Informačný portál rezortu MŽP SR

Logo dnes dýcham


Webová aplikácia sprístupňuje prostredníctvom mapy informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch.  Návštevník sa dozvie viac o zdrojoch znečistenia a tiež dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémov.
dnesdycham.sk

Mapa

 

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží (pdf, 40 MB) okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad na sanácie záťaží po Sovietskej armáde.

 

 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy Prejdite na daľšie výzvy

Lesnícke dni 2010 Lesnícke dni 2010

06. Apr 2010, Enviroportal

Rok 2010 bol organizáciou UNESCO vyhlásený ako Medzinárodný rok biodiverzity. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je rozšírenie všeobecného povedomia o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti. K tomuto posolstvu sa chcú pripojiť aj Lesnícke dni 2010, pretože "Biodiverzita je život. Biodiverzita je náš život."

Vyšli Signály 2010 Vyšli Signály 2010

31. Mar 2010, Enviroportal

Kodaň, 31.3. 2010 (EEA) V marci vyšla každoročná publikácia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) - Signály EEA 2010. S podtitulom Biologická rozmanitosť, zmena klímy a vy prináša šesť príbehov o ľuďoch a problémoch týkajúcich sa životného prostredia, ktorým dnes čelia. Títo očití svedkovia vás pozvú na cestu do dôverne známych ale i vzdialených končín, kde sa spolu s nimi opäť pozriete na to, čo tvorí základ pre život na Zemi - vodu, pôdu a vzduch. Hoci ich postrehy sú osobné a lokálne zamerané, ich neutešená situácia je vo všeobecnosti rozšírená a týka sa celého sveta.

Klimatická Aliancia na Slovensku vstupuje do ďalšej etapy Klimatická Aliancia na Slovensku vstupuje do ďalšej etapy

31. Mar 2010, Enviroportal

Banská Bystrica, 31. 3. 2010 (Priatelia Zeme-CEPA) Posledným marcovým dňom končí trojročný medzinárodný projekt Dajme šancu Slnku, ktorý realizovali Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s rakúskou organizáciou Klimabündnis Ősterreich a českým združením Todero. Na tento projekt od apríla nadväzuje nová iniciatíva Konajme! Mládež za klimatickú spravodlivosť. Priatelia Zeme-CEPA ňou ďalej rozvinú spoluprácu so samosprávami a školami združenými v Klimatickej aliancii.

Počet Slovákov, ktorí sa zbavujú starých spotrebičov ekologicky, sa stále zvyšuje Počet Slovákov, ktorí sa zbavujú starých   spotrebičov ekologicky, sa stále zvyšuje

25. Mar 2010, Enviroportal

Bratislava, 24.marca (ENVIDOM) Slováci s nepotrebnými spotrebičmi narábajú ekologickejšie než pred troma rokmi. Čoraz menej ľudí hádže staré spotrebiče do bežného odpadu, do prírody alebo ich rozoberá na súčiastky. Ekologicky - teda do predajne, zberného dvora či pri zbere v obci, sa nepotrebných spotrebičov vlani zbavilo až 46 % ľudí, čo je o dve percentá viac než v roku 2008 a až o 16 % viac než v roku 2006. Zatiaľ čo pred troma rokmi uviedlo 23% respondentov, že spotrebiče demontuje alebo vyhadzuje na smetisko či do komunálneho odpadu, vlani počet týchto respondentov klesol na 17%. Starý elektrospotrebič vlani vyradil každý druhý Slovák (47% respondentov). Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu Slovenské domácnosti a elektroodpad, ktorý medzi vyše tisíckou respondentov zrealizovalo združenie ENVIDOM prostredníctvom spoločnosti United Consultants a agentúry Focus.

