Jednodňová konferencia o živote bez odpadu má za cieľ nasmerovať Slovensko k udržateľnejšiemu spôsobu fungovania a zníženiu množstva vyprodukovaného odpadu. Konferencia je určená pre širokú verejnosť, zástupcov firiem, samosprávy aj tvorcov legislatívy o odpadoch.
Viac informácií: http://zero-waste.sk/
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 


Európska únia zaháji v máji (13. až 15.) tradičný Zelený týždeň (EU Green Week), ktorým chce zvýšiť povedomie o nevyhnutnosti myslieť a konať environmentálne. Súčasťou akcie sa môžu stať rôzne podujatia. Stačí, ak podujatie zaregistrujú jeho organizátori do 28. 2. 2019 na adrese: https://ec.europa.eu. Týmto sa vytvorí akási mapa ,,zelených" podujatí v EÚ. 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

ENERGOFUTURA 2019

25.03.2019 - 26.03.2019
Hotel Gloria Palac, Košice

Energeticky efektívne v roku 2019

28.03.2019 - 28.03.2019
EXPO Club, areál výstaviska Incheba, Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

5.3.2019,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

Hlavný agronóm

14.3.2019,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Brezno, Slovensko, okres Brezno
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Plán SMOPaJ na marec 2006 Plán SMOPaJ na marec 2006

27. Feb 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na marec 2006.
SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004 Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004

24. Feb 2006, Enviroportal

Vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky uznesením č. 1084 z 10. novembra 2004 zabezpečiť splnenie úlohy B. 6. "po schválení legislatívneho zámeru návrhu zákona o transformácii Lesov Slovenskej republiky š.p. v Národnej rade SR, vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o transformácii Lesov Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica na akciovú spoločnosť" a B.7 "do prerokovania a schválenia osobitného zákona, ktorým sa zriadi štátna akciová spoločnosť Lesy Slovenskej republiky zastaviť proces transformácie a reštrukturalizácie Lesov Slovenskej republiky, š. p.".

Čo je vtáčia chrípka? Čo je vtáčia chrípka?

22. Feb 2006, Enviroportal

Čo je vtáčia chrípka? Existuje riziko nakazenia ľudí vírusom vtáčej chrípky? Ako je vírus odolný? Ako sa nákaza prenáša? Aké sú klinické príznaky ochorenia? Aká je možnosť ochrany pred nakazením? Na tieto otázky sa pokúsi odpovedať nasledovný materiál.

Vtáčia chrípka pravdepodobne dorazila už aj na Slovensko Vtáčia chrípka pravdepodobne dorazila už aj na Slovensko

21. Feb 2006, Enviroportal

Referenčné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene večer 20. februára 2006 vyslovilo podozrenie na prítomnosť vírusu vtáčej chrípky v prípade dvoch vzoriek pochádzajúcich z voľne žijúcich vtákov, ktoré sa našli na južnom Slovensku.

Plán ostatných podujatí Slovenského banského múzea v roku 2006 Plán ostatných podujatí Slovenského banského múzea v roku 2006

20. Feb 2006, Enviroportal

Prinášame Vám prehľad ostatných podujatí, ktoré na rok 2006 pripravuje Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

Vyšlo šieste číslo Enviromagazínu 2005 Vyšlo šieste číslo Enviromagazínu 2005

17. Feb 2006, Enviroportal

Časopis Enviromagazín č. 6/2005 je v predaji a k dispozícii na Slovenskej agentúre životného prostredia a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

ENVIROFOTO ENVIROFOTO

17. Feb 2006, Enviroportal

ENVIROFOTO je fotografická súťaž určená žiakom a študentom základných škôl, špeciálnych základných škôl a stredných škôl Malokarpatského regiónu, ktorú vyhlasuje Stredisko environmentálnej výchovy Harmónia-Modra v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Pripomienkové konanie: Správa o medzinárodnom roku planéty Zem Pripomienkové konanie: Správa o medzinárodnom roku planéty Zem

17. Feb 2006, Enviroportal

Medzinárodná únia geologických vied (IUGS) v súčinnosti s divíziou vied o Zemi UNESCO iniciujú organizovanie "International Year of Planet Earth" (IYPE) na roky 2007 až 2009 s kľúčovým rokom 2008.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Tribeč Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Tribeč

14. Feb 2006, Enviroportal

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie (CHVO) Tribeč sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6

14. Feb 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 6. 2. 2006 zverenený Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Plán SMOPaJ na február 2006 Plán SMOPaJ na február 2006

14. Feb 2006, Enviroportal

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.