40 miliónov ton elektroodpadu ročne skončí na skládkach, je nevhodne zlikvidovaných  alebo sa stane predmetom nezákonného obchodovania a len 10 miliónov ton je recyklovaných.  Medzinárodná asociácia združujúca systémy zabezpečujúce  zber elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum preto vyhlásila 14. október Medzinárodným dňom elektroodpadu (E-Waste Day). K výzve sa pridalo 20 krajín vrátane Slovenskej  republiky.
Zdroj: ASEKOL SK.
 


Konferencia s medzinárodnou účasťou a podtitulom Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo sa zameria na strategický a koncepčný rámec pre obehové hospodárstvo; digitalizáciu podporujúcu obehové hospodárstvo v podnikoch; príklady dobrej praxe, riešenia a skúsenosti; informačné platformy pre vzdelávanie a osvetovú činnosť v oblasti obehového hospodárstva a na financovanie inovácií pre obehové hospodárstvo. Konferencia sa uskutoční 5. až 6. novembra v Bratislave.
Viac informácií: www.sazp.sk

 

Viac než polovici druhov stromov, ktoré rastú len v Európe, hrozí vyhynutie. Vyplýva to zo štúdie Medzinárodnej únie pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN), ktorú zverejnili v piatok.
Stromy sú podľa nej pod tlakom inváznych škodcov, nadmerného výrubu i rozvoja miest. Z Európy by mohlo zmiznúť 42 % zo 454 druhov stromov, ktoré rastú na našom kontinente, a až 58 % z 265 druhov stromov, ktoré nerastú na iných kontinentoch, uviedla IUCN.
Zdroj: IUCN, European Red List of Trees

 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Hydrogeologický prieskum v deficitných oblastiach

16.10.2019 - 18.10.2019
Číž, Rimavská kotlina

Chránené územia v miniatúrach

16.10.2019 - 31.10.2019
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, Liptovský Mikuláš

Pracovné ponuky v ŽP

Ekológ - špecialista

4.10.2019,EKOJET s.r.o.Bratislava, Slovensko

Špecialista životného postredia

14.10.2019,Vicente Torns Slovakia, a.s.Veľké Kosihy, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pozvánka na Enviro-i-Fórum 2009 Pozvánka na Enviro-i-Fórum 2009

08. Apr 2009, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene Vás spolu so svojimi partnermi pozývajú na 5. ročník podujatia venovanému environmentálnej informatike. Enviro-i-Fórum 2009 sa uskutoční v termíne 9.-11. júna 2009 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Zelená šanca - ďalšie filmové dokumenty na stiahnutie Zelená šanca - ďalšie filmové dokumenty na stiahnutie

04. Feb 2009, Enviroportal

Na enviroportáli bolo vystavených na stiahnutie ďalších 8 filmových dokumentov z edície Zelená Šanca. Táto filmová edícia je jedným z konktrétnych výstupov projektu Informovanie verejnosti o Operačnom programe Základná infraštruktúra. Podstatou projektu bolo priblížiť možnosti uvedeného operačného programu.

Správa o stave ŽP Slovenskej republiky v roku 2007 Správa o stave ŽP Slovenskej republiky v roku 2007

08. Jan 2009, Enviroportal

Od roku 1993 v pravidelných ročných intervaloch vydáva Ministerstvo životného prostredia SR Správu o stave životného prostredia
Slovenskej republiky
. Ministerstvo sa tak snaží nielen splniť si povinnosť ustanovenú v zákone č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákone
č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, ale aj takouto aktívnou formou prispieť k prehlbovaniu
environmentálneho povedomia a zvýšeniu informovanosti v otázkach životného prostredia obyvateľov Slovenska.

Vyšiel Enviromagazín 6/2008 Vyšiel Enviromagazín 6/2008

18. Dec 2008, Enviroportal

Banská Bystrica 18. decembra (SAŽP) - V týchto dňoch vychádza šieste číslo Enviromagazínu 2008.

Enviro-i-Fórum 2008 začína 10. júna Enviro-i-Fórum 2008 začína 10. júna

30. May 2008, Enviroportal

30. 5. 2008, Banská Bystrica. Už po štvrtýkrát sa v dňoch 10 až 12. júna 2008 uskutoční vo Zvolene konferencia Enviro-i-Fórum - odborné fórum o environmentálnej informatike. Organizátorov teší s akou priazňou sa toto podujatie stretáva. Úspešné predošlé ročníky ukazujú, že Enviro-i-Fórum sa stáva žiadanou platformou na výmenu skúseností a prezentáciu príkladov dobrej praxe z oblasti environmentálnej informatiky.

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v SR, 2005-2006 Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v SR, 2005-2006

14. Apr 2008, Enviroportal

Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2005-2006 (ďalej Situačná správa) sprístupňuje verejnosti základné informácie o stave implementácie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v podmienkach SR.

Filmové dokumenty z Edície Zelená šanca Filmové dokumenty z Edície Zelená šanca

01. Feb 2008, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo v roku 2007 projekt Informovanie verejnosti o Operačnom programe Základná infraštruktúra.
Podstatou projektu bolo priblížiť možnosti uvedeného operačného programu. Prezentácia konkrétnych projektov, realizovaných v rámci tohto programu, mala pritiahnuť záujem odbornej verejnosti o možnosť využiť štrukturálne fondy, zvýšiť počet predkladaných projektov v budúcnosti, ale aj predstaviť priority ministerstva.

Ohliadnutie sa za 3. ročníkom výstavy R.I.S. 2007 Ohliadnutie sa za 3. ročníkom výstavy R.I.S. 2007

30. Apr 2007, Enviroportal

Tretí ročník najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku Recyklácia a zhodnocovanie odpadov R.I.S., sa uskutočnil v dňoch 24. - 27. apríla 2007 v Banskej Bystrici.

Vyšlo druhé číslo Enviromagazínu 2007 Vyšlo druhé číslo Enviromagazínu 2007

30. Apr 2007, Enviroportal

Banská Bystrica 30. apríla (SAŽP) - V týchto dňoch vychádza druhé číslo Enviromagazínu 2007, ktoré je venované Medzinárodnému roku planéty Zem a problematike zmeny klímy.

Lesnícky deň na Pustom hrade Lesnícky deň na Pustom hrade

27. Apr 2007, Enviroportal

Zvolen 26 apríl 2007 - V sobotu 28. apríla usporiada Národné lesnícke centrum (NLC) spolu s partnermi Lesnícky deň na Pustom hrade. V okolí hradného areálu pripravili trasu interaktívneho náučného chodníka s deviatimi stanovišťami, kde verejnosť oboznámia s činnosťou lesníkov v teréne.
Národné lesnícke centrum pozýva na vychádzku do prírody. Pozývame Vás do lesa, presvedčte sa, že je v dobrých rukách!

Unikátna technológia zo Senca môže vyčistiť Máchovo jazero v Českej republike Unikátna technológia zo Senca môže vyčistiť Máchovo jazero v Českej republike

27. Apr 2007, Enviroportal

Banská Bystrica / Senec 25. apríla 2007 - Predstavitelia samosprávy a zástupcovia podnikateľov z libereckého kraja sa v stredu 25. apríla na Slnečných jazerách v Senci oboznámili s jedinečnou technológiou na čistenie veľkých vodných plôch. Česká strana prejavila záujem o nasadenie metódy využitej v Senci pri čistení Máchovho jazere v severných Čechách. Rozhodnutie využiť technologické know-how firmy DETOX pri zavedení technológie aj na Máchovom jazere, je ovplyvnené najmä možnosťou realizovať čistenie jazera počas plnej turistickej sezóny.