Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 23. 6. Hriňová a 24. 6. Turzovka
Viac informácií

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Európsky týždeň udržateľnej energie

18.06.2019 - 20.06.2019
Brusel, Belgicko

Znečistené územia 2019

19.06.2019 - 21.06.2019
Piešťany

Pracovné ponuky v ŽP

Údržbár / strojník vodárenských zariadení (Nitra)

7.6.2019,SLOVEO a.s.Nitra, Slovensko, ...

Obchodný zástupca

10.6.2019,Agrobiosfer, s.r.o.Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na máj 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na máj 2006

26. Apr 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac máj 2006.
SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporadúva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu aj špecializovaná knižnica a múzejný archív.

26. apríl - Medzinárodný deň Černobyľu 26. apríl - Medzinárodný deň Černobyľu

25. Apr 2006, Enviroportal

V noci z 25. na 26. apríla 1986 otriasla reaktorom č. 4 Leninskej elektrárne pri Černobyle mohutná explózia. Rádioaktívne palivo v priebehu nasledujúcich hodín vyhorelo. Do vzduchu sa vznieslo obrovské množstvo rádioaktívneho materiálu, ktoré sa nekontrolovane rozptýlilo do blízkeho i ďalekého okolia a navždy tragicky a nezvratne poznačilo státisíce ľudských životov.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o agroenvironmentálnych záväzkoch a záväzkoch spojených so životnými podmienkami zvierat Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o agroenvironmentálnych záväzkoch a záväzkoch spojených so životnými podmienkami zvierat

25. Apr 2006, Enviroportal

Predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe článku 73 Nariadenia komisie (ES) č. 817/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

Deň Zeme v Rohožníku opäť patril deťom a ich vzťahu k prírode Deň Zeme v Rohožníku opäť patril deťom a ich vzťahu k prírode

25. Apr 2006, Enviroportal

Bratislava, 24. apríl 2006 - Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. so sídlom v Rohožníku v spolupráci s odbornými partnermi - celoslovenskou mimovládnou organizáciou Strom života a regionálnym občianskym združením Jablonka - pripravili pri príležitosti Dňa Zeme pre viac ako 200 žiakov šiestych a siedmych ročníkov zo základných škôl z obcí Rohožník, Sološnica a Kuchyňa súbor aktivít upevňujúcich vzťah k ochrane životného prostredia.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o kŕmnych zmesiach Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o kŕmnych zmesiach

25. Apr 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o kŕmnych zmesiach sa vydáva podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Festival Hory a mesto 2006 otvorený Festival Hory a mesto 2006 otvorený

21. Apr 2006, Enviroportal

Včera vo štvrtok 20. apríla sa začal v poradí už 7. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto. Festival sa už po tretí raz koná v priestoroch multiplexu Palace Cinemas v Auparku.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o kŕmnych surovinách Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o kŕmnych surovinách

20. Apr 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o kŕmnych surovinách sa vydáva podľa § 2 ods. 1 písmena k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Slovenskí inšpektori životného prostredia aktívni v európskej sieti Slovenskí inšpektori životného prostredia aktívni v európskej sieti

20. Apr 2006, Enviroportal

Bratislava 19. apríla - Pre inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) bol minulý rok aj rokom výrazného prieniku do Európy.

Predstavujeme: Stredisko environmentálnej výchovy Košice Predstavujeme: Stredisko environmentálnej výchovy Košice

19. Apr 2006, Enviroportal

Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Košice je jedným zo stredísk environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), aj prostredníctvom ktorých SAŽP realizuje výchovu smerovanú k ochrane a tvorbe životného prostredia pre všetky vekové kategórie.


18. apríl je Svetovým dňom kultúrneho dedičstva 18. apríl je Svetovým dňom kultúrneho dedičstva

19. Apr 2006, Enviroportal

18. apríl - Svetový deň kultúrneho dedičstva je symbolom bohatstva ľustva, ktoré by malo byť prístupné všetkým ľudom bez rozdielu. Ochrana a zveľaďovanie tejto hodnoty nevyčísliteľnej ceny si vyžaduje koordinované kolektívne úsilie celej medzinárodnej komunity. Tento ojedinelý deň poskytuje aj príležitosť na zvyšovanienie všeobecného povedomia o rôznorodosti kultúrneho dedičstva, prispieva k snahám o jeho ochranu a zachovanie a upozorňuje na jeho zraniteľnosť.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov

14. Apr 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky o ochrane lesných pozemkov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe § 66 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.