Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 23. 6. Hriňová a 24. 6. Turzovka
Viac informácií

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Slovensko-anglická e-publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska poskytuje čitateľovi informácie zamerané na trendy, t. j. popis súčasného stavu v tejto oblasti na národnej aj európskej úrovni, rozhovory so zástupcami štátnej správy, vedeckej obce aj neziskovej organizácie, príklady dobrej praxe a projekty podporujúce urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. 
Stiahnite si: uploads/report/9202.pdf

 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

História Tatier DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Mestské včely

27.06.2019 - 27.06.2019
Vzdelávacie centrum Zaježová, Polomy 20, 962 63 Pliešovce

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ mäsového priemyslu

25.6.2019,EU Poultry s.r.o.EU Poultry s.r.o, Horné Saliby, Slovensko, ...

Obchodný zástupca

10.6.2019,Agrobiosfer, s.r.o.Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Filmové posolstvo indiánskeho náčelníka otvorí XXXIII. ročník medzinárodného festivalu Ekotopfilm 2006 Filmové posolstvo indiánskeho náčelníka otvorí XXXIII. ročník medzinárodného festivalu Ekotopfilm 2006

20. Oct 2006, Enviroportal

Už po tridsiaty tretí raz filmové posolstvo indiánskeho náčelníka otvorí nový ročník Medzinárodného festivalu odborných filmov Ekotopfilm 2006. Prestížne podujatie, ktoré je od roku 1992 súťažnou prehliadkou vybratých filmov, bude spolu so sprievodnými programami do 27. októbra hostiť Festivalové centrum, ktoré tvoria Hotel a Kino Tatra v Bratislave.

SIŽP potvrdila zistenia ochranárov o starých skladoch pesticídov SIŽP potvrdila zistenia ochranárov o starých skladoch pesticídov

20. Oct 2006, Enviroportal

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pri kontrolách skladov starých pesticídov v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji zistili, že len štvrtina z nich spĺňa požiadavky na uskladnenie tohto typu chemikálií.

20.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum 20.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum

20. Oct 2006, Enviroportal

Piatok 20. október 2006 je tretím, záverečným dňom konferencie Enviro-i-fórum. Konferenciu organizujú Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Všetky prezentácie prebiehajú v priestoroch auly Technickej univerzity vo Zvolene.

19.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum 19.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum

19. Oct 2006, Enviroportal

Štvrtok 19. október 2006 je druhým dňom konferencie Enviro-i-fórum. Konferenciu organizujú Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Všetky prezentácie prebiehajú v priestoroch auly Technickej univerzity vo Zvolene.

Na juhu Moravy požiar zničil továreň na polyuretánovú penu Na juhu Moravy požiar zničil továreň na polyuretánovú penu

19. Oct 2006, TASR

Praha/Hovorany 17. októbra (TASR) - Až na 200 miliónov českých korún sa odhadujú škody, ktoré v utorok spôsobil požiar v spoločnosti Neochem plus v obci Hovorany v okrese Hodonín na juhu Moravy.

Minister Izák sa zúčastnil summitu o obnoviteľných zdrojoch energie Minister Izák sa zúčastnil summitu o obnoviteľných zdrojoch energie

19. Oct 2006, Enviroportal

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa vrátil zo summitu štátov EÚ a Latinskej a Strednej Ameriky na tému využívania obnoviteľných zdrojov energie. Išlo vôbec o prvé podujatie tohto druhu pod záštitou Panamského ministerstva pre životné prostredie a Fínskeho predsedníctva, reprezentujúceho štáty EÚ.

18.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum 18.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum

18. Oct 2006, Enviroportal

Streda 18. október je úvodným dňom konferencie Enviro-i-fórum 2006. Konferenciu organizujú Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Všetky prezentácie prebiehajú v priestoroch auly Technickej univerzity vo Zvolene.

Ochranári sa dohodli s ministrom Izákom na spolupráci pri prevencii proti povodniam Ochranári sa dohodli s ministrom Izákom na spolupráci pri prevencii proti povodniam

18. Oct 2006, Enviroportal

Nehľadať rozpory, ale možnosti spolupráce - s týmto cieľom sa skončilo stretnutie ministra životného prostredia Jaroslava Izáka a Michala Kravčíka, jednej z najvýraznejších osobností environmentálneho hnutia na Slovensku

Ministerstvo životného prostredia SR: Stanovisko k protestom lesoochranárskej organizácie VLK proti vydaným povoleniam na odstrel medveďa hnedého Ministerstvo životného prostredia SR: Stanovisko k protestom lesoochranárskej organizácie VLK proti vydaným povoleniam na odstrel medveďa hnedého

18. Oct 2006, Enviroportal

V tomto roku dostalo Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody a krajiny, 81 žiadostí na usmrtenie 123 jedincov medveďa hnedého. Na základe odporúčania Štátnej ochrany prírody a krajiny povolilo usmrtenie 71 medveďov 52 subjektom, čo namiesto odporúčaných 10 % predstavuje iba 8 % z celkovej populácie. Až 26 subjektom výnimku na usmrtenie medveďa hnedého nepovolilo.

Dnes sa začína konferencia Enviro-i-fórum 2006 Dnes sa začína konferencia Enviro-i-fórum 2006

18. Oct 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene organizujú pod záštitou ministra životného prostredia II. ročník konferencie Enviro-i-fórum. Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní.
Konferencia sa začína dnes 18. októbra 2006 v aule Technickej univerzity vo Zvolene o 13.00.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 4 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 4

18. Oct 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 16. 10. 2006 zverejnený Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 4, základný publikačný nástroj MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy v rezorte MŽP SR slúžiaci pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.