Samit OSN o biodiverzite sa uskutoční 30. septembra v New Yorku. Pôjde o kľúčové globálne podujatie, na ktorom sa môžu preukázať ambície dospieť k schváleniu účinného globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 na konferencii k Dohovoru OSN o biologickej diverzite.

Viac informácií o samite


Správa WWF odhaľuje v priemere až dvojtretinový pokles populácií voľne žijúcich živočíchov od 1970. Vymierajú kvôli drancovaniu ich prirodzeného prostredia a kvôli zmene klímy.
Zastaviť pokles biodiverzity sa nedarí ani Slovensku, ohrozených 70 % druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 % druhov plazov, 46 % hniezdiacich druhov vtákov a 69 % druhov cicavcov.

Pokles populácií živočíchov je katastrofálny: Svieti nám červená!


Súčasťou aktuálneho čísla Meteorologického časopisu je aj článok zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení (13. 3. – 13. 4. 2020).
Autori: J. Beňo, D. Štefánik, Slovenský hydrometeorologický ústav

Meteorologický časopis

 

Odporúčame z videotéky

Prírodná infraštruktúra DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

1. Tatranský hackathon

24.09.2020 - 27.09.2020
f)ITcubator, Poprad

Slovakia Going Zero Waste

25.09.2020 - 27.09.2020
Online podujatie

Pracovné ponuky v ŽP

Arborista

23.9.2020,Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizáciaRastislavova 79, Košice, Slovensko

Product manager (Eng)

23.9.2020,Advantage Consulting, s.r.o.Lipník nad Bečvou, Česko, ...
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

EEA: Európa musí zefektívniť využívanie vodných zdrojov EEA: Európa musí zefektívniť využívanie vodných zdrojov

19. Mar 2012, Enviroportal

Európa by mala efektívnejšie využívať vodné zdroje, ak chce predísť ďalšiemu poškodzovaniu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, konštatuje správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) - Smerom k efektívnejšiemu využívaniu vodných zdrojov v Európe.

Muránska planina je prvé územie zeleného turizmu v strednej a východnej Európe Muránska planina je prvé územie zeleného turizmu v strednej a východnej Európe

19. Mar 2012, MŽP SR

Dva roky napĺňania požiadaviek Európskej charty pre trvaloudržateľný turizmus v chránených územiach prináša ochranárom z Národného parku Muránska planina svoje ovocie. Po úspešnom verifikovaní získa Národný park Muránska planina titul územia s trvaloudržateľným turizmom. Bude tak prvým oceneným územím v Karpatoch a inšpiratívnym príkladom pre celú oblasť strednej a východnej Európy. Verifikačný proces zameraný na zelený turizmus na území národného parku zrealizuje organizácia, ktorá zastrešuje chránené územia v Európe - EUROPARC Federation.

Slovenskí vedci na stránkach časopisu Science Slovenskí vedci na stránkach časopisu Science

19. Mar 2012, Enviroportal

Kolektív Centra transdisciplinárnych štúdií, inštitúcií evolúcie a politík pri Prognostickom ústave SAV v týchto dňoch oslavuje významný úspech.  V časopise Science zo 16. marca vychádza článok, na ktorom sa autorsky podieľa Dr. Tatiana Kluvánková-Oravská.

MŽP SR: Pomáhame bocianom k bezpečnému zahniezdeniu MŽP SR: Pomáhame bocianom k bezpečnému zahniezdeniu

16. Mar 2012, MŽP SR

Dnes sa začala prekládka bocianieho hniezda z komína rodinného domu v Poprade a začiatkom budúceho týždňa ochranári bezpečne preložia bocianí príbytok v Liptovskom Mikuláši. Na Slovensku máme zhruba 1300 obsadených hniezd bocianmi, nie všetky sú však bezpečné a stabilné. Práve na začiatku marca k nám bociany postupne prilietajú. Ich početnejší prílet sa očakáva koncom tohto mesiaca.

Posudzovanie životného cyklu - LCA

15. Mar 2012, Enviroportal

ENVI-PAK: V súčasnej dobe je kladený dôraz na rozvoj technológií, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.  Nejde len o energeticky úspornejšie technológie, ale o celkový prístup, ktorého cieľom je minimalizovať všetky nežiaduce environmentálne vplyvy prevádzkovania zariadení, či samotnej výroby a používania produktov. Je dôležité zvoliť vždy taký technologický postup, ktorý je environmentálne šetrnejší - a to do všetkých dôsledkov - napríklad v prípade používania recyklovaného kancelárskeho papiera v domácnosti - či snaha znížiť spotrebu primárnej suroviny - dreva, nebude mať za následok kratšiu životnosť domácej tlačiarne.

ŠGDÚŠ: Čo skutočne znamená geologické ukladanie CO2?

15. Mar 2012, Enviroportal

Brožúra Európskej siete excelentnosti v odbore geologického ukladania CO2 - CO2GeoNet - bola pracovníkmi Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra spracovaná do slovenskej verzie. Jej obsahom sú základné otázky spojené s klimatickou zmenou - potreba geologického ukladania CO2, ako a kde možno dopravovať a zatláčať CO2 do podzemia, ako sa plyn správa v úložisku, možné riziká - únikové cesty, spôsob monitorovania ako aj bezpečnostné kritériá, ktoré je nutné pri úložisku dodržiavať.

Ministerstvo ŽP varuje pred vypaľovaním trávy Ministerstvo ŽP varuje pred vypaľovaním trávy

14. Mar 2012, MŽP SR

Jarné obdobie je pravidelne spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy, biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov. Vypaľovanie trávnatých porastov a takáto likvidácia odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad je však nezákonné.

Eco-friendly Hotel Dália v Košiciach získal európsku eko značku Eco-friendly Hotel Dália v Košiciach získal európsku eko značku

14. Mar 2012, Enviroportal

Dlhoročné ekologické smerovanie Eco friendly Hotela Dália ocenilo Ministerstvo životného prostredia SR udelením európskej environmentálnej značky Environmentálna značka EÚ (EU Ecolabel). Hotel realizuje plán ekologických aktivít, v rámci ktorého motivuje svojich zamestnancov i hostí, aby sa aktívne zapojili do ochrany životného prostredia. Ekologické aktivity sa sústredia okrem ubytovania aj na konferencie, kde hotel zaviedol program pod značkou Green Meetings.

LIFE+ 2012: EK zverejnila výzvy na predkladanie projektov LIFE+ 2012: EK zverejnila výzvy na predkladanie projektov

14. Mar 2012, Enviroportal

Európska komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov na projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie - LIFE+. Aktuálne výzvy programu sú zverejnené na stránke http://ec.europa.eu.

Na festival Envirofilm bolo prihlásených až 179 filmov z 31 krajín Na festival Envirofilm bolo prihlásených až 179 filmov z 31 krajín

12. Mar 2012, Enviroportal

V uplynulých dňoch zasadla v Banskej Bystrici výberová komisia, ktorá vybrala filmy do hlavnej súťaže Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2012. Komisia nemala ľahkú úlohu. Vyberala totiž až zo 179 filmov od autorov z 31 krajín sveta.

Informačný leták pre dovolenkárov Informačný leták pre dovolenkárov

12. Mar 2012, MŽP SR

Ktoré suveníry z rastlín alebo živočíchov je povolené doniesť si z dovolenky bez toho, aby ste sa ocitli mimo zákona, čo všetko je dobré vedieť pri kúpe exotických živočíchov? Tieto a veľa ďalších užitočných informácií je možné nájsť v informačnom letáku, ktorý pripravilo ministerstvo životného prostredia.