vlny zmietla domy, zničila desiatky reštaurácií a hotelov. Člny, autá a motorky vyplavilo stovky metrov do vnútrozemia. Postihnutá oblasť zostala ušetrená, keď posledné ničivé tsunami v decembri 2004 zasiahli veľkú časť pobrežia Indického oceánu a vyžiadala si 130 000 mŕtvych.

Pripomienkové konanie: Správa o lesnom hospodárstve v SR 2006 Pripomienkové konanie: Správa o lesnom hospodárstve v SR 2006

19. Jul 2006, Enviroportal

Správu o lesnom hospodárstve v SR za rok 2006, č. materiálu: 2134/2006-100, predkladá za rezort Ministerstva pôdohospodárstva SR na pripomienkové konanie Miroslav Jureňa, minister pôdohospodárstva SR, na základe Plánu práce vlády SR na rok 2006.

Pripomienkové konanie: Správa o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou Pripomienkové konanie: Správa o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou

19. Jul 2006, Enviroportal

Materiál sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 880/2005 k návrhu opatrenia na zabezpečenie plnenia uznesenia NR SR č. 1852/2005 prijatého na 50. schôdzi NR SR, ktorým uložila ministrovi pôdohospodárstva SR predložiť na rokovanie vlády SR a následne NR SR správu o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou do 31. januára 2006 (za rok 2005) a do 31. júla 2006 (za 1. polrok 2006).

V Námestove bude Oravský pohár Drevorubač 2006 V Námestove bude Oravský pohár Drevorubač 2006

18. Jul 2006, Enviroportal

V dňoch 3. až 8. augusta bude Námestovo dejiskom zaujímavého podujatia - XVI. majstrovstiev Slovenska Drevorubač 2006.

Navštívte pamätnú izbu Ľudovíta Greinera Navštívte pamätnú izbu Ľudovíta Greinera

18. Jul 2006, Enviroportal

S menom Ľudovíta Greinera, jedného zo zakladateľov moderného slovenského lesníctva, sa nestretnete na Slovensku veľmi často napriek jeho nesporným zásluhám o lesné hospodárstvo na Gemeri. Presadzovaním vhodného spôsobu obhospodarovania sa snažil lesy chrániť a zamedzovať ich bezohľadnému drancovaniu. Preto ho môžeme právom považovať aj za jedného z prvých ochrancov prírody a ekológov na Slovensku. Spolu s inými význačnými lesohospodármi ho pripomína zastávka na chodníku lesného času vo Vydrovskej doline.

Priatelia Zeme sa postarali o prvý ročník zelenej Pohody Priatelia Zeme sa postarali o prvý ročník zelenej Pohody

18. Jul 2006, Enviroportal

Festival Bažant Pohoda má za sebou prvý zelený ročník. Postarali sa oň Priatelia Zeme, ktorí so stovkou dobrovoľníkov zabezpečovali triedenie odpadu v areáli festivalu. Tento rok bol vďaka tomu čistejší, veď sa im podarilo vytriediť 4,7 tony odpadov.

Tsunami opäť zabíja Tsunami opäť zabíja

18. Jul 2006, Enviroportal

Od včerajšieho dňa opäť zapĺňajú stránky novín a spravodajstvo televíznych staníc správy o ničivých dôsledkoch vĺn tsunami, ktoré zasiahli južné pobrežie indonézskeho ostrov Jáva.

Andrej Kmeť - vedec a národovec Andrej Kmeť - vedec a národovec

18. Jul 2006, Enviroportal

Do galérie najväčších osobností Slovenska právom patrí Andrej Kmeť - významný slovenský národovec, archeológ, geológ, mineralóg, paleontológ, historik, botanik a etnograf. Stelesňoval v sebe jednotu duchovného, vedeckého i osvetového činiteľa a nositeľa matičných ideí a úsilí. Bol aj zakladateľom modernej slovenskej muzeológie. Jeho dary (entomologické, zoologické i historické nálezy a národopisné pamiatky) sú dodnes ozdobou expozícií Slovenského národného múzea v Martine. Mnohostrannou činnosťou si ešte za života získal veľký obdiv. Človek žijúci na malej fare medzi knihami, herbármi a starými pamiatkami urobil pre svoju vlasť azda viac ako nejeden iný erudovaný vedec. Andrej Kmeť bol bezpochyby jedným z posledných významných polyhistorov svojej doby.