III. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách sa uskutoční dňa 20. 11. 2018 a bude zamerané na riešenie potrieb odborníkov z priemyslu, z poľnohospodárstva, ako aj z ďalších zainteresovaných strán, orgánov štátnej a verejnej správy, vedeckovýskumných inštitúcií a prostredia akademickej obce
Viac informácií: Pozvánka, Program

 


Emisie ortuti predstavujú pre životné prostredie veľký problém, v súčasnosti je ich hlavným zdrojom spaľovanie uhlia. Viac o problémoch spojených s ortuťou sa dozviete v správe Európskej environmentálnej agentúry Mercury in Europe´s environment.Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Ural (II.časť zo seriálu Divoké Rusko) DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Fórum pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách

20.11.2018 - 20.11.2018
Grand Hotel Permon ****, Podbanské, Vysoké Tatry

Deň opadového hospodárstva 2018

21.11.2018 - 21.11.2018
Kongresové centrum Technopol, Bratislava

Pracovné ponuky v ŽP

Hlavný agronóm

6.11.2018,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Brezno, Slovensko, okres Brezno

Junior Packaging Technologist

7.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Nový pavilón pre veľké mačkovité šelmy v bratislavskej ZOO má aj nových obyvateľov Nový pavilón pre veľké mačkovité šelmy v bratislavskej ZOO má aj nových obyvateľov

27.12. 2006, Enviroportal

V apríli 2006 bol v bratislavskej ZOO na mieste pôvodných starých železných klietok otvorený nový pavilón šeliem. Jeho posledným prírastkom je nádherný párik bielych tigrov indických.

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva oslavoval 31. narodeniny Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva oslavoval 31. narodeniny

27.12. 2006, Enviroportal

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva/Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, ktorého účelom a predmetom je ochrana najvýznamnejších objektov kultúrneho a prírodného dedičstva sveta, nadobudol platnosť 17. decembra 1975. Tohto roku sme si teda pripomenuli 31. výročie jeho vstupu do platnosti.

EP: Životné prostredie v európskych mestách EP: Životné prostredie v európskych mestách

26.12. 2006, Enviroportal

Plénum Európskeho parlamentu prijalo koncom septembra 2006 uznesenie o tematickej stratégii pre mestské životné prostredie. Podľa Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín hoci v mestách žije až 80 % Európanov, ich potreby a záujmy nie sú vždy patrične zohľadňované vo fondoch, projektoch, iniciatívach a stratégiách EÚ. Cieľom stratégie je znížiť byrokraciu, zlepšiť uplatňovanie environmentálnej politiky a podporiť dlhodobé plánovanie.

Zapálené ohníky v srdciach detí Zapálené ohníky v srdciach detí

25.12. 2006, Enviroportal

I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2005 priniesol aj niekoľko zaujímavých ohlasov od ocenených účastníkov súťaže. Dnes prinášame ďalší z nich pod názvom Zapálené ohníky v srdciach detí.

Kurzy celoživotného vzdelávania so zameraním na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo v r. 2007 Kurzy celoživotného vzdelávania so zameraním na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo v r. 2007

23.12. 2006, Enviroportal

Centrum ďalšieho vzdelávania Technickej Univerzity vo Zvolene pripravuje na rok 2007 9 rôznych kurzov celoživotného vzdelávania so zameraním na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo. Ich spoločným cieľom je zvyšovať poznanie, efektivitu a trvaloudržateľnosť v hospodárení oboch sektorov v súlade s rozvojovými prioritami Európskej únie a Slovenskej republiky.

Rok 2011 vyhlásený za Medzinárodný rok lesov Rok 2011 vyhlásený za Medzinárodný rok lesov

22.12.2006, Enviroportal

Dňa 20. decembra 2006 prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov rezolúciu o vyhlásení roka 2011 za Medzinárodný rok lesov.

Vyšlo šieste číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006 Vyšlo šieste číslo ENVIROMAGAZÍNu 2006

22.12.2006, Enviroportal

Na environmentálnu výchovu a vzdelávanie je zamerané šieste číslo Enviromagazínu, ktoré vychádza v týchto dňoch.

Podpora pre energetické plodiny pre všetky členské štáty EÚ Podpora pre energetické plodiny pre všetky členské štáty EÚ

22.12.2006, TASR

Brusel 19. decembra (TASR) - Rada Európskej únie pre poľnohospodárstvo 19. decembra súhlasila s návrhom na rozšírenie podpory pre energetické plodiny zavedenej v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2003 aj na nové členské krajiny, ktoré ju zatiaľ nevyužívajú. Okrem Slovenska sa to týka Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Poľska, Rumunska a Bulharska.

Ciele EP v budúcej energetickej politike Ciele EP v budúcej energetickej politike

21.12.2006, Enviroportal

Podľa správy, ktorú minulý týždeň vo štvrtok prijal Európsky parlament (EP), by EÚ mala do roku 2020 znížiť objem skleníkových plynov o 30% a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 25%.

Zo života detí v našej materskej škole Zo života detí v našej materskej škole

21.12.2006, Enviroportal

I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2005 priniesol aj niekoľko zaujímavých ohlasov od ocenených účastníkov súťaže. Dnes prinášame ďalší z nich pod názvom Zo života detí v našej materskej škole.

Bilancia úloh Ministerstva životného prostredia SR za rok 2006 Bilancia úloh Ministerstva životného prostredia SR za rok 2006

21.12.2006, Enviroportal

Hlavné úlohy, ktoré zabezpečoval rezort životného prostredia v roku 2006, vyplývali predovšetkým z uzavretých zmlúv s Európskou úniou a medzinárodnými dohodami. Týkali sa najmä priorít vo vodnom a odpadovom hospodárstve a v ochrane prírody.