Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 23. 6. Hriňová a 24. 6. Turzovka
Viac informácií

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019
Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ mäsového priemyslu

25.6.2019,EU Poultry s.r.o.EU Poultry s.r.o, Horné Saliby, Slovensko, ...

Údržbár / strojník vodárenských zariadení (Nitra)

26.6.2019,SLOVEO a.s.Nitra, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

VOKA vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi VOKA vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi

04. Jul 2006, Enviroportal

VOKA, vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, so svojimi organizačnými partnermi vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi - Cena za podporu miestnej demokracie.

Energia z biomasy má zelenú Energia z biomasy má zelenú

04. Jul 2006, Enviroportal

Biomasa je unás v súčasnosti považovaná za jeden z kľúčových zdrojov obnoviteľných energií, a preto je jej právom venovaná čoraz väčšia pozornosť aj v oblasti výskumu a vývoja. Po vstupe Slovenska do EU je kladený väčší dôraz aj na energetické a ekologické aspekty vo výrobných procesoch, predovšetkým v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

Emisie skleníkových plynov - významný environmentálny problém Emisie skleníkových plynov - významný environmentálny problém

04. Jul 2006, Enviroportal

Zmena globálnej klímy, zapríčinená najmä antropogénnymi skleníkovými plynmi, je v súčasnosti významným environmentálnym problémom. Pod zmenu klímy sa podpisuje najmä skleníkový efekt atmosféry, ktorý je hlavnou príčinou, prečo sa teplota vzduchu v prízemnej vrstve udržuje vyššia, než by bola bez pôsobenia tohto efektu.

Akčný plán Európskej únie pre lesníctvo Akčný plán Európskej únie pre lesníctvo

04. Jul 2006, Enviroportal

Dňa 15. júna 2006 schválila Európska komisia Akčný plán Európskej únie pre lesníctvo.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pripomienkové konanie: Návrh zákona o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

03. Jul 2006, Enviroportal

Navrhovaným zákonom o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencií a odstraňovaní environmentálnych škôd a v zmysle jej ustanovení sú členské štáty povinné zabezpečiť prevzatie tejto Smernice do národnej legislatívy v termíne 30. apríla 2007.

Sledujte Ekolologický magazín Sledujte Ekolologický magazín

03. Jul 2006, Enviroportal

Všetkým, ktorých zaujímajú ekologické témy, pripomíname, že v dnes, v pondelok 3. júla 2006 o 22:20 odvysiela televízna stanica STV 2 reláciu Ekologický magazín s podtitulom Životné prostredie a my/Slovenská republika 2006.

Deň stromu alebo Sviatok všetkých, ktorí majú radi les Deň stromu alebo Sviatok všetkých, ktorí majú radi les

03. Jul 2006, Enviroportal

Lesy Slovenskej republiky pripravili na začiatok júla uprostred nádherných lesov Vydrovskej doliny už 5. ročník podujatia Deň stromu alebo Sviatok všetkých, ktorí majú radi les.

Slnko ceny nedvíha Slnko ceny nedvíha

30. Jun 2006, Enviroportal

Čo stojí inštalácia a prevádzka solárneho systému? Koncom minulého storočia prerástlo aktívne využívanie slnečnej energie pomocou slnečných kolektorov z kruhu zanietencov a hobbystov do širokých vrstiev spoločnosti takmer vo všetkých vyspelých krajinách i v krajinách tretieho sveta. I napriek neustálej osvetovej činnosti a propagácii slnečnej energetiky stále je pre značnú časť nášho obyvateľstva táto problematika veľkou neznámou, predstavy a očakávania sú často skreslené a nereálne.

Významné environmentálne dni v mesiaci júl Významné environmentálne dni v mesiaci júl

30. Jun 2006, Enviroportal

V mesiaci júl si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom.
Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich stručný výpočet.

Pod lupou najmä nebezpečný odpad Pod lupou najmä nebezpečný odpad

29. Jun 2006, Enviroportal

Inšpekcia odpadového hospodárstva vznikla v roku 1992 na základe prvého zákona o odpadoch ako orgán štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

Hanák: Najviac si cením filmy nakrútené na Dunaji Hanák: Najviac si cením filmy nakrútené na Dunaji

29. Jun 2006, Enviroportal

Ľudovít Hanák - akademický maliar, scenárista, režisér a kameraman dokumentárnych filmov s environmentálnou problematikou, po tápač, obdivovateľ, milovník a ochranca prírody. Vari najväčšou z jeho lások je "svet ticha". Svet pod modrou hladinou, ktorý je oveľa rozsiahlejší a tajomnejší ako ten na zemi. Jeho láskou je potápanie, objavovanie a filmovanie sveta pod vodou.