Konferencia o zmene klímy (COP 25) sa bude konať 2. až 13. decembra v Madride. Po minuloročnej dohode o implementácii usmernení Parížskej dohody na COP 24 v Poľsku je kľúčovým cieľom dokončenie niekoľkých záležitostí týkajúcich sa úplnej funkcionalizácie Parížskej dohody o zmene klímy.
Viac informácií: https://unfccc.int/cop25


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 


ISOH zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike, je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov SR v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a poskytuje základné štatistické údaje a prehľady.
Viac informácií: www.isoh.gov.sk

Odporúčame z videotéky

Koráby púšte

Režisér:

Najnovšie akcie

APEL 2019

10.12.2019 - 10.12.2019
Hotel Devín, Bratislava

Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy

06.02.2020 - 06.02.2020
Brusel, Belgicko

Pracovné ponuky v ŽP

Technik životného prostredia

19.11.2019,VACUUMSCHMELZE, s.r.o.Horná Streda, Slovensko, ...

Obchodný zástupca - predaj a poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva

29.11.2019,Agrobiosfer, s.r.o.Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Na konferencii Clean Air Forum vystúpi prezidentka s príhovorom

28. Nov 2019, TASR

Bratislava, 28. novembra – Vyše 500 expertov sa zúčastní Clean Air Forum v Bratislave. Spoločne budú riešiť problém znečistenia ovzdušia. Fórum sa začína vo štvrtok a potrvá do piatku (29. 11.).

Planéta je na pokraji hromadného vymierania druhov, tvrdí geológ zo SAV

28. Nov 2019, TASR

Bratislava, 27. novembra - Aktuálne výskumy ukazujú, že planéta je na pokraji hromadného vymierania druhov. Doteraz bolo takýchto vymieraní najmenej päť. Väčšina z nich súvisela so zmenou klímy.

MŽP: Majiteľom korytnačky hviezdicovej vznikajú nové povinnosti

28. Nov 2019, TASR

Bratislava, 27. novembra - Majiteľom korytnačky hviezdicovej vznikajú nové povinnosti v evidencii, preukazovania pôvodu, označovania a vykonávania komercie na území Európskej únie.

Spišské Podhradie: Sieť oplôtkov má chrániť mladé lesné kultúry pred zverou

27. Nov 2019, TASR

Spišské Podhradie, 26. novembra – Sieť oplôtkov, ktoré budujú lesníci zo spoločnosti Pro Populo Poprad v lesoch Spišského biskupstva, má chrániť mladé lesné kultúry pred zverou.

OSN: Emisie CO2 je do roku 2030 je potrebné znížiť o 7,6 %

27. Nov 2019, TASR

Paríž, 26. novembra - Organizácia Spojených národov v utorok uviedla, že svet musí v období do roku 2030 každoročne znížiť emisie skleníkových plynov o 7,6 percenta, inak premešká príležitosť zabrániť ničivej klimatickej zmene.

MŽP SR: Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku je jednou z hlavných priorít

27. Nov 2019, TASR

Bratislava, 26. novembra – Ministerstvo životného prostredia deklaruje, že zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku je jednou z jeho hlavných priorít.

Slovenský raj: Odpad nahromadený v Prielome Hornádu začínajú postupne čistiť

27. Nov 2019, TASR

Spišská Nová Ves, 27. novembra – Prielom Hornádu v Slovenskom raji začnú hromadne čistiť od množstva odpadu v piatok 29. novembra, niektoré tamojšie obce už s čistením začali vo svojich častiach rieky. Po stretnutí so zástupcami obcí, ktorých obyvatelia odpadky vyprodukovali, to uviedol riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil.

Guterres: Kroky Nemecka na ochranu klímy sú príkladom aj pre iné krajiny

27. Nov 2019, TASR

Berlín, 26. novembra - Generálny tajomník OSN António Guterres počas utorňajšieho stretnutia s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Berlíne označil politiku nemeckej vlády v oblasti ochrany klímy za príkladnú.

Slovenská Amazónia ožíva vďaka vodohospodárskym opatreniam

27. Nov 2019, TASR

Kľúčovec, 26. novembra - Unikátnu vodohospodársku revitalizačnú aktivitu, ktorá zabezpečila prepojenie Kľúčovského ramena s hlavným tokom Dunaja a bude mať priaznivý vplyv pre prírodu Podunajska, si v utorok pozrel podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Michalovce: Vzácnemu zimoľubu okolíkatemu pomohli opatrenia ochranárov

26. Nov 2019, TASR

Michalovce, 25. novembra – Zimoľub okolíkatý, chránený vždy zelený poloker, sa tento rok vo Vihorlatských vrchoch vyskytol v rekordnom počte. Zamestnanci Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat ho v prírodnej rezervácii Machnatý vrch napočítali najviac za päť rokov.

57. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2019-57

25. Nov 2019,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57
Dátum vyhlásenia: 21.11.2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk