MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

ENVIRO 2019

29.05.2019 - 31.05.2019
Kursalon, Trenčianske Teplice

EnergyCamp 2019

30.05.2019 - 31.05.2019
AquaCity Poprad

Pracovné ponuky v ŽP

Študent pre oddelenie bezpečnosti a životného prostredia (HSE)

21.5.2019,Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.Lozorno, Slovensko, ...

Pomocník agronóma

20.5.2019,PD UhrovecUhrovec, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Andrej Kmeť - vedec a národovec Andrej Kmeť - vedec a národovec

18. Jul 2006, Enviroportal

Do galérie najväčších osobností Slovenska právom patrí Andrej Kmeť - významný slovenský národovec, archeológ, geológ, mineralóg, paleontológ, historik, botanik a etnograf. Stelesňoval v sebe jednotu duchovného, vedeckého i osvetového činiteľa a nositeľa matičných ideí a úsilí. Bol aj zakladateľom modernej slovenskej muzeológie. Jeho dary (entomologické, zoologické i historické nálezy a národopisné pamiatky) sú dodnes ozdobou expozícií Slovenského národného múzea v Martine. Mnohostrannou činnosťou si ešte za života získal veľký obdiv. Človek žijúci na malej fare medzi knihami, herbármi a starými pamiatkami urobil pre svoju vlasť azda viac ako nejeden iný erudovaný vedec. Andrej Kmeť bol bezpochyby jedným z posledných významných polyhistorov svojej doby.

Pripomienkové konanie: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2006 Pripomienkové konanie: 		Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2006

18. Jul 2006, Enviroportal

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2006 (zelená správa) bola vypracovaná a predkladá sa na základe Zákona 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Plánom práce vlády SR na rok 2006.

Pripomienkové konanie: Hodnotenie realizácie strednodobej koncepcie politiky pôdohospodárstva na roky 2004 - 2006 Pripomienkové konanie: Hodnotenie realizácie strednodobej koncepcie politiky pôdohospodárstva na roky 2004 - 2006

17. Jul 2006, Enviroportal

Materiál Hodnotenie realizácie strednodobej koncepcie politiky pôdohospodárstva SR na roky 2004 až 2006 informatívneho charakteru je predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe Plánu práce vlády SR na rok 2006.

Pohoda 2006 - Slnečný projekt Greenpeace úspešný! Pohoda 2006 - Slnečný projekt Greenpeace úspešný!

17. Jul 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace spríjemnila tohtoročnú Pohodu vyše 1 300 návštevníkom festivalu. Toľko ľudí totiž využilo solárne sprchy s teplou vodou.

Lesná pedagogika alebo Ako priblížiť les súčasnému človeku Lesná pedagogika alebo Ako priblížiť les súčasnému človeku

17. Jul 2006, Enviroportal

Šíriť osvetu o večnom fenoméne lesa i každodedennej práci lesníkov a lesných hospodárov preň a v ňom sa v poslednej dobe ukazuje ako stále naliehavejšia úloha pre súdobé lesníctvo. Jednou z vhodných ciest na získanie si verejnej mienky v prospech lesníctva i opätovné vybudovanie pozitívneho vzťahu verejnosti, najmä mladej generácie, k lesu, je lesná pedagogika.

Vyšlo druhé číslo Enviromagazínu 2006 Vyšlo druhé číslo Enviromagazínu 2006

17. Jul 2006, Enviroportal

Enviromagazín je v súčasnosti jediným celoštátnym populárno-odborným časopisom venovaným problematike ochrany a tvorby životného prostredia na Slovensku. Vydáva ho Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Časopis vychádza osemkrát ročne (6 riadnych a 2 špecializované mimoriadne čísla). Redakcia sídli v SAŽP v Banskej Bystrici.

Greenpeace prezentuje na hudobnom festivale Pohoda alternatívne zdroje energie solárnymi sprchami s teplou vodou Greenpeace prezentuje na hudobnom festivale Pohoda alternatívne zdroje energie solárnymi sprchami s teplou vodou

16. Jul 2006, Enviroportal

Aktivisti Greenpeace upravili pre potreby letných hudobných festivalov v regióne strednej a východnej Európy starší nákladný príves. Ten prerobili na mobilnú sprchovú jednotku s tromi kabínkami poskytujúcimi vyšší "festivalový komfort" súkromia a teplej vody.

DETOX zvažuje kvôli požiarom trestné oznámenie na neznámeho páchateľa DETOX zvažuje kvôli požiarom trestné oznámenie na neznámeho páchateľa

14. Jul 2006, TASR

Bratislava 13. júla (TASR) - Firma DETOX, ktorej priestory v Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici, dnes zasiahli dva požiare, pravdepodobne podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Minister životného prostredia Jaroslav Izák Minister životného prostredia Jaroslav Izák

14. Jul 2006, Enviroportal

Prinášame oficiálny životopis ministra životného prostredia Ing. arch. Jaroslava Izáka.

Pripomienkové konanie: Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice Pripomienkové konanie: Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice

14. Jul 2006, Enviroportal

Materiál Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 606 zo dňa 21. júna 2004.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

14. Jul 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov sa predkladá ako iniciatívny návrh.