Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

Posledné akcie EIA/SEA

Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením KOMATSU
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

„Zmeny a doplnky č. 02 Územného plánu obce Malý Slivník“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Galandov Majer Kremnica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne, most 63-025
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Areál pre služby, logistiku a výrobu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania