Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Posledné akcie EIA/SEA

Zníženie emisnej záťaže a zvýšenie účinnosti vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v teplárni Považská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Územný plán obce Opoj – Zmeny a doplnky č. 05/2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Územný plán obce Kostolná pri Dunaji - zmeny a doplnky č. 6/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení

Mobilné zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Modernizácia farmy dojníc, Dolné Trhovište
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania