Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 23. 6. Hriňová a 24. 6. Turzovka
Viac informácií

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019
Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Pracovné ponuky v ŽP

Údržbár / strojník vodárenských zariadení (Nitra)

7.6.2019,SLOVEO a.s.Nitra, Slovensko, ...

Obchodný zástupca

10.6.2019,Agrobiosfer, s.r.o.Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

V Tatrách prebieha kampaň za čisté Tatry V Tatrách prebieha kampaň za čisté Tatry

07. Jul 2006, Enviroportal

Plagát, skladačka a samolepka s historickým motívom z archívu Klubu slovenských turistov odštartovali projekt, ktorý má prispieť k čistejšiemu vysokohorskému prostrediu Vysokých, Belianskych a Západných Tatier.

Minister životného prostredia Jaroslav Izák Minister životného prostredia Jaroslav Izák

06. Jul 2006, Enviroportal

Ministrom životného prostredia v novej koaličnej vláde sa stal Jaroslav Izák.

Noví poslanci NR SR zrušili samostatný výbor parlamentu pre životné prostredie a ochranu prírody Noví poslanci NR SR zrušili samostatný výbor parlamentu pre životné prostredie a ochranu prírody

06. Jul 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace dala najavo znepokojenie v súvislosti so zverejnením správy, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky na svojej prvej schôdzi 4. júla 2006 odhlasovali zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Došlo tak k zrušeniu samostatného výboru parlamentu pre životné prostredie a ochranu prírody. Tento krok považujú environmentalisti z Greenpeace za nesprávny a nesystémový, za prvý krok spať v oblasti životného prostredia.

Občania Európskej únie budú môcť lepšie rozhodovať o životnom prostredí Občania Európskej únie budú môcť lepšie rozhodovať o životnom prostredí

06. Jul 2006, Enviroportal

Plénum Európskeho parlamentu v utorok 4. júla 2006 schválilo legislatívu, ktorá po vstupe do platnosti umožní európskym občanom ľahší prístup k informáciám o životnom prostredí a takisto zjednoduší možnosť uplatniť si právo na zapojenie sa do rozhodovacích procesov v tejto oblasti.

Novým ministrom životného prostredia bude Jaroslav Izák Novým ministrom životného prostredia bude Jaroslav Izák

04. Jul 2006, Enviroportal

Predseda Smeru-SD Robert Fico včera prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi predložil návrh zloženia novej vlády.

VOKA vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi VOKA vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi

04. Jul 2006, Enviroportal

VOKA, vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, so svojimi organizačnými partnermi vyhlasuje súťaž O ľuďoch s ľuďmi - Cena za podporu miestnej demokracie.

Energia z biomasy má zelenú Energia z biomasy má zelenú

04. Jul 2006, Enviroportal

Biomasa je unás v súčasnosti považovaná za jeden z kľúčových zdrojov obnoviteľných energií, a preto je jej právom venovaná čoraz väčšia pozornosť aj v oblasti výskumu a vývoja. Po vstupe Slovenska do EU je kladený väčší dôraz aj na energetické a ekologické aspekty vo výrobných procesoch, predovšetkým v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

Emisie skleníkových plynov - významný environmentálny problém Emisie skleníkových plynov - významný environmentálny problém

04. Jul 2006, Enviroportal

Zmena globálnej klímy, zapríčinená najmä antropogénnymi skleníkovými plynmi, je v súčasnosti významným environmentálnym problémom. Pod zmenu klímy sa podpisuje najmä skleníkový efekt atmosféry, ktorý je hlavnou príčinou, prečo sa teplota vzduchu v prízemnej vrstve udržuje vyššia, než by bola bez pôsobenia tohto efektu.

Akčný plán Európskej únie pre lesníctvo Akčný plán Európskej únie pre lesníctvo

04. Jul 2006, Enviroportal

Dňa 15. júna 2006 schválila Európska komisia Akčný plán Európskej únie pre lesníctvo.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pripomienkové konanie: Návrh zákona o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

03. Jul 2006, Enviroportal

Navrhovaným zákonom o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady číslo 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencií a odstraňovaní environmentálnych škôd a v zmysle jej ustanovení sú členské štáty povinné zabezpečiť prevzatie tejto Smernice do národnej legislatívy v termíne 30. apríla 2007.

Sledujte Ekolologický magazín Sledujte Ekolologický magazín

03. Jul 2006, Enviroportal

Všetkým, ktorých zaujímajú ekologické témy, pripomíname, že v dnes, v pondelok 3. júla 2006 o 22:20 odvysiela televízna stanica STV 2 reláciu Ekologický magazín s podtitulom Životné prostredie a my/Slovenská republika 2006.