Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Európska komisia začala verejné konzultácie, ktorých cieľom je zhromaždiť informácie a názory na efektivitu v prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a implementáciu Aarhuského dohovoru. Po ukončení konzultačného obdobia bude vypracované zhrnutie. Spätná väzba získaná z konzultácie s verejnosťou sa zohľadní v pripravovanej štúdii.

Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom dotazníka: https://ec.europa.euOdporúčame z videotéky

Koráby púšte

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

05.09.2019 - 06.09.2019
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava, Slovakia

Pracovné ponuky v ŽP

Realizačný inžinier (Ref. č.: 824)

20.8.2019,ProMinent Slovensko s.r.o.Roľnícka 21, Bratislava-Vajnory, Slovensko

Úpravár vody

9.8.2019,Saneca Pharmaceuticals a. s.Nitrianska 100, Hlohovec, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Greenpeace: Koexistencia nie je možná! Greenpeace: Koexistencia nie je možná!

16. Jan 2007, Enviroportal

Bratislava, Slovensko - Organizácia Greenpeace v pondelok 15. januára 2007 na tlačovej konferencii v Bratislave predstavila odbornú správu Koexistencia nie je možná. Greenpeace v nej upozorňuje na negatívne skúsenosti s pestovaním GM kukurice a navrhuje zákaz jej pestovania na území Slovenska.

Lesy a pôda sú naším najväčším bohatstvom Lesy a pôda sú naším najväčším bohatstvom

16. Jan 2007, Enviroportal

Úlohy Ministerstva pôdohospodárstva SR na rok 2007 v oblasti lesného hospodárstva vyplývajú z rozpracovania programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2007-2010 a z pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR ako ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.

Plán pripravovaných výstav Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007 Plán pripravovaných výstav Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007

16. Jan 2007, Enviroportal

Prinášame Vám rámcový plán pripravovaných výstav Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007. Plán bude priebežne mesačne aktualizovaný.

Plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007 Plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007

16. Jan 2007, Enviroportal

Prinášame Vam predbežný plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2007. Plán bude priebežne mesačne aktualizovaný.

Jednou z priorít Ministerstva pôdohospodárstva SR v r. 2007 sú bezpečné a zdravé potraviny Jednou z priorít Ministerstva pôdohospodárstva SR v r. 2007 sú bezpečné a zdravé potraviny

15. Jan 2007, Enviroportal

Bratislava 10. 1. 2007 - Ministerstvo pôdohospodárstva SR považuje za jednu zo svojich najdôležitejších priorít v r. 2007 predovšetkým ochranu zdravia ľudí a spotrebiteľských práv, cez výkon integrovanej kontroly potravinového reťazca a cez tvorbu potravinového práva a zvýšenie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu SR.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

15. Jan 2007, Enviroportal

Predložený návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich, sa vydáva na základe § 3 a § 30 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Tip na výlet: Tríbečské múzeum v Topoľčanoch Tip na výlet: Tríbečské múzeum v Topoľčanoch

14. Jan 2007, Enviroportal

Tríbečské múzeum v Topoľčanoch začalo písať svoju históriu pod názvom Vlastivedné múzeum. Jeho základným poslaním je cieľavedome zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spracovávať a ochraňovať i vedecky a kultúrno-výchovne využívať hmotné a nehmotné doklady o vývoji spoločnosti a prírody v regióne Topoľčian.

Lesy SR majú nového generálneho riaditeľa Lesy SR majú nového generálneho riaditeľa

12. Jan 2007, Enviroportal

Minister pôdohospodárstva Ing. Miroslav Jureňa 22. 12. 2066 vymenoval do funkcie nového generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky doc. RNDr. Ing. Jozefa Minďáša, PhD.

ŠOP SR-Správa TANAPu bilancuje rok 2006 ŠOP SR-Správa TANAPu  bilancuje rok 2006

12. Jan 2007, Enviroportal

Začiatkom roku 2007 bolo ukončené vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody SR - Správy TANAPu za rok 2006. Medzi nosné úlohy v uplynulom roku patrilo predovšetkým prehodnotenie národnej sústavy chránených území.

Od polovice decembra je v Tatrách nová skialpinistická sezóna Od polovice decembra je v Tatrách nová skialpinistická sezóna

12. Jan 2007, Enviroportal

V zmysle platného návštevného poriadku sa v Tatranskom národnom parku dňom 21. decembra začalo obdobie pre vykonávanie skialpinizmu. Podľa vyhlášky potrvá do 15. apríla.

Vyšlo druhé číslo novín Správy TANAPu pre návštevníkov národného parku Vyšlo druhé číslo novín Správy TANAPu pre návštevníkov národného parku

12. Jan 2007, Enviroportal

Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe vydala v týchto dňoch druhé číslo sezónnych turistických novín pre návštevníkov národného parku (zima 2006/2007).