Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Komisia predstavuje opatrenia na urýchlenie zavádzania elektrických sietí

29. Nov 2023, Enviroportal

Prepojené a stabilné energetické siete sú pilierom vnútorného trhu EÚ s energiou a kľúčom k uskutočneniu zelenej transformácie. S cieľom prispieť k plneniu Európskej zelenej dohody Komisia navrhla akčný plán, aby naše elektrické siete fungovali efektívnejšie a zavádzali sa naďalej a rýchlejšie. Komisia už zaviedla právny rámec, ktorý podporuje zavádzanie elektrických sietí v celej Európe. Vďaka úplnej integrácii trhov EÚ sa modernizovanou sieťou infraštruktúry zabezpečí, aby občania a podniky mohli využívať lacnejšiu a čistejšiu energiu.

Hydrobiológovia ŠOP SR sa zúčastnili seminára o inváznych druhoch rýb

29. Nov 2023, Enviroportal

Dňa 21. novembra 2023 sa konal v priestoroch Strednej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji, odborný seminár s názvom Šírenie inváznych druhov rýb a ich vplyv na populácie pôvodných druhov – mýty a fakty. Podujatie s medzinárodnou účasťou expertov z Česka, Poľska, Maďarska a SR zorganizovali Slovenská ichtyologická spoločnosť a združenie VODA a RYBY – Spoločnosť pre ochranu vodných biotopov Slovenska, n.o.

Titul ENVIROMESTO 2023 putuje do mesta pod Urpínom

29. Nov 2023, Enviroportal

Slovenské mestá mali aj počas tohto roka možnosť zapojiť sa do národného ocenenia ENVIROMESTO, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky. Vo svojej snahe o udržateľné mestské prostredie vynikali najmä štyri mestá. Národná hodnotiaca komisia ocenila Púchov, Liptovský Mikuláš a Vrútky, ktoré si prevzali ocenenia v čiastkových oblastiach. Celkovým laureátom národného ocenenia sa stala Banská Bystrica.

Odporúčame z videotéky

Znovuzrodenie lesa DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Zmeny a doplnky č. 2/2023 ÚPO Holčíkovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Logistický park Martinský les
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rezidencia Karpatská Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

R2 Križovatka D1-Trenčianska Turná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená