Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Vodná nádrž Starina
Vláda SR prijala jeden z najdôležitejších dokumentov vodného plánovania, ktorým je 
Vodný plán Slovenska – 2. aktualizácia. Aktuálny Vodný plán Slovenska (VPS) pozostáva z Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a z Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly. Je platný na obdobie rokov 2022 až 2027. 

Tretí Vodný plán Slovenska v číslach

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

Pripojte sa k oslavám Medzinárodného dňa Dunaja

29. Jun 2022, Enviroportal

Obyvatelia podunajských krajín aj v roku 2022 oslavujú Medzinárodný deň Dunaja, ktorý si pripomíname 29. júna pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom je vzdať hold rieke Dunaj ako veľtoku starého kontinentu, symbolu integrácie Európy a spolupráce krajín v oblasti hospodárstva, obchodu, vedy, techniky, kultúry a športu.

WWF Slovensko pripravuje obnovu starých ramien Dunaja

29. Jun 2022, Enviroportal

Pri príležitosti Svetového dňa Dunaja (29.jún) WWF Slovensko informoval, že s partnermi pripravuje na rieke Dunaj v Bratislave projekty oživenia starých riečnych ramien. Cieľom je obnova biodiverzity v mestskej krajine, ale aj zmierňovanie dopadov zmeny klímy.

Odkalisko po železorudnej bani v Nižnej Slanej stále čaká na rekultiváciu

28. Jun 2022, TASR

Nižná Slaná/Gočovo 27. júna – Odkalisko po železnorudnej bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava stále čaká na rekultiváciu. Po návšteve skládky ministrom životného prostredia Jánom Budajom v lete 2020 sa zmenila len kategorizácia odkaliska. Uviedol to starosta Gočova Milan Mlynár.

Posledné akcie EIA/SEA

Súbor reakreačných domov SENEC JUH - ČIERNA VODA ETAPA I.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA

Územný plán obce Mníchova Lehota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko

G-TES projekt rozšírenie, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2024-2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

územný plán obce (ÚPN-O) Súľov - Hradná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia