Informačný portál rezortu MŽP SR

Logo dnes dýcham


Webová aplikácia sprístupňuje prostredníctvom mapy informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch.  Návštevník sa dozvie viac o zdrojoch znečistenia a tiež dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémov.
dnesdycham.sk

Mapa

 

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží (pdf, 40 MB) okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad na sanácie záťaží po Sovietskej armáde.

 

 

Odporúčame z videotéky

Koráby púšte

Režisér:

Najnovšie akcie

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy Prejdite na daľšie výzvy

Rekordná Aluména Rekordná Aluména

11. May 2010, Enviroportal

Banská Bystrica, 11. mája - V pondelok, v prvý deň festivalu, padol v poradí tretí slovenský "envirofilmový" rekord. Po rekordnej guli a rekordnom hadovi je na svete rekordná reťaz, ktorú pokrstili menom Aluména. A krstným otcom nebol nikto iný, ako minister životného prostredia SR Jozef Medveď.

Utorok 11. mája: Druhý deň festivalu Envirofilm Utorok 11. mája: Druhý deň festivalu Envirofilm

11. May 2010, Enviroportal

Banská Bystrica, 11. mája XVI. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM prináša aj dnes množstvo zaujímavých podujatí.

Zelený svet 2010 – Hlavné mesto biodiverzity Zelený svet 2010 – Hlavné mesto biodiverzity

10. May 2010, Enviroportal

Banská Bystrica, 10. 5. 2010 Pätnásty ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet poskytol dostatok priestoru pre umelecké vyjadrenie všetkých vekových kategórií. Do súťaže sa zapojilo 322 škôl, prišlo 2 583 prác od 2 389 autorov, ktorí pracovali pod vedením 466 pedagógov z rôznych typov škôl.

Svetový deň sťahovavých vtákov 2010 sa zameriava na celosvetovo ohrozené migrujúce vtáky Svetový deň sťahovavých vtákov 2010 sa zameriava na celosvetovo ohrozené migrujúce vtáky

10. May 2010, Enviroportal

Svetový deň sťahovavých vtákov má za cieľ podnietiť aktivity na ochranu migrujúcich druhov vtákov a vyzýva štátne orgány, mimovládne organizácie, kluby a spoločnosti, univerzity, školy a jednotlivcov na celom svete organizovať rôzne podujatia a programy, ktoré pomôžu pri sústredení pozornosti na sťahovavé vtáctvo so zameraním na určitú ústrednú tému. Témou tohto roku je Zachráňme sťahovavé vtáky v kríze - každý druh je dôležitý! Táto téma je úzko spojená s Medzinárodným rokom biodiverzity vyhláseným na rok 2010 Spojenými národmi.

Stáva sa doprava v Európe ekologickejšou? Čiastočne...

09. May 2010, Enviroportal

Kodaň 29. 4. (EEA) Hoci technologický pokrok umožňuje vyrábať ekologickejšie vozidlá, čoraz viac cestujúcich a tovaru absolvuje väčšie vzdialenosti, a tým vyvažuje zvýšenú hospodárnosť. Na základe analýzy dlhodobých trendov sa v novej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) požaduje jasná vízia definujúca dopravný systém Európy do roku 2050, ako aj konzistentné politiky na jej dosiahnutie.

Environmentálne rekordy detí Environmentálne rekordy detí

07. May 2010, Enviroportal

Banská Bystrica, 7. 5. 2010 Šestnásty ročník festivalu ENVIROFILM bude pre deti už po tretíkrát krát deň otvorenia - 10. máj - veľmi veľkým dňom. Znovu sa pokúsia o vytvorenie nového slovenského rekordu, ktorý sa zaradí medzi rekordy environmentálne čisté rekordy. Ich tradícia sa začala písať v roku 2008, keď sa žiakom podarilo zapísať do Slovenskej knihy rekordov rekordnú guľu Aluminku, ktorá bola vygúľaná z hliníkových obalov z čokolád. Fólie zbieralo 4 258 detí v banskobystrických základných školách počas piatich mesiacov. Guľa s priemerom 60 cm vážila takmer 25 kg a deti na jej vytvorenie potrebovali približne dve hodiny. Z úspechu sa tešili nielen jej tvorcovia, ale aj organizátori. Správa o nej sa dostala aj medzi TOP 100 správ na Slovensku.

Šestnásty ročník festivalu ENVIROFILM v znamení biodiverzity Šestnásty ročník festivalu ENVIROFILM v znamení biodiverzity

04. May 2010, Enviroportal


V dňoch 10. až 15. mája sa bude konať XVI. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2010. K už tradičným mestám - Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zvolen a Kremnica tohto roku pribudne Krupina. Počas piatich dní sa vo festivalových mestách stretnú tvorcovia z celého sveta, environmentalisti, žurnalisti a široká verejnosť.

Stáva sa doprava v Európe ekologickejšou? Čiastočne... Stáva sa doprava v Európe ekologickejšou? Čiastočne...

29. Apr 2010, Enviroportal

Kodaň 29. 4. (EEA) Hoci technologický pokrok umožňuje vyrábať ekologickejšie vozidlá, čoraz viac cestujúcich a tovaru absolvuje väčšie vzdialenosti, a tým vyvažuje zvýšenú hospodárnosť. Na základe analýzy dlhodobých trendov sa v novej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) požaduje jasná vízia definujúca dopravný systém Európy do roku 2050, ako aj konzistentné politiky na jej dosiahnutie.

Vedenie ropovodu v pôvodnom koridore neprichádza do úvahy Vedenie ropovodu v pôvodnom koridore neprichádza do úvahy

29. Apr 2010, TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský by bol najradšej, keby bolo hlavné mesto SR úplne vyňaté z trasy plánovaného ropovodu Bratislava-Schwechat. Podľa neho treba nájsť jeho nové trasovanie.

OZ TATRY podporuje zodpovedné podnikanie OZ TATRY podporuje zodpovedné podnikanie

15. Apr 2010, Enviroportal

Liptovský Mikuláš 14. apríla (OZ TATRY) V rámci projektu Neseparujte sa! Separujte s nami II. odovzdalo OZ TATRY 46 podnikateľským subjektom a inštitúciám verejného sektora zo zberovej oblasti Verejnoprospešných služieb (VPS) - Liptovský Mikuláš 203 kusov 120-litrových kontajnerov na zber papiera, plastových a kovových obalov, viacvrstvových kombinovaných obalov a sklenených obalov. Okrem toho dalo k dispozícii Verejnoprospešným službám - Liptovský Mikuláš 61 kusov 1 100-litrových nádob na triedenie odpadov, ktoré majú byť rozmiestnené v meste Liptovský Mikuláš na lokalitách s vysokou koncentráciou podnikateľských subjektov. Celková hodnota subdodávky OZ TATRY dosiahla výšku 15 383 €.

Podpora alternatívnych druhov dopravy v meste Martin Podpora alternatívnych druhov dopravy v meste Martin

13. Apr 2010, Enviroportal

Martin 13. apríla (MsÚ Martin) Cieľom európskeho projektu PRO.MOTION na území mesta Martin je rozvoj alternatívnych druhov dopravy šetrných k životnému prostrediu. Mesto sa aktívne zapojilo do projektu v roku 2007, jeho ukončenie je naplánované na tento rok.