Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. V rámci tohto procesu spustila verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD, CTVI SR): https://slord.sk/


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Koráby púšte

Režisér:

Najnovšie akcie

Úloha mokradí v mestských sídlach (júl)

25.07.2019 - 31.08.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Pracovné ponuky v ŽP

Asistent divízie environmentálnych projektov

19.7.2019,DETOX s.r.o.Banská Bystrica, Slovensko, ...

Ošetrovateľ/ka ošípaných (Jesenské, okr. RS)

17.7.2019,Pigagro s.r.o.Jesenské, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pozvánka na IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov Pozvánka na IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov

25. Aug 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania pripravuje IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov.

Tip na výlet: Arborétum Mlyňany Tip na výlet: Arborétum Mlyňany

25. Aug 2006, Enviroportal

Arborétum Mlyňany je unikátny parkom, ktorý sa nachádza na pomedzí katastrov obcí Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Táto Zelená živá mapa sveta už vyše storočie prináša jeho návštevníkom i zveľaďovateľom radosť z krásy i úžitok z poznania.

Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu

24. Aug 2006, Enviroportal

26. augusta si pripomenieme 4. výročie významného celosvetového stretnutia v Johannesburgu. V roku 2002 na Svetovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji urobilo ľustvo ďalší krok k tomu, aby zachovalo našu modrú planétu aj pre budúce generácie v obývateľnom stave.

Rezort životného prostredia bude musieť šetriť na výdavkoch Rezort životného prostredia bude musieť šetriť na výdavkoch

24. Aug 2006, Enviroportal

V rámci úlohy vlády je Ministerstvo životného prostredia SR povinné viazať finančné prostriedky v celkovej výške 54,581 mil. Sk. Viazanie výdavkov sa dotkne takmer všetkých organizácií v pôsobnosti rezortu MŽP.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na september 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na september 2006

23. Aug 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac september 2006.

Tip na výlet: Muránska planina Tip na výlet: Muránska planina

22. Aug 2006, Enviroportal

Národný park Muránska planina sa nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria a predstavuje geomorfologicky významné krasové územie.

Vyšlo tretie číslo Enviromagazínu 2006 Vyšlo tretie číslo Enviromagazínu 2006

22. Aug 2006, Enviroportal

Enviromagazín je v súčasnosti jediným celoštátnym populárno-odborným časopisom venovaným problematike ochrany a tvorby životného prostredia na Slovensku. Vydáva ho Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Časopis vychádza osemkrát ročne (6 riadnych a 2 špecializované mimoriadne čísla). Redakcia sídli v SAŽP v Banskej Bystrici.

Komunitná nadácia Zdravé mesto podporí malé verejnoprospešné projekty v regióne Komunitná nadácia Zdravé mesto podporí malé verejnoprospešné projekty v regióne

21. Aug 2006, Enviroportal

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlasuje grantovú uzávierku pre podporu verejnoprospešných projektov v regióne Banská Bystrica, Zvolen a Sliač.

Tip na výlet: Jaskyňa Zlá diera Tip na výlet: Jaskyňa Zlá diera

21. Aug 2006, Enviroportal

Jedinou známou jaskyňou na území Prešovského okresu je Jaskyňa Zlá diera pri obci Lipovce.

MŽP SR: Majitelia stád poškodení útokom vlkov môžu žiadať náhradu škody MŽP SR: Majitelia stád poškodení útokom vlkov môžu žiadať náhradu škody

21. Aug 2006, Enviroportal

V poslednom období sa množia prípady škôd vzniknutých útokom vlkov na stáda oviec či iných domácich zvierat.
Poškodení majitelia stád si môžu za zákonom stanovených podmienok uplatňovať náhradu škody.

Dožinky a Diplomatický deň na AGROKOMPLEXe 2006 Dožinky a Diplomatický deň na AGROKOMPLEXe 2006

19. Aug 2006, Enviroportal

Súčasťou medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2006, ktorý sa začal vo štvrtok 17. augusta t. r. v Nitre, sú aj Slovenské dožinkové slávnosti a Družstevný deň. Obe podujatia boli naplánované na v sobotu 19. augusta. V pondelok 21. augusta 2006 bude na 33. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu zasa Diplomatický deň.