Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. V rámci tohto procesu spustila verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD, CTVI SR): https://slord.sk/


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Úloha mokradí v mestských sídlach (júl)

25.07.2019 - 31.08.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Úloha mokradí v mestských sídlach

01.08.2019 - 01.01.2019
Slovenské múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, Ul. Školská 4

Pracovné ponuky v ŽP

Asistent divízie environmentálnych projektov

19.7.2019,DETOX s.r.o.Banská Bystrica, Slovensko, ...

Ošetrovateľ/ka ošípaných (Jesenské, okr. RS)

17.7.2019,Pigagro s.r.o.Jesenské, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Greenpeace: Medzinárodná finančná skupina UniCredit prestávava uvažovať o financovaní rizikových ruských reaktorov v Bulharsku Greenpeace: Medzinárodná finančná skupina UniCredit prestávava uvažovať o financovaní rizikových ruských reaktorov v Bulharsku

25. Oct 2006, Enviroportal

Iba týždeň po sérii medzinárodných ochranárskych protestov oznámila medzinárodná finančná skupina UniCredit svoje rozhodnutie nepodielať sa na financovaní sporného projektu bulharskej jadrovej elektrárne Belene.

Blíži sa termín uzávierky žiadostí o dotácie a úvery z Environmentálneho fondu Blíži sa termín uzávierky žiadostí o dotácie a úvery z Environmentálneho fondu

25. Oct 2006, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR pripomína, že sa blíži termín uzávierky 31. október 2006, dokedy musia byť doručené na Environmentálny fond žiadosti o dotácie a úvery z .

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na november 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na november 2006

25. Oct 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac november 2006.

Priatelia Zeme - SPZ odštartovali celoslovenský týždeň aktivít Nespaľujme odpady doma Priatelia Zeme - SPZ odštartovali celoslovenský týždeň aktivít Nespaľujme odpady doma

25. Oct 2006, Enviroportal

Pri spaľovaní odpadov v domácich peciach a záhradách sa uvoľňujú toxické ťažké kovy, karcinogénne dioxíny, dráždivý čpavok a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Napriek tomu, že takéto konanie zakazuje viacero zákonov SR, stále je v domácnostiach bežnou praxou, najmä na vidieku.

Pripomienkové konanie: Správa o prínose výsledkov geologických prác pre účely územného plánovania Pripomienkové konanie: Správa o prínose výsledkov geologických prác pre účely územného plánovania

23. Oct 2006, Enviroportal

V pláne práce vlády SR na rok 2006 je pre Ministerstvo životného prostredia SR uvedená úloha Správa o prínose výsledkov geologických prác pre účely územného plánovania, ktorá je označená Nov/2.

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák bude rokovať v Luxemburgu o kvalite ovzdušia Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák bude rokovať v Luxemburgu o kvalite ovzdušia

23. Oct 2006, Enviroportal

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa v pondelok, 23. októbra zúčastní na rokovaní ministerskej Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu. Kľúčovým bodom stretnutia bude dosiahnutie politickej dohody k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu.

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák rokoval s veľvyslancom Rakúskej republiky Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák rokoval s veľvyslancom Rakúskej republiky

23. Oct 2006, Enviroportal

Hlavnou témou rokovania ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka s veľvyslancom Rakúskej republiky Dr. Helmutom Wesselym, ktoré sa konalo minulý týždeň v rámci príprav na dnešné luxemburgské rokovanie, bola otázka zlepšovania kvality ovzdušia v Európe a znižovania emisií skleníkových plynov v zmysle záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu.

Filmové posolstvo indiánskeho náčelníka otvorí XXXIII. ročník medzinárodného festivalu Ekotopfilm 2006 Filmové posolstvo indiánskeho náčelníka otvorí XXXIII. ročník medzinárodného festivalu Ekotopfilm 2006

20. Oct 2006, Enviroportal

Už po tridsiaty tretí raz filmové posolstvo indiánskeho náčelníka otvorí nový ročník Medzinárodného festivalu odborných filmov Ekotopfilm 2006. Prestížne podujatie, ktoré je od roku 1992 súťažnou prehliadkou vybratých filmov, bude spolu so sprievodnými programami do 27. októbra hostiť Festivalové centrum, ktoré tvoria Hotel a Kino Tatra v Bratislave.

SIŽP potvrdila zistenia ochranárov o starých skladoch pesticídov SIŽP potvrdila zistenia ochranárov o starých skladoch pesticídov

20. Oct 2006, Enviroportal

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pri kontrolách skladov starých pesticídov v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji zistili, že len štvrtina z nich spĺňa požiadavky na uskladnenie tohto typu chemikálií.

20.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum 20.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum

20. Oct 2006, Enviroportal

Piatok 20. október 2006 je tretím, záverečným dňom konferencie Enviro-i-fórum. Konferenciu organizujú Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Všetky prezentácie prebiehajú v priestoroch auly Technickej univerzity vo Zvolene.

19.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum 19.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum

19. Oct 2006, Enviroportal

Štvrtok 19. október 2006 je druhým dňom konferencie Enviro-i-fórum. Konferenciu organizujú Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Všetky prezentácie prebiehajú v priestoroch auly Technickej univerzity vo Zvolene.