Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 23. 6. Hriňová a 24. 6. Turzovka
Viac informácií

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE IX. JOZEF CESNAK, MARIÁN ORAVEC — Alfred Hitchcock a Traja pátrači

21.06.2019 - 29.09.2019
Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

XV. Žitnoostrovská konferencia (aktuálne problémy starostlivosti o zver a životné prostredie)

21.06.2019 - 21.06.2019
Mestský dom kultúry, Gabčíkovo (okr. Dunajská Streda)

Pracovné ponuky v ŽP

Údržbár / strojník vodárenských zariadení (Nitra)

7.6.2019,SLOVEO a.s.Nitra, Slovensko, ...

Obchodný zástupca

10.6.2019,Agrobiosfer, s.r.o.Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Účastníci medzinárodného kurzu budú hodnotiť stav poškodenia lesov pri Zvolene Účastníci medzinárodného kurzu budú hodnotiť stav poškodenia lesov pri Zvolene

18. Aug 2006, Enviroportal

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene - organizuje v dňoch 21. až 23. augusta 2006 Medzinárodný interkalibračný kurz zameraný na zhodnotenie príčin poškodenia drevín na vybraných plochách v okolí Zvolena.

Účastníci tábora ECOTOPIA budú na zvolenskom námestí hovoriť o obnoviteľných zdrojoch energie Účastníci tábora ECOTOPIA budú na zvolenskom námestí hovoriť o obnoviteľných zdrojoch energie

17. Aug 2006, Enviroportal

17. augusta 2006 sa uskutoční na námestí SNP vo Zvolene podujatie pod názvom Obnoviteľné zdroje energie - energia budúcnosti. Podujatie organizujú účastníci ECOTOPIE - najväčšieho environmentálneho tábora v roku 2006 v Európe. Bude zamerané na propagáciu a podporu obnoviteľných zdrojov energie - zdrojov, ktoré v budúcnosti ako jediné pokryjú spotrebu tepelnej a elektrickej energie.

Ide nám predovšetkým o les... Ide nám predovšetkým o les...

17. Aug 2006, Enviroportal

V dňoch 17. až 22. augusta 2006 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutoční 33. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh. Organizátorom podujatia pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR je Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Na ploche približne 30 tisíc štvorcových metrov sa predstaví 626 vystavovateľov a 100 zahraničných firiem zo 14 krajín. Jedným z účastníkov veľtrhu bude aj Národné lesnícke centrum Zvolen.

Ministerstvo pôdohospodárstva tohto roku opäť na AGROKOMPLEXe Ministerstvo pôdohospodárstva tohto roku opäť na AGROKOMPLEXe

16. Aug 2006, Enviroportal

Rezort ministerstva pôdohospodárstva bude mať aj tohto roku svoju expozíciu na AGROKOMPLEXe v Nitre v pavilóne F spolu s ostatnými národnými stánkami zahraničných vystavovateľov.

Tip na výlet: Opálový náučný chodník Tip na výlet: Opálový náučný chodník

15. Aug 2006, Enviroportal

Unikátne Dubnícke opálové bane sa nachádzajú v severnej časti Slanských hôr vo vzdialenosti asi 28 km juhovýchodným smerom od Prešova smerom na Solivar a Zlatú Baňu. Od Košíc sú vzdialené asi 35 km severovýchodným smerom na Červenicu.

Ministerstvo pôdohospodárstva vyzýva firmy na spoluprácu pri implementácii nariadenia ES o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách Ministerstvo pôdohospodárstva vyzýva firmy na spoluprácu pri implementácii nariadenia ES o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách

15. Aug 2006, Enviroportal

16. mája 2006 boli v druhom čítaní v Európskom parlamente schválené nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách a o pridávaní niektorých vitamínov, minerálnych látok a niektorých iných látok do potravín. Nariadenia, ktoré sú priamo uplatniteľnou legislatívou v členských štátoch EÚ, budú po ich schválení v Rade EÚ vydané na jeseň tohto roku a nadobudnú účinnosť 6 mesiacov od vydania.

Pripomienkové konanie: Návrh na na zrušenie úlohy B.13. uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005, predložiť na rokovanie vlády návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií... Pripomienkové konanie: Návrh na na zrušenie úlohy B.13. uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005, predložiť na rokovanie vlády návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií...

14. Aug 2006, Enviroportal

Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 779 zo 6. októbra 2005 k dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 uložilo ministrovi pôdohospodárstva v bode B. 13, v termíne do 31. októbra 2005 predložiť na rokovanie vlády Návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR vrátane kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet.

Pripomiekové konanie: Návrh opatrenia MP SR o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MP SR pri nakladaní s majetkom štátu Pripomiekové konanie: Návrh opatrenia MP SR o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti MP SR pri nakladaní s majetkom štátu

14. Aug 2006, Enviroportal

Dňa 15.12.2005 nadobudol účinnosť zákon č. 534/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým bol novelizovaný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Táto novela sa stala podnetom na vypracovanie nového, resp. novelizáciu opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 97/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

Pripomienkové konanie: Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2005 Pripomienkové konanie: Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2005

14. Aug 2006, Enviroportal

Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2005 bola vypracovaná na základe Plánu práce vlády SR na rok 2006 a v zmysle uznesenia NR SR č. 251/1993.

Sledujte s nami Ekologický magazín Sledujte s nami Ekologický magazín

12. Aug 2006, Enviroportal

Všetkým, ktorých zaujímajú ekologické témy, pripomíname, že v pondelok 14. augusta 2006 o 22:15 odvysiela televízna stanica STV 2 reláciu Ekologický magazín.

Martinik - ostrov nezabudnuteľných prírodných scenérií Martinik - ostrov nezabudnuteľných prírodných scenérií

11. Aug 2006, Enviroportal

Kto by netúžil navštíviť ostrovy Karibského mora, kde bolo v 16. až 19. storočí "eldorádo" pirátov, kde domorodci boli kanibalmi, kde africkí otroci pracovali v neľudských podmienkach a kde sa odohrávali námorné bitky vtedajších mocností o ich vlastníctvo?