Pezinčania o skládke informovali Európsky parlament a chcú byť účastníkmi konania o skládke na Ústavnom súde Pezinčania o skládke informovali Európsky parlament   a chcú byť účastníkmi konania o skládke na Ústavnom súde

08. Feb 2010, Enviroportal

Pezinčania odmietajúci skládku v Pezinku zaslali na Ústavný súd SR návrh, ktorým žiadajú o svoje pribratie ako vedľajších účastníkov do konania vedeného týmto súdom. Poukazujú pri tom na ústavné právo na súdnu ochranu a na rozhodovaciu prax tohto súdu v podobných veciach. Zároveň v januári informovali Európsky parlament, ktorý rieši ich petíciu, o aktuálnej situácii v kauze.

Vyšlo mimoriadne číslo časopisu Enviromagazín Vyšlo mimoriadne číslo časopisu Enviromagazín

27. Jan 2010, Enviroportal

Banská Bystrica 25. januára 2010 Environmentálne záťaže sú témou aktuálneho mimoriadneho čísla Enviromagazínu (december 2009). Situáciu v environmentálnych záťažiach na Slovensku mapujú články zamerané na všetky kraje. V úvode čísla si pripomíname environmentálne katastrofy vo svete.

Vyšlo druhé číslo Spravodajcu SEA/EIA Vyšlo druhé číslo Spravodajcu SEA/EIA

26. Jan 2010, Enviroportal

V tomto rozsiahlejšom čísle Spravodajcu SEA/EIA 2/2009, ktoré je venované 15. výročiu účinnosti zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike, sme sa rozhodli doplniť mozaiku článkov zaoberajúcich sa uplatňovaním procesu EIA/SEA na Slovensku, ktorú sme začali tvoriť v predchádzajúcich číslach. Samozrejme, ani v tomto čísle nechýbajú aktuality, ktoré sa v priebehu posledného polroka na scéne EIA/SEA udiali.

Environmentálna regionalizácia SR Environmentálna regionalizácia SR

18. Jan 2010, Enviroportal

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky predstavuje prierezový zdroj informácií o stave životného prostredia (ŽP) v SR a je určená odborníkom ako aj širokej verejnosti.

Na jedného Slováka vlani pripadlo 331 kilogramov komunáleho odpadu Na jedného Slováka vlani pripadlo 331 kilogramov komunáleho odpadu

15. Dec 2009, TASR

Bratislava 14. decembra (TASR) Slováci vlani vyprodukovali vyše 1,79 milióna ton komunálnych odpadov, čo predstavuje približne 331 kilogramov na jedného obyvateľa. Ako sa konštatuje v správe o stave životného prostredia v roku 2008 z dielne ministerstva životného prostredia, oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 22 kilogramov na jednu osobu. Najviac komunálneho odpadu vzniklo v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji.

Kjótsky protokol by mohol prežiť kodanskú konferenciu o klíme Kjótsky protokol by mohol prežiť kodanskú konferenciu o klíme

10. Dec 2009, Enviroportal

Kodaň 9. decembra (TASR) Pozmenená verzia Kjótskeho protokolu by mala byť súčasťou boja proti globálnemu otepľovaniu až do roku 2020. Vyplýva z návrhu dokumentu, ktorý ako možný základ dohody na klimatickom summite OSN v Kodani pripravilo hostiteľské Dánsko.

Na Sysľovských poliach ornitológovia zaznamenali 118 dropov fúzatých Na Sysľovských poliach ornitológovia zaznamenali 118 dropov fúzatých

08. Dec 2009, TASR

Bratislava 8. decembra (TASR) Dropovi fúzatému, ktorý patrí k celosvetovo ohrozeným druhom živočíchov, svitá podľa ornitológov na Slovensku na lepšie časy. Jednou z tradičných lokalít výskytu týchto operencov sú aj Sysľovské polia pri Bratislave, ktoré majú kľúčový význam pre zimovanie celej západopanónskej populácie, ktorá obýva širšiu pohraničnú oblasť Rakúska, Slovenska a Maďarska. Ako TASR informoval Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS), počas pravidelného medzinárodného sčítania dropov tu v týchto dňoch pozorovali 118 jedincov a v celej pohraničnej oblasti zaznamenali až 303 jedincov.