Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

Zimujúcu populáciu vodného vtáctva ovplyvňujú klimatické zmeny

13. Jan 2022, Enviroportal

Počas teplejších zím k nám zo severu migruje menej vtákov. Zostávajú zimovať na severe Európy, kde nedochádza k zamŕzaniu vodných plôch vplyvom zmien klímy. Takéto zistenia majú ornitológovia vďaka medzinárodne koordinovanému sčítaniu zimujúceho vodného vtáctva, ktoré prebehne cez víkend aj na Slovensku.

V Bánovciach nad Bebravou vybudujú kompostáreň na biologický odpad

13. Jan 2022, TASR

Bánovce nad Bebravou 12. januára – Mesto Bánovce nad Bebravou vybuduje kompostáreň na spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Investíciu v hodnote viac ako 1,1 milióna eur bude financovať z fondov Európskej únie. Informovala o tom na sociálnej sieti primátorka Rudolfa Novotná.

N. Zámky: U uhynutých labutí veterinári potvrdili vtáčiu chrípku

13. Jan 2022, TASR

Nové Zámky 12. januára – Veterinári potvrdili v Novozámockom okrese výskyt vtáčej chrípky. Laboratóriá Veterinárneho ústavu Zvolen skúmali päť uhynutých labutí veľkých, ktoré sa našli na štrkoviskách vo Dvoroch nad Žitavou a Záhoň v Bánove. 

Posledné akcie EIA/SEA

Veterný park Močenok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rozšírenie chovu rýb na VN Liptovská Mara
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Gánovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Územný plán sídelného útvaru Ľubietová, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 9 Územný plán mesta Michalovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená