Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 23. 6. Hriňová a 24. 6. Turzovka
Viac informácií

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Ahmed a návrat arabského fénixa DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Mestské včely

27.06.2019 - 27.06.2019
Vzdelávacie centrum Zaježová, Polomy 20, 962 63 Pliešovce

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

Pracovné ponuky v ŽP

Obchodný zástupca

10.6.2019,Agrobiosfer, s.r.o.Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj

Vodári/Kúrenári/Plynári od 2000€ + ubytovanie

13.6.2019,abakus Personal GmbH & Co. KGNemecko
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Vlachovo - Dedina roka 2005 Vlachovo - Dedina roka 2005

22. Jun 2006, Enviroportal

Málokedy sa stane, že ocenenia v súťažiach podobného typu ako je práve súťaž Dedina roka, vzbudia takú kladnú odozvu, ako sa to stalo práve v prípade tohtoročnej víťaznej obce Vlachovo.

Priemyselné krajiny vynakladajú ročne na pomoc agrárnemu sektoru 225 miliárd USD Priemyselné krajiny vynakladajú ročne na pomoc agrárnemu sektoru 225 miliárd USD

22. Jun 2006, TASR

Paríž 21. júna (TASR) - Priemyselné krajiny vynakladajú ročne na pomoc agrárnemu sektoru 225 miliárd USD, v prepočte 6,85 bilióna SKK.

Vláda vzala na vedomie informáciu o programe Drevo - surovina 21. storočia Vláda vzala na vedomie informáciu o programe Drevo - surovina 21. storočia

22. Jun 2006, TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Vláda SR vzala včera na vedomie Informáciu o stave realizácie programu Drevo - surovina 21. storočia, vrátane Programu na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny. Ich pozitívnym prínosom je podstatný nárast tuzemského spracovania a využívania dreva a rast ekonomických ukazovateľov drevospracujúceho priemyslu.

21. jún - Svetový deň veľrýb 21. jún - Svetový deň veľrýb

21. Jun 2006, Enviroportal

21. jún je v kalendári enviromentalistu označený ako Svetový deň veľrýb - World Whale Day.

EÚ: žiadne nové ponuky, kým nedôjde najmä v agrárnej oblasti k posunu od USA EÚ: žiadne nové ponuky, kým nedôjde najmä v agrárnej oblasti k posunu od USA

21. Jun 2006, TASR

Luxemburg 19. júna (TASR) - Komisárka Európskej únie pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer-Boelová sa domnieva, že dosiahnutie dohody v rámci rokovaní Svetovej obchodnej organizácie (WTO) je ešte stále možné. Najdôležitejší partneri sa 29. júna v Ženeve opäť pokúsia dosiahnuť pokrok v otázkach liberalizácie svetového obchodu, o ktorých sa začalo rokovať ešte v roku 2001 v katarskej Dohe.

Občianske združenie Tatranské chodníky pomôže pri ich revitalizácii a budovaní Občianske združenie Tatranské chodníky pomôže pri ich revitalizácii a budovaní

20. Jun 2006, TASR

Vysoké Tatry 19. júna, TASR - Pomoc pri revitalizácii a budovaní turistických chodníkov vo Vysokých Tatrách je cieľom nového občianskeho združenia (OZ) Tatranské chodníky.

Pozvánka na ECOTOPIA BIKETOUR 2006 Pozvánka na ECOTOPIA BIKETOUR 2006

20. Jun 2006, Enviroportal

I toto leto sa uskutoční Ecotopia Biketour! Po prvý raz za 16 rokov sa neskončí Biketour na tábore Ecotopia, ale povedie ďalej a umožní účastníkom osláviť Svetový deň bez áut v Chorvátsku.

Vodný svet Vás očakáva Vodný svet Vás očakáva

20. Jun 2006, Enviroportal

Pozývame Vás na letný pobytový tábor zameraný na poznávanie vodného sveta, objavovanie tajomstiev mokradí, spoznávanie našej vodnej flóry a fauny. Čakajú Vás zážitky pri prvých kontaktoch so skutočným potápaním pod vedením profesionálnych inštruktorov z Potápačského centra Academia Aquatica z Bratislavy.

Environmentálna stratégia mestského životného prostredia Environmentálna stratégia mestského životného prostredia

19. Jun 2006, Enviroportal

Ochrana životného prostredia patrí ku kľúčovým prioritám nielen vo vzťahu k zabezpečeniu kvality života mestského obyvateľstva, ale aj k dosiahnutiu udržateľného rozvoja mesta.

Krajské koncepcie starostlivosti o životné prostredie Krajské koncepcie starostlivosti o životné prostredie

19. Jun 2006, Enviroportal

Do plánu hlavných a legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia SR na rok 2005 bola zaradená aj úloha vypracovať koncepcie starostlivosti o životné prostredie pre všetkých 8 krajov Slovenska na obdobie 2006 - 2010. Úlohu zabezpečovala Slovenská agentúra životného prostredia, pričom sa na nej podieľali pracovníci Centra pre revitalizáciu zaťažených oblastí v Prievidzi, Nitre a Trnave, Centra zložiek životného prostredia v Žiline a Považskej Bystrici, Centra integrovanej starostlivosti o krajinu v Bratislave, Centra environmentálnej regionalizácie v Košiciach, Centra krajinnoekologického plánovania v Prešove a Centra tvorby krajiny v Banskej Bystrici.

17. 6. Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští 17. 6. Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští

17. Jun 2006, Enviroportal

Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští - World Day to Combat Desertification - patrí medzi významné svetové environmentálne dni pripomínané každoročne na podnet Organizácie spojených národov.