Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Výstava, ktorá je legendou Výstava, ktorá je legendou

16. Jan 2006, Enviroportal

Občianske združenie Vedecká hračka, Slovenské banské múzeum, Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UMB a Katedra fyziky Fakulty prírodných vied pripravili pre návštevníkov Slovenského banského múzea výstavu Vedecká hračka.

Greenpeace: "Riešenie? Energetická nezávislosť Slovenska!" Greenpeace: "Riešenie? Energetická nezávislosť Slovenska!"

13. Jan 2006, Enviroportal

Obmedzenie dodávok plynu je varovaním aj príležitosťou pre Slovenskú republiku.
Krátkodobé obmedzenie dodávok ruského zemného plynu podľa organizácie Greenpeace jasne ukázalo, ako zraniteľné sú ekonomiky krajín závislých od dovozu fosílnych palív. Rastúca závislosť na týchto zdrojoch, ktoré sú naviac pod kontrolou problematických režimov, predstavuje do budúcnosti komplikácie pre takmer všetky európske krajiny, teda aj Slovensko.

Plán SMOPaJ na január 2006 Plán SMOPaJ na január 2006

13. Jan 2006, Enviroportal

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Vyšlo piate číslo Enviromagazínu 2005 Vyšlo piate číslo Enviromagazínu 2005

12. Jan 2006, Enviroportal

Časopis Enviromagazín č. 5/2005 je v predaji a k dispozícii na Slovenskej agentúre životného prostredia a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

09. Jan 2006, Enviroportal

Kompetencie na úseku rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb prešli dňom 1. mája 2003 zákonom č. 139/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Posledné akcie EIA/SEA

Pod Slancom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu

LK ROPE RUNNER DONOVALY – ZIPLINE
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 2 etapa: „ I/75 Slatina, most 75 – 041“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2050
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Prevádzka mobilného zariadenia na zhodnotenie stavebného odpadu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená