Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. V rámci tohto procesu spustila verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD, CTVI SR): https://slord.sk/


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Dokonalá erupcia - ETNA 2002-2003 DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Úloha mokradí v mestských sídlach (júl)

25.07.2019 - 31.08.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Pracovné ponuky v ŽP

Asistent divízie environmentálnych projektov

19.7.2019,DETOX s.r.o.Banská Bystrica, Slovensko, ...

Ošetrovateľ/ka ošípaných (Jesenské, okr. RS)

17.7.2019,Pigagro s.r.o.Jesenské, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Ochranári v 23 krajinách upozornili banky medzinárodnej skupiny UniCredit, aby nefinancovali rizikové ruské reaktory Ochranári v 23 krajinách upozornili banky medzinárodnej skupiny UniCredit, aby nefinancovali rizikové ruské reaktory

16. Oct 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace v piatok 13. októbra zorganizovala symbolický protest pred centrálou UniBanky, ktorá je slovenským členom medzinárodnej finančnej skupiny UniCredit.

Konferencia Enviro-i-fórum 2005: Rok po... Konferencia Enviro-i-fórum 2005: Rok po...

16. Oct 2006, Enviroportal

Od I. ročníka konferencie Enviro-i-fórum, konanej v júni 2005 na Technickej univerzite vo Zvolene, uplynul už viac ako rok. O pár dní - v stredu 18. októbra 2006 - sa vo Zvolene začne jej II. ročník. Pri tejto príležitosti prinášame skúsenosti a poznatky z minuloročnej konferencie tak, ako ich vnímali jej organizátori.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina

13. Oct 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina-Stolica Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina-Stolica

13. Oct 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Muránska planina-Stolica.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry

13. Oct 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Nízke Tatry.

Od 9. októbra žije ľudstvo na ekologický dlh Od 9. októbra žije ľudstvo na ekologický dlh

13. Oct 2006, Enviroportal

Najnovšie výskumy ukazujú, že nadmerná spotreba a plytvanie ekologicky zadlžujú budúce generácie stále viac. Prírodné zdroje, ktoré nám majú vystačiť na celý rok, totiž vyčerpáme už 9. októbra.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky

13. Oct 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Senianske rybníky.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy

13. Oct 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy

13. Oct 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

13. Oct 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (v Národnom zozname navrhovaných chránených vtáčích území bolo územie schválené pod pôvodným názvom Morava, ktorý bol však na základe pripomienky názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR zmenený na Záhorské Pomoravie).

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia... Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia...

13. Oct 2006, Enviroportal

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), sa na rokovanie operatívnej porady ministra predkladá na základe plánu legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2006. Hlavným dôvodom jeho vypracovania je transpozícia smernice 2004/107/ES, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší.