Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

" "

 

V najnovšom čísle Meteorologického časopisu nájdete informácie o znečistení ovzdušia na Slovensku  benzo(a)pyrénom, o satelitných meraniach slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch a ich využití pri hodnotení účinnosti fotovoltických elektrární, zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v r. 2021 a 2022 či zhodnotenie rokovaní na 27. klimatickej konferencii v Egypte. Časopis vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav.

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Niektoré procesy v Envirofonde by sa mohli zefektívniť a urýchliť

22. Mar 2023, TASR

Bratislava 21. marca – Niektoré procesy v Envirofonde by sa mohli zefektívniť a urýchliť. V rámci mimoriadnych environmentálnych situácií by sa mohol financovať kalamitný výskyt hmyzu a zosuvy pôdy. Vyplýva to z novely zákona o Environmentálnom fonde, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania.

V rámci Svetového dňa vody bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť bezplatne analyzovať vodu zo studní

22. Mar 2023, TASR

Košice 21. marca – Pri príležitosti Svetového dňa vody si ľudia z východného Slovenska budú môcť dať bezplatne skontrolovať vodu z domových studní. Rozbory v ukazovateli dusičnany bude vykonávať v stredu (22. 3.) Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) v zákazníckych centrách príslušných závodov v čase od 8.00 do 13.00 h.

22. marec – Svetový deň vody

21. Mar 2023, Enviroportal

Cieľom Svetového dňa vody, ktorý si už takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je upriamiť pozornosť na životne dôležitú úlohu vody vo všetkých ekosystémoch, v adaptácii na zmenu klímy, priemysle, poľnohospodárstve či v zásobovaní zdravotne bezpečnou pitnou vodou.  Tento rok nás OSN vyzýva k riešeniu krízy v oblasti nedostatku vody a osvety ohľadom hygieny. Globálna kampaň Buď zmenou (Be the change) nás nabáda k tomu, aby sme zmenili spôsob,  pri spotrebe, používaní a hospodárení s vodou.

Posledné akcie EIA/SEA

Mechanicko-biologická úprava na Skládke odpadov Handlová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok (MORL)
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA

MATADOR Automotive Vráble a.s. - prístavba haly pre lisovanie za tepla
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Obchodno-výrobno-skladová zóna N-PARK Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

„Rozšírenie bioplynovej stanice Borcová o biometánovú stanicu a navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená