Na Slovensku sa ročne vyprodukujú takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 359 kilogramov na každého z nás. Z tohto  sa vytriedi a zrecykluje len 12 %. K zmene môžeme prispieť osobným príkladom, šírením myšlienok, no v neposlednom rade aj tlakom na účinnú legislatívu. Prepojme sa, zdieľajme svoje skúsenosti a nápady, rozbehnime nové projekty a spoločne posuňme Slovensko od vytvárania veľkého množstva odpadu k jeho obmedzeniu a kvalitnému zhodnoteniu. Viac info: http://zero-waste.sk/


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

ODPADY 2018

26.04.2018 - 27.04.2018
Hotel Dixon, Banská Bystrica

Doprava 2018

26.04.2018 - 26.04.2018

Pracovné ponuky v ŽP

Referent ochrany životného prostredia

25.4.2018, OBEC BernolákovoHlavná 111, 900 27 Bernolákovo, Slovensko, Senec

Agronom

25.4.2018, ORAGRO spol. s r.o.Ťapešovo, Slovensko, Námestovo
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

V Bratislave vyhlásili už 8. ročník environmentálneho komunitného projektu ZELENÉ MESTO V Bratislave vyhlásili už 8. ročník environmentálneho komunitného projektu ZELENÉ MESTO

6. júna 2006, Enviroportal

Včera bol v Bratislave vyhlásený už 8. ročník projektu Zelené mesto, ktorý patrí medzi najznámejšie komunitné projekty environmentálneho charakteru na území Bratislavy. Projekt bude prebiehať pod heslom Vráťme zeleň do mesta!

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

6. júna 2006, Enviroportal

Predložený návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva bol vypracovaný podľa § 16 ods. 4 zákona č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

5. jún - Svetový deň životného prostredia 5. jún - Svetový deň životného prostredia

5. júna 2006, Enviroportal

Už vyše 20 rokov si každoročne vďaka iniciatíve OSN 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras

5. júna 2006, Enviroportal

Dňa 9. júla 2003 vláda Slovenskej republiky na svojom 42. zasadnutí uznesením č. 636 schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území, medzi nimi aj navrhované Chránené vtáčie územie Slovenský kras.

Banskobystrický geomontánny park - využitie prírodného a kultúrneho dedičstva pre cestovný ruch Banskobystrický geomontánny park - využitie prírodného a kultúrneho dedičstva pre cestovný ruch

3. júna 2006, Enviroportal

SAŽP v súčasnosti realizuje 2 významné regionálne projekty - Geopark Banská Štiavnica a Banskobystrický geomontánny park. Kým Geopark Banská Štiavnica bol riešený pod patronátom štátnych inštitúcií, ten druhý v poradí uzrel svetlo sveta takpovediac vďaka iniciatíve "zdola" mnohých zapálených banskobystrických ochrancov prírody, environmentalistov i inštitúcií. Na nasledujúcich riadkoch prinášame základné informácie o pozoruhodnom projekte Banskobystrického geomontánneho parku. Dnes prinášame prvý z článkov, v ktorých sa pokúsime priblížiť tento projekt.

Samuel Mikovíni - geniálny vedec a významný vodohospodár Samuel Mikovíni - geniálny vedec a významný vodohospodár

2. júna 2006, Enviroportal

Svetová dekáda venovaná vode (2005 - 2015) je jedným z pádnych dôvodov spomenúť si aj na významné historické osobnosti, ktoré sa v minulosti narodili a žili na území dnešného Slovenska a mali blízko k problematike vodného hospodárstva. Na prvé miesto rozhodne patrí Samuel Mikovíni.

Nové možnosti v predpovedaní prírodných katastrof Nové možnosti v predpovedaní prírodných katastrof

2. júna 2006, Enviroportal

Vďaka vývoju nových informačných technológií a prudkému rozvoju globálnej komunikácie sa neporovnateľne zlepšil nielen prístup k relevantným informáciám, ale aj samotné metódy predpovedí prírodných katastrof.

Tihányovský kaštieľ ponúka od 1. júna dve nové výstavy Tihányovský kaštieľ ponúka od 1. júna dve nové výstavy

2. júna 2006, Enviroportal

Prvou z výstav, ktoré boli včera sprístupnené v Tihányovskom kaštieli - súčasti Stredoslovenského múzea Banská Bystrica, je výstava Tarantuly sveta, druhou je výstava TATRY 2004-2005 - Fakty a otázniky.

Pripomienkové konanie: Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb Pripomienkové konanie: Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

2. júna 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

2006 - Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští 2006 - Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští

2. júna 2006, Enviroportal

Organizácia spojených národov vyhlásila na svom 58. riadnom Valnom zasadnutí rok 2006 za Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští (International Year of Deserts and Desertification).

1. júna 1982 nadobudol platnosť Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť 1. júna 1982 nadobudol platnosť Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

1. júna 2006, Enviroportal

1. júna si pripomíname nadobudnutie platnosti Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, nazývaného aj Bernský dohovor. Táto udalosť sa viaže k 1. júnu 1982.