Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. V rámci tohto procesu spustila verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD, CTVI SR): https://slord.sk/


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019
Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Pracovné ponuky v ŽP

Ošetrovateľ/ka ošípaných (Jesenské, okr. RS)

17.7.2019,Pigagro s.r.o.Jesenské, Slovensko, ...

Agronóm/ka

17.7.2019,Agro družstvo LetanovceAgro družstvo Letanovce, Cintorínska, Letanovce, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

01. Dec 2006, Enviroportal

Návrh zákona je predkladaný ako iniciatívny materiál na základe schválených zmien príslušných právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a potrebe prispôsobiť niektoré ustanovenia požiadavkám vo verejnom záujme.

M. Jureňa: Rozhodnutia o podporách sa už vydávajú M. Jureňa: Rozhodnutia o podporách sa už vydávajú

01. Dec 2006, Enviroportal

Ako dnes informoval verejnosť minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už vydáva rozhodnutia na vyplatenie podpôr v poľnohospodárstve.

Pripomienkové konanie: Návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. 1. 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. 2. 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. 3. 2006 rezortu MŽP SR... Pripomienkové konanie: Návrh na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. 1. 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. 2. 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. 3. 2006 rezortu MŽP SR...

30. Nov 2006, Enviroportal

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 208 z 1. marca 2006 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 pozastavila prijímanie rozhodnutí o privatizácii a v tomto smere pozastavila aj procesy prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

30. Nov 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Slanské vrchy.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z. ... Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z. ...

30. Nov 2006, Enviroportal

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009.

Viacvrstvové nápojové obaly a EKOPAKY Viacvrstvové nápojové obaly a EKOPAKY

30. Nov 2006, Enviroportal

V potravinárskom priemysle sa na balenie nápojov vďaka svojim výborným fyzikálnym vlastnostiam v čoraz väčšej miere využívajú viacvrstvové obaly na báze kartónu. Hromadenie objemných odpadov z týchto obalov predstavuje neúmerný nárast množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorý rýchlo napĺňa obmedzené kapacity riadených skládok odpadov.

Múzeum TANAPu bude od pondelka na štrnásť dní zatvorené Múzeum TANAPu bude od pondelka na štrnásť dní zatvorené

29. Nov 2006, Enviroportal

Štátne lesy Tatranského národného parku oznamujú, že od pondelka 27. novembra 2006 do nedele 10. decembra 2006 bude Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici pre verejnosť uzatvorené.

Triedenie odpadov a náhrada spaľovní v zdravotníctve ušetria nielen peniaze, ale aj životné prostredie Triedenie odpadov a náhrada spaľovní v zdravotníctve ušetria nielen peniaze, ale aj životné prostredie

29. Nov 2006, Enviroportal

Drahé a ekologicky sporné spaľovanie odpadov zo zdravotníctva, používanie škodlivého PVC a ortuti a nedostatočné triedenie odpadov v nemocniciach. Týmito témami sa na seminári Priateľov Zeme-SPZ Efektívne zdravotníctvo bez poškodzovania zdravia a prostredia zaoberali minulý týždeň v Žiline odborníci z Poľska, Českej republiky a Slovenska.

Košickí milovníci psov pod lupou Košickí milovníci psov pod lupou

29. Nov 2006, Enviroportal

Košická mestská polícia v posledných dňoch naďalej intenzívne pokračuje v preventívno-bezpečnostných akciách vo všetkých mestských častiach mesta. Aktivity sú zacielené najmä na majiteľov psov a ich štvornohých miláčikov. Sú zamerané predovšetkým na dodržiavanie platných zákonných noriem a nariadení, ktorými sú na území mesta upravené podmienky a chov psov či iných spoločenských zvierat.

Eko-tábor Letné dobrodružstvo na Drieňku 2006 Eko-tábor Letné dobrodružstvo na Drieňku 2006

28. Nov 2006, Enviroportal

K letným prázdninám neodmysliteľne patrí zábava, humorné zážitky, slnko, voda a spoznanie nových kamarátov. Tak ako každý rok aj počas tohtoročných letných prázdnin pripravili pracovníci Odboru environmentálnej výchovy pre mladších aj starších účastníkov 11 dní plných zábavy, relaxu, športovania, ale aj spoznávania jedinečnej prírody Drienčanského krasu cez jednotlivé environmentálne aktivity.

Prezentácia programu GLOBE v Tatrách Prezentácia programu GLOBE v Tatrách

28. Nov 2006, Enviroportal

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Štrbe pripravila v Týždni vedy na Slovensku 2006 prezentáciu výchovného a vzdelávacieho programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) v tatranskom a podtatranskom regióne. Program spája študentov, učiteľov a vedcov a pomáha im lepšie pochopiť našu planétu.