Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Vodná nádrž Starina
Vláda SR prijala jeden z najdôležitejších dokumentov vodného plánovania, ktorým je 
Vodný plán Slovenska – 2. aktualizácia. Aktuálny Vodný plán Slovenska (VPS) pozostáva z Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a z Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly. Je platný na obdobie rokov 2022 až 2027. 

Tretí Vodný plán Slovenska v číslach

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

Odkalisko po železorudnej bani v Nižnej Slanej stále čaká na rekultiváciu

28. Jun 2022, TASR

Nižná Slaná/Gočovo 27. júna – Odkalisko po železnorudnej bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava stále čaká na rekultiváciu. Po návšteve skládky ministrom životného prostredia Jánom Budajom v lete 2020 sa zmenila len kategorizácia odkaliska. Uviedol to starosta Gočova Milan Mlynár.

NPR Stužica je najväčším bukovým pralesom na Slovensku

27. Jun 2022, TASR

Stakčín 25. júna – V najvýchodnejšom cípe Slovenska na slovensko-poľsko-ukrajinskom trojmedzí, pod kótou Kremenec (1210 m n.m.), sa nachádza najreprezentatívnejšia zložka najväčšieho spomedzi štyroch slovenských komponentov svetového prírodného dedičstva Staré bukové lesy a pralesy Karpát a iných regiónov Európy, Stužica – Bukovské vrchy.

Zásahový tím odstránil problémového medveďa v Sučanoch

27. Jun 2022, Enviroportal

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) v nedeľu vo večerných hodinách usmrtil problémového jedinca medveďa hnedého v obci Sučany, okres Martin. Medveď svojím správaním a častými návštevami Sučian a ďalších okolitých obcí v podhorí Národného parku Malá Fatra mohol ohroziť bezpečnosť obyvateľov.

Na riešenie situácie s medveďom sa má zriadiť pracovná skupina

24. Jun 2022, TASR

Bratislava 23. júna – Na riešenie situácie s medveďom sa má do 31. júla zriadiť pracovná skupina. Zložená by mala byť z odborníkov z oblasti ochrany prírody, lesníctva, poľnohospodárstva, zástupcov samospráv a pôdohospodárskeho výboru.

Posledné akcie EIA/SEA

ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES NAD ŽITAVOU
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

SÚSTAVA CZT NITRA - MLYNÁRCE
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÁ PLÁŇ - PARK
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Truck Centrum Senec- 2. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Nízkouhlíková stratégia mesta Trstená na roky 2022-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie