MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

ENVIRO 2019

29.05.2019 - 31.05.2019
Kursalon, Trenčianske Teplice

EnergyCamp 2019

30.05.2019 - 31.05.2019
AquaCity Poprad

Pracovné ponuky v ŽP

Študent pre oddelenie bezpečnosti a životného prostredia (HSE)

21.5.2019,Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.Lozorno, Slovensko, ...

Pomocník agronóma

20.5.2019,PD UhrovecUhrovec, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pocta lesníkom a ochrancom prírody Pocta lesníkom a ochrancom prírody

11. Jul 2006, Enviroportal

Na Slovensku už v minulosti pôsobili významní lesní hospodári, vedci a pedagógovia, ktorí považovali les nielen za objekt hospodárskeho záujmu, ale predovšetkým za neoddeliteľnú súčasť prírody nielen hodnú obdivu, ale najmä vyžadujúcu náležitú starostlivosť.

SEVESO - tridsať rokov po... SEVESO - tridsať rokov po...

11. Jul 2006, Enviroportal

Svet si pripomína 30. výročie havárie v Sevese - jednej z najtragickejších priemyselných havárií 20. storočia. V sobotu 10. júla 1976 toxický dym z chemickej továrne zamoril milánske predmestie Seveso.

Srí Lanka - rok po tsunami Srí Lanka - rok po tsunami

10. Jul 2006, Enviroportal

V Bratislave na Račianskom mýte nájdete v priestoroch EVEREST FOTO pozoruhodnú výstavu venovanú tragicky skúšanému ostrovu Srí Lanka, ktorý v decembri 2004 ťažko poškodila prílivová vlna tsunami.

Slovenský raj má nový návštevný poriadok Slovenský raj má nový návštevný poriadok

10. Jul 2006, Enviroportal

Od 1. apríla 2006 vstúpil do platnosti nový návštevný poriadok Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma, ktorý určuje zásady správania sa pre všetkých návštevníkov národného parku.

Mesiac dobrovoľníkov pre Tatry Mesiac dobrovoľníkov pre Tatry

10. Jul 2006, Enviroportal

MVO Ľudia a voda v spolupráci so Štátnymi lesmi TANAPu, občianskymi združeniami Čisté Tatry a PČOLA pripravujú v Tatranskej Lomnici počas leta 2006 v mesiaci júl MESIAC DOBROVOĽNÍKOV PRE TATRY.

Zo života kamzíka tatranského Zo života kamzíka tatranského

09. Jul 2006, Enviroportal

Vďaka svojej húževnatosti a vitalite dokážu kamzíky tatranské prežívať v drsnom vysokohorskom prostredí Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. Areálom ich výskytu sú oblasti nad pásmom kosodreviny.

Prejavy klimatických zmien na Slovensku Prejavy klimatických zmien na Slovensku

09. Jul 2006, Enviroportal

Vývoju klimatického systému Zeme, najmä vzhľadom na možnú klimatickú zmenu, sa venuje koordinovaná pozornosť.

IWC 2006: Moratórium chrániace veľryby sa podarilo udržať! IWC 2006: Moratórium chrániace veľryby sa podarilo udržať!

08. Jul 2006, Enviroportal

Na stránkach Enviroportálu sme v rámci denného spravodajstva TASR priniesli 19. júna informáciu o údajnom ukončení zákazu lovu veľrýb na základe schválenia rezolúcie o podpore obnovenia komerčného lovu veľrýb. Na stránke www.velryby.sk sme však našli údaje, ktoré spomenutú informáciu stavajú do iného svetla.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na júl 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na júl 2006

08. Jul 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac júl 2006. V mesiacoch júl, august 2006 bude múzeum otvorené v pracovných dňoch do 18.00 hod.

Lesnícky skanzen - Vydrovská dolina - Čierny Balog Lesnícky skanzen - Vydrovská dolina - Čierny Balog

07. Jul 2006, Enviroportal

Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu bude zajtra 8. júla miestom konania Dňa stromu. Podujatie už po piatykrát bude podnetným počinom š. p. Lesy SR na priblíženie histórie i dnešných dní lesníctva na Horehroní.

V Tatrách prebieha kampaň za čisté Tatry V Tatrách prebieha kampaň za čisté Tatry

07. Jul 2006, Enviroportal

Plagát, skladačka a samolepka s historickým motívom z archívu Klubu slovenských turistov odštartovali projekt, ktorý má prispieť k čistejšiemu vysokohorskému prostrediu Vysokých, Belianskych a Západných Tatier.