Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na informačný deň MINIMALIZUJME NÁKLADY NA KÚRENIE A PRISPEJME K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU s Ing. Jiřím Horákom, Ph.D., alias Smokemanom, odborníkom na vykurovanie v domácnostiach. Jeho poslaním je znižovať dym z našich komínov, pomáhať zvyšovať čistotu ovzdušia.
Termín: 27. 9. Tvrdošín
Viac informácií

 


Predmetom verejnej komzultácie je smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.
Online dotazník


Vymedzenie chránených území môžete sledovať na stránke maps.sopsr.sk. Na mape je možné zobraziť fotomapu a zároveň hranice chránených území,
Viac informácií: http://maps.sopsr.sk/

 


MŽP SR vydalo tzv. Pomôcku pre výrobcov elektrozariadení - zoznam výrobkov vyňatých z pôsobnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Jeho cieľom je pomôcť určiť, či sa jedná o elektrozariadenia, kde za celé nakladanie s elektroodpadom z nich zodpovedajú len výrobcovia ako pri bežnom elektroodpade z domácností (napr. chladničky, práčky, televízory) alebo o zariadenia a výrobky, ktoré ak sa stanú odpadom, bude za nich zodpovedať ich pôvodca v súlade so zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z.
 

Kamenné gule - výtvory prírody i človeka Kamenné gule - výtvory prírody i človeka

27. Feb 2007, Enviroportal

V Kostarike popri zvyškoch predkolumbovských ceremoniálnych a iných sídiel a nekropol (napríklad kamenného ceremoniálneho centra Guayabo de Turrialba, nekropol La Fabrica, Las Huacas v Guanacaste, Hacienda Molino a El Cris to v doline Cartago, Las Mercedes na atlantickej nížine, La Cabana s kruhovými mohylami - moundami, objavili množstvo archeologických nálezov s metalurgiou zlata a jeho zliatiny s meďou (tumbagou), ako aj so sochárskymi a kamenárskymi výtvormi začlenenými do piatich vývojových období od roku 12 000 prnl. až 1 550 n. l.

Do pozornosti: Nový web aj o separovanom zbere odpadu Do pozornosti: Nový web aj o separovanom zbere odpadu

27. Feb 2007, Enviroportal

Bratislava 26. februára (ENVI-PAK) - Dňa 25. 02. 2007 spustil ENVI-PAK nové internetové stránky spoločnosti. Internetový portál s aktuálnym dizajnom a s podporou inovatívnej technológie prináša nové možnosti elektronickej komunikácie a zlepšuje orientáciu návštevníkov v spleti problematiky spätného odberu odpadu z obalov v obciach.

Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v Dakare, Senegal, ... Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v Dakare, Senegal, ...

26. Feb 2007, Enviroportal

Materiál je predkladaný na rokovanie vlády SR z dôvodu potreby schválenia účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. zasadnutí Konferencie strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (tzv. POPs).

ZA MATKU ZEM: ENEL podľahol tlaku jadrového priemyslu! ZA MATKU ZEM: ENEL podľahol tlaku jadrového priemyslu!

26. Feb 2007, Enviroportal

Bratislava 24.februára (o.z. ZA MATKU ZEM) - Podľa o. z. ZA MATKU ZEM sú posledné správy dôkazom, že ENEL stále viac podlieha tlaku jadrovej loby a stráca zmysel pre následky rozhodnutia o dostavbe 3. a 4. bloku v jadrovej elektrárni Mochovce. Podľa názoru združenia nie je možné dostavať, prevádzkovať a zlikvidovať Mochovce bez štátnych podpôr, čím by Slovenské elektrárne, a. s. porušili pravidlá voľného trhu s elektrinou v Európskej únii.

Greenpeace: Výstavba 3. a 4. bloku v JE Mochovce je nelegitímna! Greenpeace: Výstavba 3. a 4. bloku v JE Mochovce je nelegitímna!

26. Feb 2007, Enviroportal

23. februára (Greenpeace) - podľa názoru Greenpeace je dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce bez verejného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie neprijateľná.

Túžba objavovať a filmovať ich ženie aj do hlbokých snehových závejov Túžba objavovať a filmovať ich ženie aj do hlbokých snehových závejov

23. Feb 2007, Enviroportal

Filmárske začiatky bratov Rastislava a Romana Dobrovodských neboli vraj "bohvieaké". S kamerou sa to tiž učili narábať skrehnutými prstami v najväčších zimných mrazoch. Bolo to začiatkom decembra v roku 1997, kedy Roman kúpil prvú kameru. Bola to analógová kamera Sony CCD-TR1100 so záznamom vo formáte video Hi8. Od tej chvíle sú bratia Dobrovodskí na filmovaní závislí a bez kamery už do lesa nevstúpia.

Envirofilm 2007 v znamení ochrany prírody a krajiny Envirofilm 2007 v znamení ochrany prírody a krajiny

23. Feb 2007, Enviroportal

Banská Bystrica 20. februára (SAŽP) - Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2007 vstupuje v tomto roku do trinásteho ročníka. Koná sa od 15. do 19. mája 2007 v Banskej Bystrici, Zvolene a Banskej Štiavnici. Tento rok festival prvýkrát zavíta aj do Kremnice.

Pozvánka na Odpadovú víkendovku Pozvánka na Odpadovú víkendovku

22. Feb 2007, Enviroportal

Pozývame Vás na Odpadovú víkendovku ktorá sa uskutoční 2. až 4. marca 2007 na Zaježovej, Polomoch.

Ministri EÚ zabúdajú, že reforma sa začína doma Ministri EÚ zabúdajú, že reforma sa začína doma

22. Feb 2007, Enviroportal

Brusel/Bratislava 21. februára 2007 - Priatelia Zeme varujú, že Európska únia smeruje k dvojakým štandardom v otázke emisií oxidu uhličitého. Vyplýva to zo stretnutia ministrov životného prostredia štátov EÚ. Tí uznávajú, že vyspelé krajiny musia do roku 2020 znížiť emisie o 30 percent, paradoxne však navrhujú pre EÚ ako celok cieľ 20 percent.

V týchto dňoch prebieha meranie charakteristík snehovej pokrývky V týchto dňoch prebieha meranie charakteristík snehovej pokrývky

22. Feb 2007, Enviroportal

Tatranská Štrba 21. februára (TANAP) - Tento týždeň sa v regióne Vysokých Tatier uskutočňuje meranie charkteristík snehovej pokrývky v zimnom období kvôli zásobám vody v nej. Získané údaje sa využijú pri prognóze jarného topenia snehu a odtoku vody.

Zlato a jeho kyanidové lúhovanie Zlato a jeho kyanidové lúhovanie

22. Feb 2007, Enviroportal

V ostatných rokoch svetová ročná ťažba zlata výrazne vzrástla a v súčasnosti dosahuje 2 500 t. Svetové zásoby zlata sa odhadujú na 89 000 t, z toho približne 40 % je na území Južnej Afriky, ktorá je zároveň jeho najväčším producentom (takmer 14 % svetovej ťažby).