Autorom analýzy zavedenia systému zálohovania jednorazových nápojových obalov Skutočná cena zálohy je Ištitút environmentálne politiky. Autori odpovedajú aj na otázku či a ako ovplyvní zálohovanie triedený zber, aká by mala byť optimálna výška zálohy a podobne. Podľa odhadov si zavedenie zálohovania bude vyžadovať vstupné náklady približne na úrovni 80 miliónov eur.
Viac infromácií: Skutočná cena zálohy

 

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov


Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

ODPADY e+ 2019

28.03.2019 - 28.03.2019
Hotel Holiday Inn, Žilina

Pracovné ponuky v ŽP

Hlavný agronóm

14.1.2019,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Brezno, Slovensko, okres Brezno

Konzultant pre životné prostredie (v laboratóriu)

21.1.2019,ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Ružinov, Slovensko, Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

22. máj - Medzinárodný deň biodiverzity 22. máj - Medzinárodný deň biodiverzity

22.05.2006, Enviroportal

22. 5. si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity - International Day for biological diversity, ktorého témou na rok 2006 je Svetové spoločenstvo apeluje na ochranu biodiverzity na púšťach - Protect Biodiversity in Drylands.

23. 5. Svetový deň korytnačiek 23. 5. Svetový deň korytnačiek

22.05.2006, Enviroportal

23. máj si pripomíname ako Svetový deň korytnačiek (The World Turtle Day) od roku 2000, kedy bol po prvýkrát iniciovaný organizáciou American Tortoise Rescue.

Šanca pre región vyhlasuje nové grantové kolo Šanca pre región vyhlasuje nové grantové kolo

22.05.2006, Enviroportal

Grantový program Šanca pre váš región je jedným z programov neziskovej organizácie Konto Orange, ktorá realizuje projekty na podporu aktivít v komunitách. V rámci tohto grantového programu boli v prvej polovici roka pridelené projektom prínosným pre rozvoj komunít v regiónoch celkovo už 2 milióny korún. Do konca roka 2006 sa rozhodla n. o. Konto Orange venovať regiónom ďalšie 2 milióny korún.

Grantový program Šanca pre váš región rozdelil regiónom 2 milióny korún Grantový program Šanca pre váš región rozdelil regiónom 2 milióny korún

19.05.2006, Enviroportal

Grantový program Šanca pre váš región podporuje iniciatívu jednotlivcov, organizácií, verejných inštitúcií a samospráv, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života ľudí v jednotlivých regiónoch.

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí 18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

18.05.2006, Enviroportal

Už od polovice sedemdesiatych rokov si každoročne 18. mája pracovníci múzeí, ich návštevníci i priaznivci pripomínajú Medzinárodný deň múzeí - Internatioal Museum Day -sviatok všetkých múzejníkov. Medzinárodný deň múzeí prispieva k prezentácii poslania múzeí ako inštitúcií, ktoré slúžiacia verejnosti a v jej záujme zhromažďujú a chránia dedičstvo minulosti.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ... Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ...

18.05.2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov sa vypracoval v súvislosti s povinnosťou zosúladenia národnej legislatívy s legislatívou Európskej únie.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava

17.05.2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Sĺňava.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 2 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 2

15.05.2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 12. 5. 2006 zverejnený Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 2, základný publikačný nástroj MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy v rezorte MŽP SR slúžiaci pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Zajtra sa pre návštevníkov otvoria brány výstavy EKOTECHNIKA Zajtra sa pre návštevníkov otvoria brány výstavy EKOTECHNIKA

15.05.2006, Enviroportal

Odzajtra budú mať návštevníci možnosť navštíviť v areáli Výstavného a kongresového centra INCHEBA, a. s. Bratislava 13. medzinárodnú výstavu ochrany životného prostredia EKOTECHNIKA.

Preventívne opatrenia proti komárom Preventívne opatrenia proti komárom

15.05.2006, Enviroportal

Prírodovedci evidujú v celosvetovom meradle okolo 3 000 rôznych druhov komárov. Bodnutia komármi sú v našich zemepisných šírkach skôr nepríjemnou ako nebezpečnou záležitosťou. Následky bodnutia ako svrbenie, opuch a sčervenanie väčšinou rýchlo miznú a k ochoreniu následkom prenosu infekcie dochádza len veľmi zriedkavo. V našich podmienkach preto zohráva preto čoraz dôležitejšiu úlohu najmä nárast alergických reakcií ako následok bodnutia hmyzom.

Sobota 13. mája 2006: Medzinárodný deň sťahovavých vtákov Sobota 13. mája 2006: Medzinárodný deň sťahovavých vtákov

13.05.2006, Enviroportal

Už od roku 1993 si každoročne druhú májovú sobotu pripomíname ako Medzinárodný deň sťahovavých vtákov - International Migratory Bird Day. Témou na rok 2006 sa stal Boreálny les: Vtáčia škôlka severu - The Boreal Forest: Bird Nursery of tht North.