Súčasťou aktuálneho čísla Meteorologického časopisu je aj článok zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení (13. 3. – 13. 4. 2020).
Autori: J. Beňo, D. Štefánik, Slovenský hydrometeorologický ústav

Stiahnite si: Meteorologický časopis

 


Štúdia Breaking the Plastic Wave (Plastový príboj), ktorú vypracoval medzinárodný tím odborníkov, uvádza, že v roku 2040 bude: 
 - 133 miliónov ton plastového odpadu spáleného vo voľnom priestore,
 - 77 miliónov ton odpadu vysypaného na súši a
 - 29 miliónov ton odpadu skončí v mori.

Stiahnite si: Celá štúdia (EN, .pdf, 7,7 MB), Zhrnutie (EN, .pdf, 5 MB)
 


Význam udržateľnej mobility potvrdila aj celosvetová pandémia, ktorá  obmedzila mobilitu obyvateľov, čím sa významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia ovzdušia z dopravy. Cieľom Európskeho týždňa mobility (16. 22. 9. 2020) je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, teda cyklistiky a pešej a verejnej dopravy.

Viac informácií: http://eurotm2020.eurotm.sk/

 

 


Európska environmentálna agentúra vyhlásila ďalší ročník fotografickej súťaže s názvom REDISCOVER Nature. Súťaž je aj príležitosťou pozastaviť sa a uvedomiť si krásu a zázraky prírody. Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov EÚ starších ako 18 rokov, prihlásiť sa do nej je možné do 30. septembra. 
Viac informácií: https://www.eea.europa.eu/sk/highlights/rediscover-nature-2013-tohtorocna-fotograficka
 

 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Energetický manažment 2020

02.09.2020 - 04.09.2020
Grand hotel Permon, Podbanské, Vysoké Tatry

Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020

Pracovné ponuky v ŽP

Viete ako funguje proces purifikácie? Potom hľadáme práve Vás! ( DSP Expert)

12.8.2020,AuJob s.r.o., Personálna agentúraBanská Bystrica, Slovensko, ...

Vedúci poľnohospodárskeho strediska ovocného sadu

11.8.2020,VVISS spol. s r.o.Bratislavský kraj, Slovensko
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

Kvalita vody na kúpanie v EÚ je naďalej vysoká Kvalita vody na kúpanie v EÚ je naďalej vysoká

17. Jun 2011, Enviroportal

V porovnaní rokov 2009 a 2010 sa kvalita vody na kúpanie v Európe mierne zhoršila, celkovo však kvalita zostala vysoká. Viac ako deväť z desiatich miest s vodou na kúpanie spĺňa v súčasnosti minimálne požiadavky. Najlepšie výsledky má Cyprus - všetky jeho miesta s vodou na kúpanie, čiže 100 %, spĺňajú prísne odporúčané hodnoty. Za ním nasleduje Chorvátsko (97,3 %), Malta (95,4 %), Grécko (94,2 %) a Írsko (90,1 %). Výsledky pochádzajú z ročnej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie o vodách určených na kúpanie, v ktorej sa porovnáva kvalita vody viac ako 21 000 pobrežných a vnútrozemských miest s vodou na kúpanie vo všetkých 27 krajinách EÚ. Komisia takisto prijala nové znaky a symboly, ktoré sa budú používať na informovanie verejnosti o zatriedení vody na kúpanie a o obmedzeniach kúpania.

Envirofond hodnotí žiadosti Envirofond hodnotí žiadosti

17. Jun 2011, Enviroportal

Práve v týchto dňoch sa začal proces vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu. Deje sa tak na podnet ministra životného prostredia Józsefa Nagya, podľa ktorého sa budú prioritne riešiť obce do 2-tisíc obyvateľov a požiadavky na podporu budovania kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd a projektov odpadového hospodárstva. Konkrétne návrhy projektov na schválenie by mala Rada Environmentálneho fondu - poradný orgán ministra - predložiť do polovice júla. Environmentálny fond má k dispozícii 10 mil. eur, ktoré uvoľnilo ministerstvo financií začiatkom júna tohto roku.

Aj Svište z Tatier budú on-line Aj Svište z Tatier budú on-line

17. Jun 2011, Enviroportal

Život jednej svištej kolónie zo Západných Tatier bude on-line. Projekt so živou kamerou a on-line vysielanie na internetovej stránke Správy Tatranského národného parku pokračuje aj v tomto roku. Prelinkovanie bude možné aj cez stránku ministerstva. Projekt nadväzuje na minuloročný priamy prenos z hniezda orla skalného. Vytipované sú dve kolónie svišťov v nadmorskej výške 1900 m n. m. Živé vysielanie je naplánované od júla do októbra, keď sa svište "zamurujú do nôr" a uložia na zimný spánok.

Novela vyhlášky odstraňuje nedostatky z minulosti Novela vyhlášky odstraňuje nedostatky z minulosti

15. Jun 2011, Enviroportal

Rozšírenie zoznamu biotopov európskeho významu o Lišajníkové borovicové lesy a zoznamu inváznych druhov rastlín, ale aj chránených živočíchov - to všetko sú zmeny, ktoré prináša novela vyhlášky ministerstva životného prostredia k zákonu o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od dnes, 15. júna. Na podnet nového vedenia ministerstva životného prostredia sa v novele vyhlášky správne určila spoločenská hodnota orla kráľovského, chochlačky, sokola a dropa, ktorá bola v minulosti nesprávne prepočítaná pri zmene slovenskej koruny na euro.

Začala sa turistická sezóna v národných parkoch Slovenska Začala sa turistická sezóna v národných parkoch Slovenska

13. Jun 2011, Enviroportal

Akciou Čisté hory zameranou na upratovanie tatranskej prírody, čistením okolia Liptovskej Mary, opravovaním turistických chodníkov a spiľovaním suchých stromov ohrozujúcich turistické chodníky sa začali tohtoročné prípravy otvorenia turistickej sezóny v najmenších veľhorách Európy - Vysokých Tatrách. Do projektov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na turistických chodníkoch v Tatrách sa zapojilo aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a jeho organizácie.

Múr poukázal problémy pri migrácii zvierat Múr poukázal problémy pri migrácii zvierat

13. Jun 2011, Enviroportal

Ministri životného prostredia a vysokí vládni predstavitelia Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenskej republiky a Ukrajiny sa koncom mája stretli v Bratislave na treťom stretnutí Konferencie zmluvných strán (COP3) Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát. Na tomto stretnutí prediskutovali strategické zameranie politiky Karpatského dohovoru na nasledujúce 3 roky.

Ekologická stopa – udeľovanie certifikátov školám Ekologická stopa – udeľovanie certifikátov školám

10. Jun 2011, Enviroportal

Svetový deň životného prostredia (5. jún) bol aj dňom udeľovania certifikátov druhého ročníka školského programu Ekologická stopa. Celkovo 107 certifikátov udelila vo virtuálnej, a teda environmentálne šetrnej rovine, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR: Slovenská agentúra životného prostredia.

Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne

09. Jun 2011, Enviroportal

Slovenské banské múzeum, Banskoštiavnický - hodrušský banícky spolok, Štátny ústredný banský archív, Mesto Banská Štiavnica a Slovenská banská s r.o. zorganizovali v dňoch 2. a 3. júna 2011 seminár Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne.

Školy pomáhajú životnému prostrediu Školy pomáhajú životnému prostrediu

09. Jun 2011, Enviroportal

Nové ekoučebne, školské kompostoviská, zošity bez plastových obalov, infostánky o minimalizácii odpadov - to je len zlomok výsledkov projektov, ktoré v týchto dňoch úspešne zavŕšilo 8 škôl zapojených do programu Zelená škola. Ich aktivity, vo výške 3 600,- eur, podporilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v rámci grantového kola HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva. Jeho cieľom bolo podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia so zapojením školskej a širšej komunity.

V okolí Detvy pribudne 9 sov V okolí Detvy pribudne 9 sov

09. Jun 2011, Enviroportal

Už dnes v okolí Detvy vypustia 9 plamienok driemavých do voľnej prírody. Deje sa tak na základe Programu reštitúcie plamienok driemavých odchovaných v zajatí, na ktorom sa podieľajú organizácie ministerstva životného prostredia - ZOO Bojnice a Štátna ochrana prírody SR, a tiež Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku a Ochrana dravcov na Slovensku.

Oči na stopkách – vyhodnotenie reportérskej súťaže Oči na stopkách – vyhodnotenie reportérskej súťaže

09. Jun 2011, Enviroportal

Súťaž, zameraná na informovanie verejnosti o pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode pozná už svojich víťazov. Výsledky kampane a reportérskej súťaže Oči na stopkách vyhlásila počas Svetového dňa životného prostredia rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR: Slovenská agentúra životného prostredia. Porota vyberala z takmer 300 príspevkov zaslaných v textovej alebo fotografickej forme. Väčšina príspevkov mala negatívny podtón, a tak zrkadlo nastavené "dospelákom", nie je veľmi príjemné.