Bez zdravej pôdy a zeme neprežijeme. Pestujeme na nej väčšinu našich potravín a staviame na nej svoje domovy. Pre všetky druhy – zvieratá a rastliny žijúce na súši alebo vo vode – je zem nevyhnutná. Pôda – jedna zo základných zložiek zeme – je veľmi zložitým a často podceňovaným prvkom prekypujúcim životom. Spôsob, akým v súčasnosti využívame zem a pôdu, žiaľ, nie je udržateľný. Viac o význame pôdy pre náš každodenný život sa dozviete v publikácii Signály.
Zdroj: EEA, Signály 2019

 


Stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom je najväčšou výzvou a príležitosťou našej doby. Prispieť k tomuto cieľu by mal aj Európsky ekologický dohovor, balík opatrení, ktorý má občanom a podnikom umožniť využívať výhody udržateľného prechodu. Opatrenia spojené s plánom kľúčových politík sa pohybujú od znižovania emisií cez investície do špičkového výskumu a inovácií až po ochranu prírodného prostredia Európy.
Viac informácií: https://eur-lex.europa.eu

 


Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Publikácia vyšla prvýkrát v rozšírenej verzii, okrem iného pribudol prehľad financovania životného prostredia z programov rôznych rezortov či inštitúcií.

Viac informácií: www.enviroportal.sk


 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Hravý Starý zámok 2020

22.02.2020 - 22.02.2020
Slovenské banské múzeum-Starý zámok

Workshop EZ a geologická verejnosť

11.03.2020 - 13.03.2020
Trnava

Pracovné ponuky v ŽP

Koordinátor pre konzultantov pre životné prostredie (v laboratóriu)

18.2.2020,ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Ružinov, Slovensko, Bratislava

Agronóm junior

7.2.2020,DAN-FARM s.r.o.Blahová, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Jednou z priorít Ministerstva pôdohospodárstva SR v r. 2007 sú bezpečné a zdravé potraviny Jednou z priorít Ministerstva pôdohospodárstva SR v r. 2007 sú bezpečné a zdravé potraviny

15. Jan 2007, Enviroportal

Bratislava 10. 1. 2007 - Ministerstvo pôdohospodárstva SR považuje za jednu zo svojich najdôležitejších priorít v r. 2007 predovšetkým ochranu zdravia ľudí a spotrebiteľských práv, cez výkon integrovanej kontroly potravinového reťazca a cez tvorbu potravinového práva a zvýšenie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu SR.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR a MZ SR, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

15. Jan 2007, Enviroportal

Predložený návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich, sa vydáva na základe § 3 a § 30 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Tip na výlet: Tríbečské múzeum v Topoľčanoch Tip na výlet: Tríbečské múzeum v Topoľčanoch

14. Jan 2007, Enviroportal

Tríbečské múzeum v Topoľčanoch začalo písať svoju históriu pod názvom Vlastivedné múzeum. Jeho základným poslaním je cieľavedome zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spracovávať a ochraňovať i vedecky a kultúrno-výchovne využívať hmotné a nehmotné doklady o vývoji spoločnosti a prírody v regióne Topoľčian.

Lesy SR majú nového generálneho riaditeľa Lesy SR majú nového generálneho riaditeľa

12. Jan 2007, Enviroportal

Minister pôdohospodárstva Ing. Miroslav Jureňa 22. 12. 2066 vymenoval do funkcie nového generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky doc. RNDr. Ing. Jozefa Minďáša, PhD.

ŠOP SR-Správa TANAPu bilancuje rok 2006 ŠOP SR-Správa TANAPu  bilancuje rok 2006

12. Jan 2007, Enviroportal

Začiatkom roku 2007 bolo ukončené vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody SR - Správy TANAPu za rok 2006. Medzi nosné úlohy v uplynulom roku patrilo predovšetkým prehodnotenie národnej sústavy chránených území.

Od polovice decembra je v Tatrách nová skialpinistická sezóna Od polovice decembra je v Tatrách nová skialpinistická sezóna

12. Jan 2007, Enviroportal

V zmysle platného návštevného poriadku sa v Tatranskom národnom parku dňom 21. decembra začalo obdobie pre vykonávanie skialpinizmu. Podľa vyhlášky potrvá do 15. apríla.

Vyšlo druhé číslo novín Správy TANAPu pre návštevníkov národného parku Vyšlo druhé číslo novín Správy TANAPu pre návštevníkov národného parku

12. Jan 2007, Enviroportal

Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe vydala v týchto dňoch druhé číslo sezónnych turistických novín pre návštevníkov národného parku (zima 2006/2007).

Ortuť poškodzujúca mozog plodu bola zistená u takmer každej testovanej ženy Ortuť poškodzujúca mozog plodu bola zistená u takmer každej testovanej ženy

12. Jan 2007, Enviroportal

BRATISLAVA, 10.1.2007 - Až 95 percent žien v plodnom veku, ktoré boli testované v 21 krajinách sveta, má v tele ortuť. Je to znepokojujúce, pretože vedecké štúdie ukazujú, že už jej malá prítomnosť môže u novorodencov spôsobiť poškodenie mozgu. Namerané hodnoty sú síce pod limitom, avšak sú nad prirodzenou mierou, ktorú by matky mali v tele, ak by žili v zdravom prostredí. Ortuť by sa totiž v ľudskom organizme nemala v merateľnom množstve nachádzať vôbec.

V roku 2006 bolo v TANAPe uložených celkovo 64 pokút V roku 2006 bolo v TANAPe uložených celkovo 64 pokút

11. Jan 2007, Enviroportal

V roku 2006 bolo v TANAPe uložených v blokovom konaní celkovo 64 pokút v celkovej výške 22 000,- Sk. Najviac pokút bolo uložených v mesiacoch júl a september, čo súvisí s vyššou návštevnosťou národného parku v týchto mesiacoch. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu a pri ich výške zohráva úlohu závažnosť priestupku a stupeň ochrany - pohybuje sa v rozmedzí od 100,- do 2 000,- Sk.

Greenpeace k zverejnenému návrhu Európskej energetickej politiky Greenpeace k zverejnenému návrhu Európskej energetickej politiky

11. Jan 2007, Enviroportal

Greenpeace v súvislosti so zverejnením návrhu Európskej energetickej politiky Európskou komisiou privítal, že Brusel výraznejšie nepodporil jadrovú energetiku, ale žiada presnejšie ciele pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.

Združenie BIOMASA získalo ENERGY GLOBE AWARD - Svetové ocenenie za trvalo udržateľný rozvoj Združenie BIOMASA získalo ENERGY GLOBE AWARD - Svetové ocenenie za trvalo udržateľný rozvoj

11. Jan 2007, Enviroportal

ENERGY GLOBE AWARD je jedným z najprestížnejších a najuznávanejších ocenení v oblasti životného prostredia, je Nobelovou cenou za životné prostredie, vrámci ktorej sú oceňované projekty z celého sveta zameriavajúce sa na starostlivosť o životné prostredie, efektívne využívanie energetických zdrojov, energetickú efektívnosť a využívanie alternatívnych zdrojov energie.