Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

MŽP SR: Zálohový systém na plastové fľaše a plechovky bol úspešne spustený

17. Jan 2022, MŽP SR

Zálohový systém na nápojové plastové fľaše a plechovky v prvý pracovný deň nového roka symbolicky odštartoval minister životného prostredia Ján Budaj v spolupráci so zástupcami Správcu zálohového systému. Slovensko sa tak ako prvé v regióne úspešne zaradí k európskym krajinám, ktoré motivujú k zodpovednejšiemu správaniu a efektívne riešia problém s voľne pohodeným odpadom.

SAŽP spustila web k obnove rodinných domov

14. Jan 2022, Enviroportal

Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe www.obnovdom.sk, ktorý prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Zatiaľ sa na ňom nachádzajú všeobecné informácie a kontaktný formulár. Čoskoro pribudnú technické detaily a parametre jednotlivých opatrení, ktoré budú preplácané až do výšky 50 %.

Bratislava: Počas kolektívnej poľovačky na Devínskej Kobyle odlovili 19 diviakov

14. Jan 2022, TASR

Bratislava 13. januára – V poľovnom revíri Devínska Kobyla v Bratislave odlovili počas stredajšej (12. 1.) kolektívnej poľovačky 19 diviakov. Poľovníci hovoria o mimoriadnom počte v rámci jedného dňa, keďže sa štandardne odlovia dvaja diviaci týždenne. Poľovačka bola reakciou na premnožený stav diviakov v celej Bratislave a aj africký mor ošípaných.

Posledné akcie EIA/SEA

Veterný park Močenok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rozšírenie chovu rýb na VN Liptovská Mara
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Gánovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Územný plán sídelného útvaru Ľubietová, Zmeny a doplnky č. 3
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 9 Územný plán mesta Michalovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená