Samit OSN o biodiverzite sa uskutoční 30. septembra v New Yorku. Pôjde o kľúčové globálne podujatie, na ktorom sa môžu preukázať ambície dospieť k schváleniu účinného globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 na konferencii k Dohovoru OSN o biologickej diverzite.

Viac informácií o samite


Správa WWF odhaľuje v priemere až dvojtretinový pokles populácií voľne žijúcich živočíchov od 1970. Vymierajú kvôli drancovaniu ich prirodzeného prostredia a kvôli zmene klímy.
Zastaviť pokles biodiverzity sa nedarí ani Slovensku, ohrozených 70 % druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 % druhov plazov, 46 % hniezdiacich druhov vtákov a 69 % druhov cicavcov.

Pokles populácií živočíchov je katastrofálny: Svieti nám červená!


Súčasťou aktuálneho čísla Meteorologického časopisu je aj článok zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení (13. 3. – 13. 4. 2020).
Autori: J. Beňo, D. Štefánik, Slovenský hydrometeorologický ústav

Meteorologický časopis

 

Odporúčame z videotéky

Sachalin:Ťažba alebo zánik? DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020

29.09.2020 - 30.09.2020
Hotel Dixon, Banská Bystrica

Pracovné ponuky v ŽP

Obchodno – technický poradca Košice

24.9.2020,TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o.Košický kraj
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

Janez Potočnik sa zaujíma o envirozáťaže na Slovensku Janez Potočnik sa zaujíma o envirozáťaže na Slovensku

20. Jan 2012, MŽP SR

Prediskutovanie problematiky environmentálnych záťaží s uvedením konkrétnych krokov, ktoré Slovensko realizuje s cieľom ich úspešnej sanácie a ich financovanie. Toto boli najdôležitejšie témy, o ktorých na skládke gudrónov v kameňolome Srdce diskutoval minister životného prostredia József Nagy s eurokomisárom pre životné prostredie Janezom Potočnikom. Stretnutia na jednej z najhorších environmentálnych záťaží v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí sa zúčastnil aj Milan Jambor, starosta Devínskej Novej Vsi.

Environrezort na ITF Slovakiatour Environrezort na ITF Slovakiatour

19. Jan 2012, MŽP SR

Environrezort sa na tohtoročnom veľtrhu ITF Slovakiatour prezentuje skutočne autenticky. Národný park Muránska planina preniesol do Incheby v Bratislave zbojnícky salaš a časť prírody i atmosféry priamo z horského sedla Zbojská. Výstavný priestor oživili aj exponáty z fondu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši: orol skalný, orol krikľavý, vydra riečna, výr skalný, sova lesná, mačka divá, myšiak lesný, líška hrdzavá, bocian čierny, jastrab krahulec a rys ostrovid. Stánok na veľtrhu Slovakiatour otvoril minister životného prostredia, József Nagy.

Komisár pre životné prostredie navštívi Slovensko po 10 rokoch Komisár pre životné prostredie navštívi Slovensko po 10 rokoch

19. Jan 2012, MŽP SR

Pozvanie ministra životného prostredia Józsefa Nagya prijal najvyšší predstaviteľ EÚ za životné prostredie Janez Potočnik. Návrhy riešenia environmentálnych záťaží, ich financovanie, pripravovaná zonácia Tatranského národného parku a ďalšie aktuálne témy týkajúce sa životného prostredia z pohľadu EÚ a Slovenska - aj o tom budú spoločne diskutovať environminister a eurokomisár počas dvoch dní na Slovensku. Naposledy Slovenskú republiku navštívila komisárka pre životné prostredie Margot Wallström pred desiatimi rokmi. Delegácia Európskej komisie pod vedením Janeza Potočnika navštívi Slovensko už vo štvrtok, 19. januára 2012.

Národné parky Malá Fatra a Slovenský raj majú 25 rokov Národné parky Malá Fatra a Slovenský raj majú 25 rokov

19. Jan 2012, Enviroportal

Obidve územia boli vyhlásené za národné parky 18. januára 1988. Národné parky predstavujú významné prírodné dedičstvo a zároveň sú centrom turistického ruchu.

Výzva pre úspešné obce – zviditeľnite svoje úspechy v odpadovom hospodárstve! Výzva pre úspešné obce – zviditeľnite svoje úspechy v odpadovom hospodárstve!

18. Jan 2012, Enviroportal

Priatelia Zeme - SPZ nadväzujú na predchádzajúce ročníky súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj a vyhlasujú ďalší, už tretí ročník. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnutie a zviditeľnenie pracovných výsledkov ľudí a samospráv, ktoré venujú často aj svoj voľný čas na zlepšenie odpadového hospodárstva v obci. Názov súťaže 3Z - Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj poukazuje na správne poradie nakladania s odpadmi v obciach.

Titul Zelená škola získalo sedemdesiat škôl Titul Zelená škola získalo sedemdesiat škôl

18. Jan 2012, Enviroportal

Titul a vlajku medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola/Eco-Schools sa získalo sedemdesiat škôl. Certifikát oceňuje aktivity študentov i učiteľov v ochrane životného prostredia. Titul je značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách. Okrem Slovenska sa používa v ďalších 46 krajinách sveta.

GEF otvára nové grantové kolo na zelené projekty pre neziskové organizácie GEF otvára nové grantové kolo na zelené projekty pre neziskové organizácie

18. Jan 2012, Enviroportal

Projekty na ochranu biodiverzity, zmierňovanie dopadov klimatických zmien, zníženie znečistenia medzinárodných vôd, predchádzanie degradácie (odlesňovania a dezertifikácie) krajiny, ako aj elimináciu perzistentných organických látok (POPs) na Slovensku, sa oddnes opäť môžu uchádzať o podporu z Programu malých grantov (SGP) Globálneho fondu životného prostredia (GEF). Jeho realizáciu zabezpečuje Regionálne centrum Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP).

Skládku Luštek rozšíria o 7,5 hektára a milión metrov kubických Skládku Luštek rozšíria o 7,5 hektára a milión metrov kubických

17. Jan 2012, TASR

Dubnica n/Váhom - Spoločnosť Marius Pedersen rozšíri skládku komunálneho odpadu Luštek v katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom. Umožní jej to zmena územného plánu, ktorú schválili na decembrovom zasadnutí poslanci dubnického mestského zastupiteľstva.

Koľko hviezd ešte vidíme? Koľko hviezd ešte vidíme?

16. Jan 2012, Enviroportal

Celosvetovú mapu svetelného znečistenia sa pokúsia astronómovia zostaviť s pomocou verejnosti a projektu Koľko hviezd ešte vidíme? Pod svetelným znečistením sa chápe svetlo rozptýlené v ovzduší, ktoré je vyrobené človekom a umelo pridané do nočnej krajiny. Svietením do rôznych smerov, vysoký výkon zdrojov svetla, nesprávna konštrukcia a nevhodné umiestnenie osvetľovacích telies negatívne ovplyvňujú životné prostredie.

Envirofilm 2012 už v siedmich slovenských mestách Envirofilm 2012 už v siedmich slovenských mestách

16. Jan 2012, Enviroportal

Environmentálne hazardy sú leitmotívom Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm, ktorého 18. ročník sa uskutoční 14. - 19. mája 2012 v siedmich slovenských mestách. K festivalovým mestám Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica a Krupina sa tento rok oficiálne pridali mestá Poltár a Skalica. Organizátorom podujatia je rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Slovenská agentúra životného prostredia.

Začalo sa zimné sčítavanie kormoránov Začalo sa zimné sčítavanie kormoránov

16. Jan 2012, MŽP SR

Prispieť k lepšiemu poznaniu zimnej početnosti kormorána veľkého na Slovensku a napríklad aj stanoviť predpoklady vzniku škôd - to je cieľom zimného sčítania kormoránov. Kormorány, ktoré sú chráneným druhom totiž v rybných revíroch často spôsobujú aj škody na rybách.