Bez zdravej pôdy a zeme neprežijeme. Pestujeme na nej väčšinu našich potravín a staviame na nej svoje domovy. Pre všetky druhy – zvieratá a rastliny žijúce na súši alebo vo vode – je zem nevyhnutná. Pôda – jedna zo základných zložiek zeme – je veľmi zložitým a často podceňovaným prvkom prekypujúcim životom. Spôsob, akým v súčasnosti využívame zem a pôdu, žiaľ, nie je udržateľný. Viac o význame pôdy pre náš každodenný život sa dozviete v publikácii Signály.
Zdroj: EEA, Signály 2019

 


Stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom je najväčšou výzvou a príležitosťou našej doby. Prispieť k tomuto cieľu by mal aj Európsky ekologický dohovor, balík opatrení, ktorý má občanom a podnikom umožniť využívať výhody udržateľného prechodu. Opatrenia spojené s plánom kľúčových politík sa pohybujú od znižovania emisií cez investície do špičkového výskumu a inovácií až po ochranu prírodného prostredia Európy.
Viac informácií: https://eur-lex.europa.eu

 


Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Publikácia vyšla prvýkrát v rozšírenej verzii, okrem iného pribudol prehľad financovania životného prostredia z programov rôznych rezortov či inštitúcií.

Viac informácií: www.enviroportal.sk


 

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Hravý Starý zámok 2020

22.02.2020 - 22.02.2020
Slovenské banské múzeum-Starý zámok

Workshop EZ a geologická verejnosť

11.03.2020 - 13.03.2020
Trnava

Pracovné ponuky v ŽP

Koordinátor pre konzultantov pre životné prostredie (v laboratóriu)

18.2.2020,ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Ružinov, Slovensko, Bratislava

Agronóm junior

7.2.2020,DAN-FARM s.r.o.Blahová, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Významné svetové a environmentálne dni v mesiaci január Významné svetové a environmentálne dni v mesiaci január

05. Jan 2007, Enviroportal

V mesiaci január si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.

Regionálne environmentálne centrum Slovensko a klimatické zmeny v mestskom prostredí Regionálne environmentálne centrum Slovensko a klimatické zmeny v mestskom prostredí

05. Jan 2007, Enviroportal

Regionálne environmentálne centrum Slovensko v súčasnej dobe realizuje okrem iných aktivít aj projekt Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie vplyvu klimatických zmien v mestskom prostredí, ktorého ťažisko je v overovaní možností zmierňovania klimatických zmien a globálneho otepľovania v mestách. Projekt má byť ukončený v polovici r. 2007.

Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 24. zasadnutí Riadiacej rady/Globálneho ministerského environmentálneho fóra Programu OSN pre životné prostredie, 5.- 9. 2. 2007, Nairobi, Keňa Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 24. zasadnutí Riadiacej rady/Globálneho ministerského environmentálneho fóra Programu OSN pre životné prostredie, 5.- 9. 2. 2007, Nairobi, Keňa

05. Jan 2007, Enviroportal

Materiál je predkladaný ako iniciatívny materiál v dôsledku potreby schválenia účasti delegácie SR na 24. zasadnutí Riadiacej rady/Globálneho ministerského environmentálneho fóra Programu OSN pre životné prostredie (United Nations Environment Programme, UNEP) v dňoch 5. - 9. februára 2007 v Nairobi, Kenská republika.

Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku zažíva boom Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku zažíva boom

04. Jan 2007, Enviroportal

Ekologické poľnohospodárstvo zažíva od vstupu Slovenska do Európskej únie nebývalý rozmach. Vďaka štedrej dotačnej politike EÚ v oblasti podpory biopotravín, je v súčasnosti ekologické poľnohospodárstvo najdynamickejšie sa rozvíjajúcou zložkou agrosektora. Dôvodom jeho rastu nie sú len dotácie, ktoré ekofarmári dostávajú navyše k priamym platbám, ale aj rastúci dopyt spotrebiteľov po kvalitných a zdravých potravinách.

