Informačný portál rezortu MŽP SR

Logo dnes dýcham


Webová aplikácia sprístupňuje prostredníctvom mapy informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch.  Návštevník sa dozvie viac o zdrojoch znečistenia a tiež dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémov.
dnesdycham.sk

Mapa

 

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží (pdf, 40 MB) okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad na sanácie záťaží po Sovietskej armáde.

 

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy Prejdite na daľšie výzvy

Medzinárodný rok biodiverzity: Kvitnúca Európa Medzinárodný rok biodiverzity: Kvitnúca Európa

28. May 2010, Enviroportal

Kodaň 28. mája (EEA) Pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity bola nainštalovaná na fasáde kodanskej budovy Európskej environmentálnej agentúry mapa Európy. Je zostavená z takmer piatich tisícok živých rastlín, ktoré symbolizujú rôznorodosť prírody v Európe. Na vytvorenie mapy bolo použitých 20 rôznofarebne kvitnúcich druhov. Návštevníci Kodane ju môžu obdivovať do polovice októbra.

Environmentálne trendy a perspektívy v krajinách západného Balkánu Environmentálne trendy a perspektívy v krajinách západného Balkánu

27. May 2010, Enviroportal

Kodaň 27. 5. (EEA) Hospodársky vývoj v krajinách západného Balkánu vytvára tlak na životné prostredie a to najmä v oblasti využívania zdrojov, odpadu a biologickej rozmanitosti. Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) detailne analyzuje environmentálne tlaky a naliehavo žiada politikov, aby prijali potrebné opatrenia k udržateľnému rozvoju.

Konferencia IT v environmentálnej výchove Konferencia IT v environmentálnej výchove

27. May 2010, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na konferenciu IT v environmentálnej výchove, ktorá sa uskutoční v dňoch 8.-9. júna 2010 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Vláda uvoľnila peniaze na postreky proti komárom Vláda uvoľnila peniaze na postreky proti komárom

27. May 2010, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečilo, v súlade s uznesením vlády SR z 5. mája 2010, prieskum výskytu komárov a alokáciu finančných prostriedkov uvoľnenú z vládnej rezervy na postreky proti tomuto vysoko obťažujúcemu hmyzu.

Vyšiel Spravodajca SEA/EIA 1/2010 Vyšiel Spravodajca SEA/EIA 1/2010

19. May 2010, Enviroportal

Prvé tohtoročné číslo Spravodajcu SEA/EIA sa venuje posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí činností, ktoré sú podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaradené do položky Energetický priemysel.

Hlavná cena festivalu ENVIROFILM-u poputuje do Veľkej Británie Hlavná cena festivalu ENVIROFILM-u poputuje do Veľkej Británie

14. May 2010, Enviroportal

Banská Bystrica 14. mája Víťazom XVI. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí sa stal film Architekt odpadu Olivera Hodgea z Veľkej Británie.

Piatok 14. mája: Dnes na ENVIROFILMe Piatok 14. mája: Dnes na ENVIROFILMe

14. May 2010, Enviroportal

Banská Bystrica 14. mája - XVI. ročník festivalu ENVIROFILM sa blíži k svojmu záveru. Dnes sa na Zvolenskom zámku uskutoční slávnostné udeľovanie cien a recepcia. Zúčastnia sa ho ocenení tvorcovia a program spestrí svojim vystúpením Marcel Palonder.

Deti zostali verné Barabášovi Deti zostali verné Barabášovi

13. May 2010, Enviroportal

Banská Bystrica 13. mája - Detskú porotu ENVIROFILMu 2010 tento rok tvorilo tridsať žiakov z banskobystrických základných škôl. Porota si filmy pozrela včera (12. 5.) a za predsedníčku si žiaci zvolili Bronislavu Greškovú zo Základnej školy J. G. Tajovského.

Najväčší ekoprogram sveta otvára na Slovensku už šiesty ročník Najväčší ekoprogram sveta otvára na Slovensku už šiesty ročník

12. May 2010, Enviroportal

Bratislava 12. mája (OZ Živica) Už šiestykrát sa môžu slovenské školy zapojiť do medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola a pripojiť sa tak k 31 tisíckam škôl v 47 krajinách sveta. Program pomáha realizovať praktickú envirovýchovu a odporúča ho aj Ministerstvo školstva SR. Prístupný je pre všetky materské, základné a stredné školy, ktoré sa do 18. júna 2010 zaregistrujú na www.zelenaskola.sk.

Štvrtok 13. mája: Dnes na ENVIROFILMe Štvrtok 13. mája: Dnes na ENVIROFILMe

12. May 2010, Enviroportal

Banská Bystrica 13. mája - Počas štvrtého dňa XVI. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM bude pokračovať prehliadka súťažných filmov vo všetkých piatich festivalových mestách. Okrem toho je pre návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou bude aj večer so Stevom L. Lichtagom, jeho hosťami a novým dokumentárnym filmom - Poslední lovci.

Streda 12. mája: Dnes na ENVIROFILMe Streda 12. mája: Dnes na ENVIROFILMe

12. May 2010, Enviroportal

Banská Bystrica, 12. mája - XVII. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM dnes vstupuje do svojho tretieho dňa. Súčasťou každodennej prehliadky súťažných a nesúťažných filmov v piatich festivalových mestách je aj množstvo sprievodných podujatí, besied a výstav.