Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

" "


Obec má v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie veľmi dôležité postavenie s množstvom povinností a práv. Cieľom príručky
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike, Práva a povinnosti samospráv v procese EIA a SEA v oblasti vodného hospodárstva (PDF, 1,5 MB) je obciam pomôcť správne sa orientovať vo všetkých jej úlohách vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vybrané časti príručky bližšie špecifikujú požiadavky vyplývajúce zo zákona a špeciálne z oblasti vodného hospodárstva.

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Posledné akcie EIA/SEA

Skladová hala ABW, Kráľová pri Senci
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Územný plán obce Diaková
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 - 2027
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie

"Pri Mlynoch"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená