Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Vodná nádrž Starina
Vláda SR prijala jeden z najdôležitejších dokumentov vodného plánovania, ktorým je 
Vodný plán Slovenska – 2. aktualizácia. Aktuálny Vodný plán Slovenska (VPS) pozostáva z Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a z Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly. Je platný na obdobie rokov 2022 až 2027. 

Tretí Vodný plán Slovenska v číslach

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

Práce v bani v Nižnej Slanej skončili, časť znečistenej vody stále vyteká

24. Jun 2022, TASR

Nižná Slaná 23. júna – Hlavná banská záchranná stanica (HBZS) minulý týždeň ukončila práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava. Koncentráciu rozpustených látok vo vytekajúcej vode do rieky Slaná sa podarilo znížiť o približne 80 percent. Ako uviedol riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan, štátny podnik na riešení situácie so znečistením rieky naďalej pracuje.

Problémová medvedica spod Tatier bola odstránená z populácie

24. Jun 2022, Enviroportal

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) dnes v skorých raných hodinách usmrtil problémovú medvedicu v lokalite Pribylina- Hrdovo, okres Liptovský Mikuláš. Medvedica s dvoma mladými vykazovala známky agresívneho správania a pohybovala sa v okolí turisticky známych chatárskych oblastí Pribylina a Podbanské vo Vysokých Tatrách.

V hniezde na stĺpe pri Vodnom diele Žilina zakrúžkovali mladé bociany

23. Jun 2022, TASR

Mojš 22. júna – Mladé bociany zakrúžkoval v utorok (21. 6.) v hniezde na stĺpe v obci Mojš (okres Žilina) Tomáš Flajs zo Správy Národného parku (NP) Malá Fatra vo Varíne. Mláďatá sú podľa neho v hniezde pri Vodnom diele Žilina zhruba 60 dní a sú vo veku vhodnom na krúžkovanie.

Riešenie šírenia inváznych druhov by malo stáť 18,24 milióna eur

23. Jun 2022, TASR

Bratislava 22. júna – Na riešenie šírenia inváznych rastlín a živočíchov by do roku 2031 malo ísť 18,24 milióna eur. Slovensko tak má pomocou opatrení zlepšiť kontrolu, monitoring a vyhubenie inváznych druhov. Vyplýva to z akčného plánu na riešenie šírenia inváznych nepôvodných druhov na Slovensku.

Posledné akcie EIA/SEA

ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES NAD ŽITAVOU
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

SÚSTAVA CZT NITRA - MLYNÁRCE
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÁ PLÁŇ - PARK
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Truck Centrum Senec- 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Nízkouhlíková stratégia mesta Trstená na roky 2022-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie