Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 27. 9. Tvrdošín
Viac informácií

 


Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Odporúčame z videotéky

Strážcovia noci

Režisér:

Najnovšie akcie

Dokáže Európa zvrátiť klimatické zmeny?

18.09.2019 - 18.09.2019
Nová synagóga Žilina

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019
Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Pracovné ponuky v ŽP

Strojník vodárenských zariadení / údržbár

5.9.2019,SLOVEO a.s.Nitra, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Greenpeace k prognóze Medzinárodnej energetickej agentúry: Menej atómu, viac úspor a obnoviteľných zdrojov energie! Greenpeace k prognóze Medzinárodnej energetickej agentúry: Menej atómu, viac úspor a obnoviteľných zdrojov energie!

10. Nov 2006, Enviroportal

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v pondelok publikovala prognózu vývoja svetovej energetiky do roku 2030. Podľa analýzy expertov Greenpeace jej očakávaná publikácia World Energy Outlook 2006 síce správne analyzuje súčastný stav a dobre formuluje požiadavky, ale neponúka práve najlepšie riešenia.

Od EMS podľa ISO 14001 k EMAS Od EMS podľa ISO 14001 k EMAS

09. Nov 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR pripravuje v dňoch 28. - 29. novembra 2006 školenie pre zástupcov organizácií pod názvom Od EMS podľa ISO 14001 k EMAS o základných požiadavkách európskych a národných právnych a technických predpisov na začleňovanie organizácií do Schémy ES pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Školenie bude prebiehať v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP v Modre-Harmónii.

ProEnviro 2006 ProEnviro 2006

08. Nov 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej výchovy a propagácie v Banskej Bystrici, pripravila aj v tomto školskom roku pre školy celoslovenské environmentálne programy. Prvým z nich je program ProEnviro, II. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.

Ťažba zlata v Kremnici Ťažba zlata v Kremnici

08. Nov 2006, Enviroportal

V piatok 3. novembra 2006 navštívil minister životného prostredia Jaroslav Izák spolu s predsedom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jánom Slabým Kremnicu. Na rokovaniach so zástupcami investora, mestského zastupiteľstva a občianskeho združenia sa oboznámili so stanoviskami k projektu plánovanej ťažby zlata.

Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 4. stretnutí strán Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, Bonn, Nemecko, 20. - 22. novembra 2006 Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 4. stretnutí strán Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, Bonn, Nemecko, 20. - 22. novembra 2006

08. Nov 2006, Enviroportal

Materiál sa predkladá vo väzbe na vykonávanie Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (ďalej len "Dohovor") ako iniciatívny materiál, s cieľom schválenia účasti delegácie Slovenskej republiky na 4. stretnutí strán Dohovoru, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. - 22. novembra 2006 v Bonne, vládou Slovenskej republiky.

Greenpeace: Ťažba uránu je rizikový projekt, o ktorom treba hovoriť už teraz Greenpeace: Ťažba uránu je rizikový projekt, o ktorom treba hovoriť už teraz

08. Nov 2006, Enviroportal

Ochranári upozorňujú verejnosť na mediálne hry investora a na platenú PR kampaň v prospech ťažby uránu a zlata.

Stopa človeka priveľká pre prírodu Stopa človeka priveľká pre prírodu

07. Nov 2006, Enviroportal

Podľa najnovšej správy celosvetovej ochranárskej organizácie WWF z októbra tohoto roku - WWF Living Planet Report 2006, stopa, ktorú zanecháva človek v ekologickom systéme Zeme, začína byť pre modrú planétu priveľká.

Program obnovy dediny už 9 rokov prispieva k rozvoju vidieka Program obnovy dediny už 9 rokov prispieva k rozvoju vidieka

06. Nov 2006, Enviroportal

Slovensko je podľa charakteristík Európskej únie nesporne vidieckou krajinou. Z 2 884 sídiel tvoria sídla vidieckeho typu až 95,3 % a iba 4,7 % mestá. Rozvoj vidieka predstavuje preto neodškriepiteľne významný prvok v celkovom rozvoji krajiny.

Zmena podnebia: Informačná kampaň Európskej komisie pre školy - súťaž Zmena podnebia: Informačná kampaň Európskej komisie pre školy - súťaž

06. Nov 2006, Enviroportal

Zmena podnebia je vo vašich rukách je názov informačnej kampane Európskej komisie, ktorá už od mája prebieha vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Kampaň vyzýva občanov k tomu, aby v záujme dosiahnutia podstatného zníženia emisií skleníkových plynov zmenili aspoň v malej miere svoje každodenné zvyky.

Navštívte 5. ročník medzinárodnej výstavy kameňopriemyslu a geológie KAMENÁR Navštívte 5. ročník medzinárodnej výstavy kameňopriemyslu a geológie KAMENÁR

06. Nov 2006, Enviroportal

Pod záštitou MŽP SR sa uskutoční v dňoch od 16. - 18. novembra 2006 v priestoroch Výstaviska TMM, a. s. Trenčín 5. ročník medzinárodnej výstavy kameňopriemyslu a geológie KAMENÁR.

Štátne lesy TANAPu obnovili značkovanie na 115 kilometroch turistických chodníkov Štátne lesy TANAPu obnovili značkovanie na 115 kilometroch turistických chodníkov

03. Nov 2006, Enviroportal

V národnom parku pribudli nové premostenia, smerovníky a odpočívadlá. Počas letných mesiacov tohto roka sa pracovníci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu v spolupráci s pracovníkmi ochranných obvodov Štátnych lesov TANAPu postarali o bežnú údržbu viac ako 237 km značkovaných turistických chodníkov na území Tatranského národného parku.