Hlavnou témou posledného tohtoročného populárno-náučného časopisu ENVIROMAGAZÍN je zelené bývanie. Ako sa uplatňuje v praxi a aký je jeho význam, sa dozviete prostredníctvom príspevkov o stavebných materiáloch pre zdravé bývanie, o význame životného cyklu stavebných materiálov, ale aj celých budov.
Viac informácií: www.enviromagazin.sk

 

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Príklady realizácie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je podporovať a zabezpečovať vlastnosti krajiny, ktoré už od lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievajú k zlepšeniu širších geoklimatických podmienok, sú uvedené v Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny pre samosprávy, ktorý vydala Slovenská agentúra životného prostredia.

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov


Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Objavovanie Krymu s botanikom

13.12.2018 - 13.12.2018
Zvolen, reštaurácia U Alexa (v priestoroch pivárne), nám. SNP 36

Štjavnycký vjanočný jarmok 2018

07.12.2018 - 08.12.2018
Slovenské banské múzeum-Kammerhof

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

29.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

Data Administrator

5.12.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

SIŽP: Požiadavky na uskladňovanie starých pesticídov spĺňa asi štvrtina skladov SIŽP: Požiadavky na uskladňovanie starých pesticídov spĺňa asi štvrtina skladov

18.10. 2006, Enviroportal

BRATISLAVA 17. októbra - Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji 147 kontrol skladov starých pesticídov. Inšpektori zistili, že požiadavky na uskladňovanie starých pesticídov spĺňa iba necelá štvrtina skladov.

Pozvánka na 2. ročník konferencie Enviro-i-fórum 2006 Pozvánka na 2. ročník konferencie Enviro-i-fórum 2006

17.10. 2006, Enviroportal

Konferencia Enviro-i-fórum 2006 sa bude konať v dňoch 18. - 20. októbra 2006 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Na základe pozitívnych ohlasov na 1. ročník konferencie sa organizátori rozhodli pokračovať v jeho organizovaní aj v roku 2006. Cieľ je rovnaký - oboznámiť odbornú verejnosť s existujúcimi informáciami o životnom prostredí a s novinkami v oblasti environmentálnej informatiky.

16. október - Svetový deň výživy 16. október - Svetový deň výživy

17.10. 2006, Enviroportal

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN/The Food and Agriculture Organization (FAO) oslavuje každoročne 16. október ako Svetový deň výživy. Je to deň vzniku FAO v roku 1945.

Chcete sa dozvedieť, čo je ZeroCarbonCity? Chcete sa dozvedieť, čo je ZeroCarbonCity?

17.10. 2006, Enviroportal

Máte možnosť sa to dozvedieť na podujatí, ktoré pripravila Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s British Counsil 25. a 27. októbra 2006 v sídle agentúry v Banskej Bystrici. pôjde o prezentáciu aktivít medzinárodnej kampane ZeroCarbonCity a ukážok aktivít výchovy pre trvalo udržateľný rozvoj.

Ochranári v 23 krajinách upozornili banky medzinárodnej skupiny UniCredit, aby nefinancovali rizikové ruské reaktory Ochranári v 23 krajinách upozornili banky medzinárodnej skupiny UniCredit, aby nefinancovali rizikové ruské reaktory

16.10. 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace v piatok 13. októbra zorganizovala symbolický protest pred centrálou UniBanky, ktorá je slovenským členom medzinárodnej finančnej skupiny UniCredit.

Konferencia Enviro-i-fórum 2005: Rok po... Konferencia Enviro-i-fórum 2005: Rok po...

16.10.2006, Enviroportal

Od I. ročníka konferencie Enviro-i-fórum, konanej v júni 2005 na Technickej univerzite vo Zvolene, uplynul už viac ako rok. O pár dní - v stredu 18. októbra 2006 - sa vo Zvolene začne jej II. ročník. Pri tejto príležitosti prinášame skúsenosti a poznatky z minuloročnej konferencie tak, ako ich vnímali jej organizátori.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina

13.10.2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina-Stolica Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina-Stolica

13.10.2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Muránska planina-Stolica.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry

13.10.2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Nízke Tatry.

Od 9. októbra žije ľudstvo na ekologický dlh Od 9. októbra žije ľudstvo na ekologický dlh

13.10.2006, Enviroportal

Najnovšie výskumy ukazujú, že nadmerná spotreba a plytvanie ekologicky zadlžujú budúce generácie stále viac. Prírodné zdroje, ktoré nám majú vystačiť na celý rok, totiž vyčerpáme už 9. októbra.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky

13.10.2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Senianske rybníky.