Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 27. 9. Tvrdošín
Viac informácií

 


Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Odporúčame z videotéky

Strážcovia noci

Režisér:

Najnovšie akcie

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019
Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Pracovné ponuky v ŽP

Obchodný zástupca pre predaj osiva a poradenstvo

19.9.2019,AGROFINAL spol. s r.o.Slovensko
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

ENVIROFILM 2007 bude v polovici mája ENVIROFILM 2007 bude v polovici mája

10. Jan 2007, Enviroportal

Festival ENVIROFILM zaujíma už viac ako 10 rokov významné miesto v kalendári medzinárodných environmentálnych podujatí na Slovensku. Každoročne sa na ňom predstavujú a oceňujú najlepšie snímky filmových tvorcov z celého sveta. ENVIROFILM je miestom stretnutí tvorcov, environmentalistov, žurnalistov, členov medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov Ecomove International a širokej verejnosti, ktorej predovšetkým je adresovaná filmová prehliadka. Aktuálny 13. ročník festivalu sa uskutoční v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Zvolene v dňoch 15. až 19. mája 2007.

Bulharsko má záujem o skúsenosti SR po vstupe do EÚ na poli životného prostredia Bulharsko má záujem o skúsenosti SR po vstupe do EÚ na poli životného prostredia

10. Jan 2007, Enviroportal

Návrh na spoluprácu v konkrétnych oblastiach bol predmetom včerajšieho rokovania ministra životného prostredia SR s veľvyslancom Bulharskej republiky na Slovensku Ogianom Garkovom.

Čo prináša komercionalizácia Vysokých Tatier? Čo prináša komercionalizácia Vysokých Tatier?

09. Jan 2007, Enviroportal

Každý návštevník Vysokých Tatier si mohol v posledných rokoch všimnúť nebývalé stavebné, rekonštrukčné a rozvojové aktivity, ktoré prinášajú modernizáciu prostredia mesta Vysoké Tatry. Tiež množstvo ľudí vie o pripravovanej zonácii územia TANAPu, ktorá navrhuje zníženie stupňa ochrany prírody v intravilánoch mesta Vysoké Tatry ako aj existujúcich lyžiarskych strediskách.

Správa TANAPu a Štátne lesy TANAPu spoločne pri spiľovaní odumretých stromov Správa TANAPu a Štátne lesy TANAPu spoločne pri spiľovaní odumretých stromov

09. Jan 2007, Enviroportal

Správa TANAPu a Štátne lesy TANAPu našli spoločné východisko pri spiľovaní odumretých, nestabilných a poškodených stromov v blízkosti turistických chodníkov v Tatrách.

Výstava Alma Mater: Banská Štiavnica Výstava Alma Mater: Banská Štiavnica

09. Jan 2007, Enviroportal

Európsky význam Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici približuje výstava Alma Mater: Banská Štiavnica, ktorú vo výstavných priestoroch Slovenského banského múzea môžu jeho návštevníci zhliadnuť až do 19. augusta 2007.

Nosorožec indický Nosorožec indický

08. Jan 2007, Enviroportal

Najznámejším druhom nosorožca je nesporne nosorožec indický.

Živé srdce Európy na obrazovkách Živé srdce Európy na obrazovkách

05. Jan 2007, Enviroportal

Každý deň zmizne z povrchu planéty Zem jeden živočíšny či rastlinný druh. A pritom stačí tak málo. V ČR je temer tisícka lokalít, ktoré sú zaradené do projektu NATURA 2000. Dostali sa tak na zoznam prírodného bohatstva celého európskeho kontinentu. Zasluhujú si preto zvláštnu pozornosť a ochranu.

MP SR: Programový rozpočet na rok 2007 MP SR: Programový rozpočet na rok 2007

05. Jan 2007, Enviroportal

Aktivity vykonávané v rámci rezort pôdohospodárstva sú v programovej štruktúre na rok 2007 premietnuté do piatich ucelených programov.

Nezvyčajné krivonosy hniezdia aj v zime Nezvyčajné krivonosy hniezdia aj v zime

05. Jan 2007, Enviroportal

V posledných dňoch bol v ihličnatých lesoch severného Slovenska zaznamenaný zvýšený výskyt krivonosov obyčajných, ktoré ako jediné z našich operencov pravidelne zahniezďujú aj v zime.

Významné svetové a environmentálne dni v mesiaci január Významné svetové a environmentálne dni v mesiaci január

05. Jan 2007, Enviroportal

V mesiaci január si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.

Regionálne environmentálne centrum Slovensko a klimatické zmeny v mestskom prostredí Regionálne environmentálne centrum Slovensko a klimatické zmeny v mestskom prostredí

05. Jan 2007, Enviroportal

Regionálne environmentálne centrum Slovensko v súčasnej dobe realizuje okrem iných aktivít aj projekt Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie vplyvu klimatických zmien v mestskom prostredí, ktorého ťažisko je v overovaní možností zmierňovania klimatických zmien a globálneho otepľovania v mestách. Projekt má byť ukončený v polovici r. 2007.