Súčasťou aktuálneho čísla Meteorologického časopisu je aj článok zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení (13. 3. – 13. 4. 2020).
Autori: J. Beňo, D. Štefánik, Slovenský hydrometeorologický ústav

Stiahnite si: Meteorologický časopis

 


Štúdia Breaking the Plastic Wave (Plastový príboj), ktorú vypracoval medzinárodný tím odborníkov, uvádza, že v roku 2040 bude: 
 - 133 miliónov ton plastového odpadu spáleného vo voľnom priestore,
 - 77 miliónov ton odpadu vysypaného na súši a
 - 29 miliónov ton odpadu skončí v mori.

Stiahnite si: Celá štúdia (EN, .pdf, 7,7 MB), Zhrnutie (EN, .pdf, 5 MB)
 


Význam udržateľnej mobility potvrdila aj celosvetová pandémia, ktorá  obmedzila mobilitu obyvateľov, čím sa významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia ovzdušia z dopravy. Cieľom Európskeho týždňa mobility (16. 22. 9. 2020) je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, teda cyklistiky a pešej a verejnej dopravy.

Viac informácií: http://eurotm2020.eurotm.sk/

 

 


Európska environmentálna agentúra vyhlásila ďalší ročník fotografickej súťaže s názvom REDISCOVER Nature. Súťaž je aj príležitosťou pozastaviť sa a uvedomiť si krásu a zázraky prírody. Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov EÚ starších ako 18 rokov, prihlásiť sa do nej je možné do 30. septembra. 
Viac informácií: https://www.eea.europa.eu/sk/highlights/rediscover-nature-2013-tohtorocna-fotograficka
 

 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Letná škola: Ekonomika v kruhu

10.08.2020 - 14.08.2020

Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ vývoja, výroby a THN

5.8.2020,I.D.C. Holding, a.s.Sereď, Slovensko, ...

Zootechnik

4.8.2020,Slovenské farmárske, družstvoJánovce pri Poprade, Jánovce, Slovensko, ...
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

Aktivácia mechanizmu pre ekologické havárie Aktivácia mechanizmu pre ekologické havárie

17. Mar 2011, Enviroportal

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu požiadala Svetovú meteorologickú organizáciu o aktiváciu mechanizmu pre ekologické havárie v sobotu 12. 3 .2011 v nadväznosti na 9,0 zemetrasenie a následné cunami v Japonsku.

Elektrodpad: Ministri schladili europoslancov Elektrodpad: Ministri schladili europoslancov

17. Mar 2011, Enviroportal

Euractiv: Po tom ako Európsky parlament minulý mesiac žiadal zozbierať až 85 % elektroodpadu, ministri životného prostredia tento týždeň podporili návrh Komisie vo výške 65 %. Takisto chcú implementáciu smernice odložiť o 4 roky.

Sledujte stav a vývoj cunami v Japonsku Sledujte stav a vývoj cunami v Japonsku

14. Mar 2011, Enviroportal

SAŽP: Tsunami - cunami, ktoré vzniklo v dôsledku zemetrasenia pri japonskom pobreží dňa 11. 03. 2011 má reťazové dôsledky. Stav a vývoj prírodnej katastrofy môžete sledovať na niekoľkých serveroch.

Priatelia Zeme-CEPA: Bezpečnostné fórum GLOBSEC nerieši energetickú bezpečnosť EÚ ani Slovenska Priatelia Zeme-CEPA: Bezpečnostné fórum GLOBSEC nerieši energetickú bezpečnosť EÚ ani Slovenska

04. Mar 2011, Enviroportal

Bratislava 4. marca Priatelia Zeme-CEPA pri príležitosti bratislavského bezpečnostného fóra GLOBSEC, ktoré sa koná tento týždeň, upozorňujú, že je zavádzajúce stotožňovať energetickú bezpečnosť Slovenska a Európy s diverzifikáciou dodávok plynu prostredníctvom veľkých megaprojektov. Naopak, energetická politika slovenskej vlády zvyšuje závislosť Slovenska ma dovoze čoraz drahších fosílnych palív. To je opak obsahu pojmu energetická bezpečnosť.

Na projekty LIFE+ pôjde 267 miliónov eur Na projekty LIFE+ pôjde 267 miliónov eur

02. Mar 2011, Enviroportal

Európska komisia vyhlásila výročnú výzvu pre projekty v oblasti ochrany životného prostredia. Na projekty programu LIFE+ poskytne 267 miliónov eur. Výzva je otvorená do polovice júla.

