Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

" "

 

V najnovšom čísle Meteorologického časopisu nájdete informácie o znečistení ovzdušia na Slovensku  benzo(a)pyrénom, o satelitných meraniach slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch a ich využití pri hodnotení účinnosti fotovoltických elektrární, zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v r. 2021 a 2022 či zhodnotenie rokovaní na 27. klimatickej konferencii v Egypte. Časopis vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav.

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Hodina Zeme 2023: Ikonické pamiatky pohltí tma, prvé riečne chránené územie vyhlásené obcou čaká veľké upratovanie

23. Mar 2023, Enviroportal

V sobotu 25. marca 2023 si celý svet opäť pripomenie, že environmentálne hrozby sa nás bezprostredne týkajú. Tím WWF Slovensko sa v rámci Hodiny Zeme chystá do obce Hronský Beňadik (okr. Žarnovica), kde sa v teréne bude spolupodieľať na vyznačovaní prvého riečneho chráneného územia vyhláseného obcou. Takmer päťkilometrový úsek bude tiež čistiť od naplaveného odpadu.

Vodohospodárska výstavba plánuje pravidelne inovovať a modernizovať vodné elektrárne

23. Mar 2023, TASR

Bratislava 22. marca – Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) plánuje pravidelne inovovať a modernizovať vodné elektrárne. Cieľom je zvýšenie ich účinnosti a zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej a bezpečnej výroby elektriny z vody. Informovala Vodohospodárska výstavba pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca.

Posledné akcie EIA/SEA

Optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Ložisko nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, Husiná - Hôrka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Likvidácia banského diela Lahne
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch prieskumných vrtov Malženice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Nakladacie miesto pre SO 50.1 Sklad drôtu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená