X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.


I live green

Hlasujte vo videosúťaži za najlepšie nápady a spôsoby ako žiť v súlade s prírodou. Súťaž zastrešuje Európska environmentálna agentúra. 

Viac informácií: www.youtube.com, www.eea.europa.eu



 

 

 


 


 

 

Slovenská agnetúra životného prostredia v Banskej Bystrici v spolupráci so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu SR organizuje Školenie pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy (7. - 8. 6. v Banskej Bystrici). Školenie je zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií v oblasti chemickej legislatívy na úrovni EÚ a na úrovni SR pre malé a stredné podniky, ktoré nemajú dostatočné technické a odborné vybavenie na zvládnutie tak rozsiahlych legislatívnych požiadaviek. Viac informácií: Program, Prihláška

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 

Odporúčame z videotéky

Malawi-jazero hviezd DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Global forum on env-plastics in Circular Economy

29.05.2018 - 31.05.2018
Kodaň, Dánsko

ENVIRO 2018

31.05.2018 - 01.06.2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Pracovné ponuky v ŽP

Sales Manager Österreich / Lebensmittelindustrie B2B

14.5.2018, Vitachem s.r.o.Černyševského 26, Petržalka, Slowakei, Bratislava

Enviro špecialista

25.5.2018, Kovomat Slovakia s.r.o.Dolný Val 118/64, Žilina, Slovensko
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Banskobystrický geomontánny park - využitie prírodného a kultúrneho dedičstva pre cestovný ruch Banskobystrický geomontánny park - využitie prírodného a kultúrneho dedičstva pre cestovný ruch

3. júna 2006, Enviroportal

SAŽP v súčasnosti realizuje 2 významné regionálne projekty - Geopark Banská Štiavnica a Banskobystrický geomontánny park. Kým Geopark Banská Štiavnica bol riešený pod patronátom štátnych inštitúcií, ten druhý v poradí uzrel svetlo sveta takpovediac vďaka iniciatíve "zdola" mnohých zapálených banskobystrických ochrancov prírody, environmentalistov i inštitúcií. Na nasledujúcich riadkoch prinášame základné informácie o pozoruhodnom projekte Banskobystrického geomontánneho parku. Dnes prinášame prvý z článkov, v ktorých sa pokúsime priblížiť tento projekt.

Samuel Mikovíni - geniálny vedec a významný vodohospodár Samuel Mikovíni - geniálny vedec a významný vodohospodár

2. júna 2006, Enviroportal

Svetová dekáda venovaná vode (2005 - 2015) je jedným z pádnych dôvodov spomenúť si aj na významné historické osobnosti, ktoré sa v minulosti narodili a žili na území dnešného Slovenska a mali blízko k problematike vodného hospodárstva. Na prvé miesto rozhodne patrí Samuel Mikovíni.

Nové možnosti v predpovedaní prírodných katastrof Nové možnosti v predpovedaní prírodných katastrof

2. júna 2006, Enviroportal

Vďaka vývoju nových informačných technológií a prudkému rozvoju globálnej komunikácie sa neporovnateľne zlepšil nielen prístup k relevantným informáciám, ale aj samotné metódy predpovedí prírodných katastrof.

Tihányovský kaštieľ ponúka od 1. júna dve nové výstavy Tihányovský kaštieľ ponúka od 1. júna dve nové výstavy

2. júna 2006, Enviroportal

Prvou z výstav, ktoré boli včera sprístupnené v Tihányovskom kaštieli - súčasti Stredoslovenského múzea Banská Bystrica, je výstava Tarantuly sveta, druhou je výstava TATRY 2004-2005 - Fakty a otázniky.

Pripomienkové konanie: Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb Pripomienkové konanie: Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

2. júna 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

2006 - Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští 2006 - Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští

2. júna 2006, Enviroportal

Organizácia spojených národov vyhlásila na svom 58. riadnom Valnom zasadnutí rok 2006 za Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští (International Year of Deserts and Desertification).

1. júna 1982 nadobudol platnosť Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť 1. júna 1982 nadobudol platnosť Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

1. júna 2006, Enviroportal

1. júna si pripomíname nadobudnutie platnosti Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, nazývaného aj Bernský dohovor. Táto udalosť sa viaže k 1. júnu 1982.

Pripomienkové konanie: Návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR vrátane kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet Pripomienkové konanie: Návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR vrátane kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet

1. júna 2006, Enviroportal

Uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 779 zo 6. októbra 2005 k dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 bolo ministrovi pôdohospodárstva SR v bode B.13 uložené v termíne do 31. októbra 2005 predložiť na rokovanie vlády návrh na odštátnenie vybraných príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR vrátane kvantifikácie dopadov na štátny rozpočet.

Významné environmentálne dni v mesiaci jún Významné environmentálne dni v mesiaci jún

1. júna 2006, Enviroportal

V mesiaci jún si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich stručný prehľad.

31. máj - Deň otvárania studničiek 31. máj - Deň otvárania studničiek

31. mája 2006, Enviroportal

K obdobiu nástupu jari sa viaže mnoho prastarých magických i novších pragmatických zvyklostí. Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských obyčajov v období Turíc.

Slovenská agentúra životného prostredia zaviedla integrovaný systém manážérstva Slovenská agentúra životného prostredia zaviedla integrovaný systém manážérstva

31. mája 2006, Enviroportal

V roku 2004 začala Slovenská agentúra životného prostredia s budovaním integrovaného systému manažérstva, ktorý zahŕňa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 v celej SAŽP, s cieľom jeho certifikácie renomovanou certifikačnou spoločnosťou.