Projekt na ochranu ohrozených vtáčích druhov v Medzibodroží podporila EK Projekt na ochranu ohrozených vtáčích druhov v Medzibodroží podporila EK

01. Mar 2011, TASR

Košice 28. februára (TASR) V Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Medzibodrožie na východnom Slovensku štartuje projekt na ochranu ohrozených vtáčích druhov - bučiaka veľkého a chochlačky bielookej. Projekt zameraný na zlepšenie ekologických vlastností mokradí, vytváranie nových hniezdnych možností a starostlivosť o degradované mokrade pripravila Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko s rozpočtom 1,87 milióna eur, pričom 75 % nákladov je podporených Európskou komisiou v programe Life+.

SIŽP: Štvrtina firiem nedodržala podmienky integrovaného povolenia SIŽP: Štvrtina firiem nedodržala podmienky integrovaného povolenia

25. Feb 2011, Enviroportal

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je nielen odborný kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje štátny dozor a ukladá pokuty v životnom prostredí, ale vykonáva tiež miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) dostala inšpekcia aj povoľovacie kompetencie, v rámci ktorých vydáva integrované povolenia na činnosť všetkých prevádzok v chemickom priemysle a od určitej kapacity tiež prevádzok v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, nakladania s odpadom, ale aj pre niektoré ďalšie odvetia.

SIŽP: Inšpektori biologickej bezpečnosti kontrolovali geneticky modifikované organizmy SIŽP: Inšpektori biologickej bezpečnosti kontrolovali geneticky modifikované organizmy

21. Feb 2011, Enviroportal

Inšpektori biologickej bezpečnosti uskutočnili v minulom roku 377 kontrol. Väčšinu, 245 kontrol, zamerali na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. Z nich 211 sa týkalo tzv. zámerného uvoľňovania GMO (v životnom prostredí, ale napríklad aj v akváriách) a 34 v uzavretých priestoroch. Ďalších 132 kontrol vykonali v oblasti environmentálneho označovania výrobkov.

SIŽP: Inšpektori ochrany prírody zistili najviac nedostatkov opäť pri výrube drevín SIŽP: Inšpektori ochrany prírody zistili najviac nedostatkov opäť pri výrube drevín

18. Feb 2011, Enviroportal

Jedným zo šiestich odborných útvarov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) je útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny. Kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES) a s ním súvisiacich nariadení Európskej únie. V minulom roku vykonali inšpektori ochrany prírody a krajiny celkove 517 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili až pri 227 z nich, čo je 44 percent z celkového počtu kontrol. Previnilcom uložili 112 pokút v celkovej výške 37 134 eur.

Staňte sa spolutvorcom zákona o ochrane prírody a krajiny Staňte sa spolutvorcom zákona o ochrane prírody a krajiny

16. Feb 2011, Enviroportal

"Pri príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny by sme radi poznali názory a predstavy odbornej i laickej verejnosti, mimovládnych organizácií a súkromných vlastníkov pozemkov. Príroda a krajina, v ktorej žijeme je našou spoločnou vizitkou. Preto aj jej nespochybniteľná a účinná ochrana musí byť našim spoločným záujmom," hovorí minister József Nagy. Od 16.2.2011 má každý návštevník internetovej stránky MŽP SR možnosť vyplniť interaktívny dotazník k pripravovanému zákonu o ochrane prírody a krajiny. Na odpovede majú záujemcovia o túto diskusiu mesiac.

SIŽP: Inšpektori kontrolovali dodržiavanie odpadovej legislatívy SIŽP: Inšpektori kontrolovali dodržiavanie odpadovej legislatívy

14. Feb 2011, Enviroportal

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 827 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili až pri 359 kontrolách, čo znamená podiel 43,4 percenta. Najviac kontrol, 336, vykonali u pôvodcov a držiteľov odpadu. Kládli pri nich dôraz najmä na kontrolu nakladania s nebezpečným odpadom. Porušenie zákona o odpadoch zistili pri 159 kontrolách, čo je vyše 47 percent z celkového počtu kontrol vykonaných u pôvodcov a držiteľov odpadu. V rámci tejto úlohy uskutočnili podľa európskych noriem aj 17 kontrol zameraných na povinnosti držiteľov zásob perzistentných organických znečisťujúcich látok, u ktorých nezistili porušenie zákonných povinností, resp. žiadne zásoby ani odpady týchto látok.