Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. V rámci tohto procesu spustila verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD, CTVI SR): https://slord.sk/


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Úloha mokradí v mestských sídlach (júl)

25.07.2019 - 31.08.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Pracovné ponuky v ŽP

Asistent divízie environmentálnych projektov

19.7.2019,DETOX s.r.o.Banská Bystrica, Slovensko, ...

Ošetrovateľ/ka ošípaných (Jesenské, okr. RS)

17.7.2019,Pigagro s.r.o.Jesenské, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Martinik - ostrov nezabudnuteľných prírodných scenérií Martinik - ostrov nezabudnuteľných prírodných scenérií

11. Aug 2006, Enviroportal

Kto by netúžil navštíviť ostrovy Karibského mora, kde bolo v 16. až 19. storočí "eldorádo" pirátov, kde domorodci boli kanibalmi, kde africkí otroci pracovali v neľudských podmienkach a kde sa odohrávali námorné bitky vtedajších mocností o ich vlastníctvo?

Žiadosti o úvery z Envirofondu možno podávať do 31. októbra 2006 Žiadosti o úvery z Envirofondu možno podávať do 31. októbra 2006

11. Aug 2006, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje termín pre uzávierku žiadostí o poskytnutie úverov z Environmentálneho fondu pre rok 2007.

Hospodársky výsledok podniku Štátne Lesy SR v prvom polroku 2006 Hospodársky výsledok podniku Štátne Lesy SR v prvom polroku 2006

10. Aug 2006, Enviroportal

Štátny podnik Lesy SR (LSR) so sídlom v Banskej Bystrici vykázal za prvý polrok 2006 zisk vo výške 249,5 milióna Sk. V rovnakom období roku 2005 to bolo 186,3 milióna Sk.

Tip na výlet: Evanjelický a. v. artikulárny kostol v Hronseku Tip na výlet: Evanjelický a. v. artikulárny kostol v Hronseku

10. Aug 2006, Enviroportal

Na brehu Hrona v tieni dvoch prastarých líp stojí v Hronseku pri Banskej Bystrici obdivuhodný architektonický skvost - drevený artikulárny kostol.

AGROKOMPLEX 2006 pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva AGROKOMPLEX 2006 pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva

09. Aug 2006, Enviroportal

Medzinárodný veľtrh Agrokomplex 2006 sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch 17. až 22. augusta tohto roka. Gesciu nad veľtrhom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Agrokomplex predstavuje najkomplexnejšiu slovenskú prehliadku poľnohospodárskych strojov a mechanizácie, živočíšnej a rastlinnej výroby, potravín a potravinárskych výrobkov.

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa stretol so zástupcami ZMOS Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa stretol so zástupcami ZMOS

08. Aug 2006, Enviroportal

Zachovanie Environmentálneho fondu, rozvíjať činnosť Recyklačného fondu, ochrana pred povodňami a doriešenie vzťahu ochrana lesov a ich ekonomické obhospodarovanie - to sú oblasti, na ktoré bude samospráva klásť dôraz v najbližšom období vo vzťahu k rezortu životného prostredia.

9. august - Deň Nagasaki 9. august - Deň Nagasaki

08. Aug 2006, Enviroportal

6. augusta si celý svet pripomenul 61 rokov od zhodenia prvej atómovej bomby na japonské mesto Hirošima. O tri dni neskôr, 9. augusta 1945, námorné vojsko Spojených štátov zaútočilo po druhýkrát atómovou bombou na mesto Nagasaki.

Environmentálna politika a eko-inovácie v centre pozornosti aj na Slovensku Environmentálna politika a eko-inovácie v centre pozornosti aj na Slovensku

07. Aug 2006, Enviroportal

Aj na Slovensku sa čoraz viac začína klásť dôraz na ochranu životného prostredia aj prostredníctvom preferovania ekologických výrobkov. Podľa odborníkov zapodievajúcich sa touto problematikou v oblasti environmentálnej politiky a eko-inovácií zreteľne za ostatnou časťou vyspelej Európy zaostávame.

Z Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis podporili projekty na rozvoj Tatier Z Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis podporili projekty na rozvoj Tatier

07. Aug 2006, Enviroportal

Nadácia Ekopolis finančne podporuje množstvo environmentálnyh projektov či projektov zameraných na rozvoj komunitnej spoločnosti v rámci niekoľkých úspešných programov, z ktorých spomeňme aspoň program PrieStory, Filantropia, Ľudia pre stromy či Greenways. Množstvo prostriedkov plynie aj cez Fond Tatry zameraný na rozvoj našich veľhôr.

ECOTOPIA 2006 - najväčší environmentálny tábor v Európe tohto roku v Zaježovej ECOTOPIA 2006 - najväčší environmentálny tábor v Európe tohto roku v Zaježovej

04. Aug 2006, Enviroportal

(Bratislava, Zaježová - 3.8.2006) Ecotopia je každoročným dvojtýždňovým táborom, kde sa stretávajú aktivisti, skupiny aj jednotlivci aktívni v kampaniach za sociálnu spravodlivosť a ochranu životného prostredia.

Kvalita vôd vhodných na kúpanie v slovenskom a európskom kontexte Kvalita vôd vhodných na kúpanie v slovenskom a európskom kontexte

04. Aug 2006, Enviroportal

Vstupom Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie akoby sa s rôznymi štatistickými hodnoteniami našej krajiny roztrhlo vrece. Z médií a zo zdrojov OECD a Eurostatu sme sa dozvedeli, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou chudoby spomedzi krajín EÚ, že viac ako 50 % dospelých obyvateľov Slovenska trpí nadváhou podobne ako v USA, Mexiku, Veľkej Británii, a naša vzdelanostná úroveň je podpriemerná. A rovnakým spôsobom sme sa dozvedeli, že máme najhoršiu kvalitu vôd vhodných na kúpanie v EÚ.