Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 27. 9. Tvrdošín
Viac informácií

 


Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh... Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh...

24. Jan 2007, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2006 Z. z., vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Greenpeace: Šesťtisíc podpisov proti ťažbe zlata v Kremnici Greenpeace: Šesťtisíc podpisov proti ťažbe zlata v Kremnici

24. Jan 2007, Enviroportal

Greenpeace včera odovzdal Ministerstvu životného prostredia SR petíciu proti plánovanej ťažbe zlata v Kremnici, ktorú doteraz dňa podporilo svojimi podpismi 6 063 občanov.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na február 2007 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na február 2007

23. Jan 2007, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac február 2007.

Konferencia Sedimenty vodných tokov a nádrží bude v máji v Bratislave Konferencia Sedimenty vodných tokov a nádrží bude v máji v Bratislave

23. Jan 2007, Enviroportal

Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR a ďalšie partnerské organizácie pripravujú v Bratislave v polovici mája konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Sedimenty vodných tokov a nádrží.

Netradičná zima môže mať vplyv aj na zimný spánok svišťov Netradičná zima môže mať vplyv aj na zimný spánok svišťov

22. Jan 2007, Enviroportal

Tohtoročný nezvyklý priebeh zimy a nepriaznivé klimatické pomery môžu mať negatívny vplyv aj na zimný spánok svišťov, najmä na dolnej hranici ich vertikálneho rozšírenia.

Minister Jureňa mal na veľtrhu Grüne Woche rokovania s rezortnými kolegami Minister Jureňa mal na veľtrhu Grüne Woche rokovania s rezortnými kolegami

22. Jan 2007, Enviroportal

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa sa zúčastnil na najväčšom nemeckom veľtrhu poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva. Účasť Slovenska na Grüne Woche považuje minister pôdohospodárstva SR za veľmi významnú a hodnotí ju pozitívne.

Blíži sa uzávierka 2. ročníka programu Ľudia pre stromy Blíži sa uzávierka 2. ročníka programu Ľudia pre stromy

22. Jan 2007, Enviroportal

Blíži sa uzávierka 2. ročníka grantového programu Nadácie Ekopolis Ľudia pre stromy - 1. marec 2007.

Najdôležitejšie aktivity Európskeho parlamentu v strede legislatívneho obdobia v oblasti životného prostredia Najdôležitejšie aktivity Európskeho parlamentu v strede legislatívneho obdobia v oblasti životného prostredia

22. Jan 2007, Enviroportal

Prinášame prehľad najdôležitejšých aktivít Európskeho parlamentu v strede legislatívneho obdobia v oblasti životného prostredia, tak, ako ich parlament zverejnil na svojej webstránke.

Greenpeace podporil Kremnicu nad zlato Greenpeace podporil Kremnicu nad zlato

19. Jan 2007, Enviroportal

19. január 2007 - Organizácia Greenpeace sumou takmer 37 000 SK podporila projekt občianskeho združenia Kremnica nad zlato, ktorý poukáže na nebezpečenstvá kyanidovej a povrchovej ťažby zlata.

Správa TANAPu odhalila nelegálny výrub za 30 mil. Sk Správa TANAPu odhalila nelegálny výrub za 30 mil. Sk

19. Jan 2007, Enviroportal

Podnet na porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny podala na základe sťažnosti obyvateľov obce Važec a vlastníkov dotknutých parciel odborná organizácia ochrany prírody a krajiny na území národného parku - Správa TANAPu v Tatranskej Štrbe.

Veľtrh poľnohospodárstva a potravinárstva Grüne Woche aj za účasti Slovenska Veľtrh poľnohospodárstva a potravinárstva Grüne Woche aj za účasti Slovenska

19. Jan 2007, Enviroportal

Najväčší nemecký medzinárodný veľtrh poľnohospodárstva a potravinárstva Grüne Woche v Berlíne otvorili predseda Európskej komisie Jose Manuel Barosso a spolková kancelárka Nemecka Angela Merkelová, spolu s úradujúcim primátorom Berlína Klausom Wowereitom a prezidentom Nemeckého poľnohospodárskeho zväzu Gerdom Sonnleitnerom.