Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

03.09.2018 - 04.09.2018
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

11.09.2018 - 13.09.2018
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Pracovné ponuky v ŽP

Vodohospodár

15.8.2018,ŽOS Vrútky a.s.Vrútky, Slovensko, okres Martin

Výživový poradca

20.8.2018,Scallan s.r.o.Banská Bystrica, Slovensko, okres Banská Bystrica
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová

26.09. 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Kráľová.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare

26.09. 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Parížske močiare.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky

26.09. 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

25.09. 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Dunajské luhy.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď

25.09. 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď.

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov ubytovacia služba Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov ubytovacia služba

25.09.2006, Enviroportal

Týmto výnosom sa určujú podľa § 5 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre ubytovacie služby na základe kľúčových environmentálnych aspektov, ktoré zohľadňujú všetky významné vplyvy tejto skupiny výrobkov na životné prostredie.

Greenpeace spochybňuje vyhlásenie Ministerstva pôdohospodárstva SR k téme pestovania GM kukurice Greenpeace spochybňuje vyhlásenie Ministerstva pôdohospodárstva SR k téme pestovania GM kukurice

23.09.2006, Enviroportal

Greenpeace vyjadril počudovanie nad tým, že podľa včerajšieho vyjadrenia pre médiá k téme pestovania GM kukurice, Ministerstvo pôdohospodárstva SR nepozná príslušnú slovenskú legislatívu.

Deň bez auta je prínosom Deň bez auta je prínosom

22.09.2006, Enviroportal

Cieľom kampane európskeho týždňa mobility, ktorá sa po prvý raz konala v roku 2002, je vyššia kvalita života a menej emisií znečisťujúcich plynov v ovzduší ako dôsledok menšieho počtu jazdiacich áut v mestách. Každoročným vyvrcholením celoeurópskej kampane za udržateľnú mobilitu je 22. september - Svetový deň bez áut - World Carfree Day.

Pozvánka na seminár o prevencii a monitoringu ilegálnej prepravy odpadov Pozvánka na seminár o prevencii a monitoringu ilegálnej prepravy odpadov

22.09.2006, Enviroportal

Začiatkom októbra sa v Bratislave uskutoční seminár na tému prevencie a monitoringu ilegálnej prepravy odpadov.

Greenpeace žaluje Ministerstvo pôdohospodárstva SR kvôli GMO Greenpeace žaluje Ministerstvo pôdohospodárstva SR kvôli GMO

21.09.2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace podala žalobu na ministerstvo pôdohospodárstva kvôli doposiaľ verejne neprístupným registrom lokalít a pestovateľov geneticky modifikovaných plodín, ktorých zverejnenie je podľa environmentalistov jednou z podmienok pokusného pestovania takýchto plodín.

Svetový deň bez áut oslávia aj v Košiciach Svetový deň bez áut oslávia aj v Košiciach

21.09.2006, Enviroportal

Vyskúšajte raz vymeniť auto za bicykel, kolieskové korčule, chôdzu alebo iný ekologickejší spôsob dopravy! Takto pozývajú košickí organizátori obyvateľov mesta na podujatie, ktoré je súčasťou osláv Svetového dňa bez áut, pripadajúceho už tradične na 22. septembra, ktorý je zároveň vrcholným podujatím Európskeho týždňa mobility.