Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 27. 9. Tvrdošín
Viac informácií

 


Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Odporúčame z videotéky

Stratení Nomádi DVd

Režisér:

Najnovšie akcie

10. Stredoeurópska dipterologická konferencia

23.09.2019 - 25.09.2019
Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry)

Pracovné ponuky v ŽP

Obchodný zástupca pre predaj osiva a poradenstvo

19.9.2019,AGROFINAL spol. s r.o.Slovensko
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Čo prináša novela zákona o obchodovaní s emisiami Čo prináša novela zákona o obchodovaní s emisiami

15. Feb 2007, Enviroportal

Národná rada Slovenskej republiky schválila 9. februára 2007 novelu zákona o 572/2004 Z. z. o zavedení schémy obchodovania s emisnými kvótami. Hlavným dôvodom na vypracovanie novely zákona bola povinnosť Slovenskej republiky, ako členského státu Európskej únie, prevziať do našich právnych predpisov zmeny a doplnky príslušnej európskej smernice, týkajúce sa využitia projektových mechanizmov Kjótskeho protokolu v systéme obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva.

Predseda Európskej komisie potvrdil dôležitosť sústavy NATURA 2000 Predseda Európskej komisie potvrdil dôležitosť sústavy NATURA 2000

15. Feb 2007, Enviroportal

Bratislava 13. februára (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko) - Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso na utorkovom stretnutí so zástupcami BirdLife International uznal, že ochrana biodiverzity je nevyhnutnou súčasťou diskusií o budúcnosti Európy.

Spoločná správa najvyšších kontrolných úradov Slovenska a Poľska o kontrole v cezhraničných národných parkoch Spoločná správa najvyšších kontrolných úradov Slovenska a Poľska o kontrole v cezhraničných národných parkoch

14. Feb 2007, Enviroportal

Tatranská Štrba 14. februára (Správa TANAPu) - V týchto dňoch bola zverejnená Spoločná správa Najvyššej izby kontroly Poľskej republiky (NIK PR) a Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) o výsledku paralelnej kontroly v cezhraničných národných parkoch Poľska a Slovenska. Obsahuje závery z kontroly poľských a slovenských národných parkov, ktoré tvoria spoločný vzájomne sa ovplyvňujúci ekosystém.

Európsky parlament schválil znižovanie odpadov Európsky parlament schválil znižovanie odpadov

14. Feb 2007, Enviroportal

Košice 14. februára - (Priatelia Zeme-SPZ) - Poslanci Európskeho parlamentu v Smernici o odpadoch odmietli preklasifikovať spaľovanie odpadov z dnešného "zneškodňovania" na "zhodnocovanie", čím zabránili možnému vývozu odpadov z bohatých krajín do tých chudobnejších, vrátane Slovenska.

Parlament podporil smernicu o odpadoch Parlament podporil smernicu o odpadoch

14. Feb 2007, Enviroportal

Štrasburg 13. februára ( EP) - Na každého Európana ročne pripadá pol tony odpadu, pričom ani tretina z tohto množstva nie je recyklovaná. EP preto v 1. čítaní schválil správu zaoberajúcu sa navrhovanou novelou Smernice o odpadoch. Jej text podporuje zásadu určovania "hierarchie odpadov" podľa ich dopadu na životné prostredie a presadzuje, aby sa rozlišovalo medzi odpadom a využiteľnými vedľajšími produktmi.

Tajomstvo vody na ďalších školách v Banskej Bystrici Tajomstvo vody na ďalších školách v Banskej Bystrici

14. Feb 2007, Enviroportal

Banská Bystrica 14. februára (VEOLIA VODA) - Ďalších 12 škôl z Banskej Bystrice poteší laboratórny kufrík, ktorý v rámci projektu Tajomstvo vody distribuuje na vybrané školy v banskobystrickom a podtatranskom regióne vodárenská spoločnosť VEOLIA VODA.

Na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa bude rokovať o mnohých dôležitých témach Na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa bude rokovať o mnohých dôležitých témach

14. Feb 2007, Enviroportal

Štrasburg 12. februára (EP) - Predseda EP Hans-Gert PÖTTERING otvoril v pondelok 12. februára 2007 o 17:00 ďalšie zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu, na ktorom budú europoslanci rokovať a hlasovať o viacerých dôležitých témach.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín

14. Feb 2007, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe

14. Feb 2007, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Správa TANAPu: Nález uhynutého kamzíka Správa TANAPu: Nález uhynutého kamzíka

13. Feb 2007, Enviroportal

TANAP 12. február (Správa TANAPu) - Dňa 12. 2. 2007 bol v oblasti Furkotskej doliny objavený kadáver kamzíka. Išlo o dospelého jedinca samčieho pohlavia v značnom štádiu rozkladu. Príčinu smrti sa vzhľadom na pomerne neskorú dobu nálezu nepodarilo jednoznačne určiť.

Europoslanci budú rozhodovať o nakladaní s odpadmi Europoslanci budú rozhodovať o nakladaní s odpadmi

13. Feb 2007, Enviroportal

Košice 12. februára (Priatelia Zeme-SPZ) - Priatelia Zeme vyzývajú europoslancov, aby na svojom zasadnutí v utorok 13. februára hlasovali za znižovanie a recyklovanie odpadov namiesto ich drahšieho a neekologického spaľovania.