Súčasťou aktuálneho čísla Meteorologického časopisu je aj článok zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení (13. 3. – 13. 4. 2020).
Autori: J. Beňo, D. Štefánik, Slovenský hydrometeorologický ústav

Stiahnite si: Meteorologický časopis

 


Štúdia Breaking the Plastic Wave (Plastový príboj), ktorú vypracoval medzinárodný tím odborníkov, uvádza, že v roku 2040 bude: 
 - 133 miliónov ton plastového odpadu spáleného vo voľnom priestore,
 - 77 miliónov ton odpadu vysypaného na súši a
 - 29 miliónov ton odpadu skončí v mori.

Stiahnite si: Celá štúdia (EN, .pdf, 7,7 MB), Zhrnutie (EN, .pdf, 5 MB)
 


Význam udržateľnej mobility potvrdila aj celosvetová pandémia, ktorá  obmedzila mobilitu obyvateľov, čím sa významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia ovzdušia z dopravy. Cieľom Európskeho týždňa mobility (16. 22. 9. 2020) je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, teda cyklistiky a pešej a verejnej dopravy.

Viac informácií: http://eurotm2020.eurotm.sk/

 

 


Európska environmentálna agentúra vyhlásila ďalší ročník fotografickej súťaže s názvom REDISCOVER Nature. Súťaž je aj príležitosťou pozastaviť sa a uvedomiť si krásu a zázraky prírody. Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov EÚ starších ako 18 rokov, prihlásiť sa do nej je možné do 30. septembra. 
Viac informácií: https://www.eea.europa.eu/sk/highlights/rediscover-nature-2013-tohtorocna-fotograficka
 

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Letná škola: Ekonomika v kruhu

10.08.2020 - 14.08.2020

Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ vývoja, výroby a THN

5.8.2020,I.D.C. Holding, a.s.Sereď, Slovensko, ...

Zootechnik

4.8.2020,Slovenské farmárske, družstvoJánovce pri Poprade, Jánovce, Slovensko, ...
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

Workshop: Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010 Workshop: Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010

14. Feb 2011, Enviroportal

Kľúčová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Životné prostredie Európy - stav a perspektíva 2010 (SOER 2010) bola odbornej a laickej verejnosti predstavená na workshope, ktorý sa uskutočnil 8. februára v Bratislave. Workshopu predchádzala tlačová konferencia na Ministerstve životného prostredia SR.

SIŽP: Pokuty za znečisťovanie ovzdušia SIŽP: Pokuty za znečisťovanie ovzdušia

13. Feb 2011, Enviroportal

Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 671 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 98 kontrolách, čo je približne 15 percent z celkového počtu kontrol. Kontrolovali predovšetkým dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Vykonávali inšpekčné kontroly i kontrolné merania emisií znečisťujúcich látok.

SIŽP: Na znečistení vody sa najviac podieľali ropné látky SIŽP: Na znečistení vody sa najviac podieľali ropné látky

13. Feb 2011, Enviroportal

Z vyše 3 800 kontrol, ktoré vykonali v minulom roku inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ich najviac, takmer 1 200, uskutočnili inšpektori ochrany vôd. Uložili pri nich 266 pokút v celkovej výške 206 000 eur. Porušenie právnych predpisov zistili pri 249 kontrolách, čo znamená podiel 21 percent z vykonaných kontrol.

Vzdelávací program pre učiteľov Vzdelávací program pre učiteľov

07. Feb 2011, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva pedagógov zapojených do školského programu Ekologická stopa na vzdelávací program s názvom Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju.

Význam mokradí mapuje mimoriadne číslo Enviromagazínu Význam mokradí mapuje mimoriadne číslo Enviromagazínu

03. Feb 2011, Enviroportal

Mokrade sú témou druhého mimoriadneho čísla Enviromagazínu 2010. Druhý február je Svetovým dňom mokradí a 2. februára 2011 oslavujeme už 40. výročie podpísania Ramsarského dohovoru o mokradiach. Slovenská republika, ako v úvodnom slove zdôrazňuje minister životného prostredia SR József Nagy, ešte ako súčasť Česko-Slovenska, podpísala tento významný medzinárodný dohovor pred dvadsiatimi rokmi.

SIŽP vykonala vlani takmer 4 tisíc kontrol a uložila pokuty za trištvrte milióna SIŽP vykonala vlani takmer 4 tisíc kontrol a uložila pokuty za trištvrte milióna

03. Feb 2011, Enviroportal

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala v minulom roku 3 838 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila pri 1 005 kontrolách, teda pri 26,2 % z celkového počtu kontrol. To svedčí o pokračujúcom zvyšovaní účinnosti práce inšpekcie, pretože porušenie právnych predpisov pokleslo oproti roku 2009 o ďalšie 2,4 percenta.

Odpad a recyklácia: EÚ dokáže viac Odpad a recyklácia: EÚ dokáže viac

24. Jan 2011, Enviroportal

Európska komisia (24. januára) Niektoré krajiny síce dosiahli výrazný pokrok, ale objem odpadu v EÚ stále rastie. Hovorí to nová správa Komisie o výkonnosti štátov v oblasti predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklácie. Európa musí pridať, ak sa chce stať skutočnou "recyklačnou spoločnosťou."

Komisia zakázala niektoré emisné povolenky Komisia zakázala niektoré emisné povolenky

24. Jan 2011, Enviroportal

Európsky parlament (24. januára) Zástupcovia členských štátov zakázali emisné kredity získané z likvidácie skleníkového plynu HFC-23 a priemyselných plynov oxidu dusného. Podniky ich môžu používať len do 30. apríla 2013. Podľa Connie Hedegaard, eurokomisárky pre klimatické opatrenia, vzbudzujú niektoré projekty "pochybnosti o environmentálnej integrite, finančnej protihodnote a geografickej distribúcii."

Pripomíname si vznik národných parkov Pripomíname si vznik národných parkov

18. Jan 2011, Enviroportal

Bratislava 18. januára (MŽP SR) Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra a Národný park Pieniny si v týchto dňoch pripomínajú výročie od svojho vyhlásenia. Národné parky tvoria najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. V súčasnosti máme na Slovensku 9 národných parkov.

Možnosti využitia poľnohospodárskej biomasy Možnosti využitia poľnohospodárskej biomasy

17. Jan 2011, Enviroportal

Prírodné zdroje tvoria základný predpoklad ľudskej existencie. Limity neobnoviteľných prírodných zdrojov nútia spoločnosť zmeniť doterajší prístup k ich využívaniu a hľadať nové možnosti a zdroje surovín a energie. Jednou z nich je aj využívanie biomasy, ktorá pokrýva asi 4 % z celkovej energetickej spotreby EÚ, pričom podiel obnoviteľných energetických zdrojov by sa mal do roku 2020 zvýšiť na 20 %. Problematikou poľnohospodárskej biomasy sa zaoberajú dve publikácie, ktoré boli spracované a vydané v rámci projektu Analýza materiálových tokov v manažmente prírodných zdrojov so zameraním na využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely (APVV - 0174 - 07).

Unikátna výstava o energii budúcnosti Unikátna výstava o energii budúcnosti

11. Jan 2011, Enviroportal

Odpovede na otázky týkajúce sa úlohy a foriem využitia energie v budúcnosti sa snaží dať výstava Európskej komisie: Fusion Expo - Fúzia − energia budúcnosti, ktorá bude verejnosti prístupná do 18. februára v nákupnom centre Avion Shopping Park.