Obmedzenie leteckých emisií na ochranu pred klimatickými zmenami Obmedzenie leteckých emisií na ochranu pred klimatickými zmenami

04. Jan 2007, Enviroportal

Lietanie je jedným z hlavných zdrojov emisií skleníkových plynov v Európe. Očakáva sa, že jeho zahrnutie do systému obchodovania s emisiami (SOE) by do roku 2020 mohlo znížiť emisie oxidu uhličitého spôsobené leteckou dopravou o 46 %.

Zimný spánok medveďov Zimný spánok medveďov

04. Jan 2007, Enviroportal

Zimný spánok či hybernácia medveďov v období s nepriaznivými podmienkami pre prežitie sa môže zdať v niektorých ohľadoch skutočne javom z oblasti sci-fi. Napriek mnohým výskumom tohto unikátneho javu, mnohé otázky sú ešte naďalej nezodpovedané. Zdá sa, že tohtoročná teplá zima zimnému oddychu medveďov nielen v našich končinách ale i na severe veľmi nepraje a vyvoláva u mnohých biológov znepokojenie.

Zlý vplyv leteckej dopravy na podnebie je potrebné znižovať Zlý vplyv leteckej dopravy na podnebie je potrebné znižovať

04. Jan 2007, Enviroportal

Letecká doprava je integrálnou súčasťou rozvoja súdobej spoločnosti, pretože umožňuje v rekordnom čase prekonávať veľké vzdialenosti. Podľa predpovedí sa jej objem do roku 2020 dokonca viac než zdvojnásobí. Nemožno však ignorovať fakt, že emisie z lietadiel narúšajú pokrok v iných sektoroch a zároveň bránia dosahovaniu cieľov Kjótskeho protokolu.

Európsky parlament: 7. rámcový program pre výskum ráta so slušným balíkom aj pre životné prostredie a energetiku Európsky parlament: 7. rámcový program pre výskum ráta so slušným balíkom aj pre životné prostredie a energetiku

03. Jan 2007, Enviroportal

Poslanci schválili koncom novembra 2006 balík správ o Siedmom rámcovom programe pre výskum a vývoj na roky 2007-2013, ktorý ráta s celkovým rozpočtom vyše 54,5 miliárd eur. Očakáva sa, že nový program bude môcť vstúpiť do platnosti už 1. januára 2007.

Najlepší darček pre mačky a psov Najlepší darček pre mačky a psov

03. Jan 2007, Enviroportal

Predvianočné nakupovanie darčekov pre ratolesti mohlo mnohými poriadne otriasť, keď zistili, že za roztomilým darčekom sa skrýva veľa utrpenia. Kožušina hračiek často totiž pochádza z naozajstnej kožušiny domácich miláčikov - mačiek či psov. Po niekoľkoročnom úsilí Európska únia prichádza s opatreniami na zastavenie tohto krutého obchodu.

Osud storočného ginka v Trenčíne stále neistý Osud storočného ginka v Trenčíne stále neistý

03. Jan 2007, Enviroportal

Mestský úrad v Trenčíne rozhodol o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o výrube vzácneho stromu - ginka dvojlaločného - o 60 dní a zároveň stanovil termín na pojednávanie vo veci jeho výrubu na 9. január 2007.

Obaly potravín už nebudú zavádzať spotrebiteľov Obaly potravín už nebudú zavádzať spotrebiteľov

03. Jan 2007, Enviroportal

Tvrdenia na potravinách budú jasné a spoľahlivé - to je jeden z oficiálnych desiatich najväčších úspechov Európskej únie za rok 2006. V Únii dozrela vôľa na prijatie dvoch dôležitých nariadení v potravinárskej oblasti. Prvé z nich sa týka výživových a zdravotných tvrdení na potravinových obaloch typu "nízkoenergetické", či "nízkotučné", druhé zas pridávania vitamínov a iných látok do potravín. Spotrebitelia často pripôsobujú svoju voľbu tomu, čo je napísané na obale výrobku. Musia byť preto výživovými a zdravotnými tvrdeniami pravdivo a zrozumiteľne informovaní, nie zavádzaní.