Hlavnou témou posledného tohtoročného populárno-náučného časopisu ENVIROMAGAZÍN je zelené bývanie. Ako sa uplatňuje v praxi a aký je jeho význam, sa dozviete prostredníctvom príspevkov o stavebných materiáloch pre zdravé bývanie, o význame životného cyklu stavebných materiálov, ale aj celých budov.
Viac informácií: www.enviromagazin.sk

 

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Príklady realizácie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je podporovať a zabezpečovať vlastnosti krajiny, ktoré už od lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické pomery, hydroklimatické pomery a prispievajú k zlepšeniu širších geoklimatických podmienok, sú uvedené v Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny pre samosprávy, ktorý vydala Slovenská agentúra životného prostredia.

Európska komisia spustila sériu konzultácií týkajúcich sa merania environmentálnej stopy produktov a organizácií zohľadňujúcich životný cyklus. Dotazník je možné vyplniť do 18. 12. 2018 a je určený pre:
Podnikateľské subjekty
Investorov a finančné inštitúcie
Mimovládne organizácie
Verejnú a štátnu správu, medzinárodné organizácie
Vlastníkov patentov


Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Objavovanie Krymu s botanikom

13.12.2018 - 13.12.2018
Zvolen, reštaurácia U Alexa (v priestoroch pivárne), nám. SNP 36

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

29.11.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

Data Administrator

5.12.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovakia, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Obmedzenie leteckých emisií na ochranu pred klimatickými zmenami Obmedzenie leteckých emisií na ochranu pred klimatickými zmenami

04.01. 2007, Enviroportal

Lietanie je jedným z hlavných zdrojov emisií skleníkových plynov v Európe. Očakáva sa, že jeho zahrnutie do systému obchodovania s emisiami (SOE) by do roku 2020 mohlo znížiť emisie oxidu uhličitého spôsobené leteckou dopravou o 46 %.

Zimný spánok medveďov Zimný spánok medveďov

04.01. 2007, Enviroportal

Zimný spánok či hybernácia medveďov v období s nepriaznivými podmienkami pre prežitie sa môže zdať v niektorých ohľadoch skutočne javom z oblasti sci-fi. Napriek mnohým výskumom tohto unikátneho javu, mnohé otázky sú ešte naďalej nezodpovedané. Zdá sa, že tohtoročná teplá zima zimnému oddychu medveďov nielen v našich končinách ale i na severe veľmi nepraje a vyvoláva u mnohých biológov znepokojenie.

Zlý vplyv leteckej dopravy na podnebie je potrebné znižovať Zlý vplyv leteckej dopravy na podnebie je potrebné znižovať

04.01. 2007, Enviroportal

Letecká doprava je integrálnou súčasťou rozvoja súdobej spoločnosti, pretože umožňuje v rekordnom čase prekonávať veľké vzdialenosti. Podľa predpovedí sa jej objem do roku 2020 dokonca viac než zdvojnásobí. Nemožno však ignorovať fakt, že emisie z lietadiel narúšajú pokrok v iných sektoroch a zároveň bránia dosahovaniu cieľov Kjótskeho protokolu.

Európsky parlament: 7. rámcový program pre výskum ráta so slušným balíkom aj pre životné prostredie a energetiku Európsky parlament: 7. rámcový program pre výskum ráta so slušným balíkom aj pre životné prostredie a energetiku

03.01. 2007, Enviroportal

Poslanci schválili koncom novembra 2006 balík správ o Siedmom rámcovom programe pre výskum a vývoj na roky 2007-2013, ktorý ráta s celkovým rozpočtom vyše 54,5 miliárd eur. Očakáva sa, že nový program bude môcť vstúpiť do platnosti už 1. januára 2007.

Najlepší darček pre mačky a psov Najlepší darček pre mačky a psov

03.01. 2007, Enviroportal

Predvianočné nakupovanie darčekov pre ratolesti mohlo mnohými poriadne otriasť, keď zistili, že za roztomilým darčekom sa skrýva veľa utrpenia. Kožušina hračiek často totiž pochádza z naozajstnej kožušiny domácich miláčikov - mačiek či psov. Po niekoľkoročnom úsilí Európska únia prichádza s opatreniami na zastavenie tohto krutého obchodu.

Osud storočného ginka v Trenčíne stále neistý Osud storočného ginka v Trenčíne stále neistý

03.01.2007, Enviroportal

Mestský úrad v Trenčíne rozhodol o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o výrube vzácneho stromu - ginka dvojlaločného - o 60 dní a zároveň stanovil termín na pojednávanie vo veci jeho výrubu na 9. január 2007.

Obaly potravín už nebudú zavádzať spotrebiteľov Obaly potravín už nebudú zavádzať spotrebiteľov

03.01.2007, Enviroportal

Tvrdenia na potravinách budú jasné a spoľahlivé - to je jeden z oficiálnych desiatich najväčších úspechov Európskej únie za rok 2006. V Únii dozrela vôľa na prijatie dvoch dôležitých nariadení v potravinárskej oblasti. Prvé z nich sa týka výživových a zdravotných tvrdení na potravinových obaloch typu "nízkoenergetické", či "nízkotučné", druhé zas pridávania vitamínov a iných látok do potravín. Spotrebitelia často pripôsobujú svoju voľbu tomu, čo je napísané na obale výrobku. Musia byť preto výživovými a zdravotnými tvrdeniami pravdivo a zrozumiteľne informovaní, nie zavádzaní.

Zrekonštruovali stredoveký vodovod spod Prašivej Zrekonštruovali stredoveký vodovod spod Prašivej

02.01.2007, Enviroportal

V okolí banských miest stredného Slovenska nachádzame zaujímavý odkaz minulosti v podobe technických pamiatok. Jednou z nich je aj Špaňodolinský banský vodovod, nachádzajúci sa na území Lesov Slovenskej republiky.

Greenpeace: Zákazy GM plodín zostali platné! Greenpeace: Zákazy GM plodín zostali platné!

02.01.2007, Enviroportal

Ministri životného prostredia krajín EÚ podporili udržanie národných zákazov na pestovanie geneticky modifikovanej kukurice.

Desať najlepších výsledkov EÚ v roku 2006 Desať najlepších výsledkov EÚ v roku 2006

02.01.2007, Enviroportal

Na sklonku minulého roka bolo vybratých desať príkladov, ako EÚ prispela ku skvalitneniu ekonomického a sociálneho života občanov v roku 2006. Patria medzi ne misie mierotvorcov, vývoj satelitného navigačného systému, ale aj bezpečnejšie chemikálie a zníženie poplatkov za roaming mobilných telefónov.

Odstavenie prvého reaktoru JE Jaslovské Bohunice je šanca na zmenu Odstavenie prvého reaktoru JE Jaslovské Bohunice je šanca na zmenu

01.01.2007, Enviroportal

Podľa názorov organizácie Greenpeace by Slovensko malo začať budovať svoju energetickú bezpečnosť a nezávislosť založenú na využití domáceho energetického potenciálu obnoviteľných zdrojov.