Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Plán SMOPaJ na júl 2005 Plán SMOPaJ na júl 2005

20. Jun 2005, Enviroportal

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Dnes začína konferencia Enviro-i-fórum Dnes začína konferencia Enviro-i-fórum

15. Jun 2005, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene organizujú pod záštitou ministra životného prostredia 1. ročník konferencie Enviro-i-fórum. Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní.

Oficiálne spustenie Enviroportálu Oficiálne spustenie Enviroportálu

15. Jun 2005, Enviroportal

Dnes, 15. júna 2005 na konferencii vo Zvolene, bol Enviroportál - vstupná brána k informáciám o životnom prostredí na Slovensku, práve uvedený do života a odovzdaný širokej verejnosti.
Enviroportál pozdravuje účastníkov 1. ročníka konferencie .

Osobitný verejne prístupný zoznam (OVPZ) Osobitný verejne prístupný zoznam (OVPZ)

07. Jun 2005, Enviroportal

Zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. (ďalej len "zákon") upravuje podmienky a postup pri zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami určenými týmto zákonom.

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Kalendár akcií

P U S Š P S N
1 2 3 4
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 04.11. 2021-04.11. 2021 Transparentný reporting o udržateľnosti
5
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
6
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
7
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
8
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
9
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
10
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 10.11. 2021-10.11. 2021 Klimatická zmena vo verejnej mienke, v politike štátu a samosprávy
11
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 11.11. 2021-11.11. 2021 Predchádzanie vzniku odpadov 2021
12
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 12.11. 2021-12.11. 2021 Zelená transformácia plynárenstva – úloha biometánu
13
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
14
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
15
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
16
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
17
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
18
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 18.11. 2021-19.11. 2021 EU Clean Air Forum
19
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 18.11. 2021-19.11. 2021 EU Clean Air Forum
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
20
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
21
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
22
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
23
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
24
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
 • 24.11. 2021-24.11. 2021 Vedecká konferencia ŠOP SR
25
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
26
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
27
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
28
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
29
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
30
 • 04.11. 2021-30.11. 2021 Kalcit – majster tvarov
 • 19.11. 2021-30.11. 2021 Ekofotografia
Pridať akciu

Posledné akcie EIA/SEA

I/59 Biely Potok - most 057
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rekonštrukcia chemickej úpravy vody na deionizovanú úžitkovú vodu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať

Územný plán mesta Skalica – Zmeny a doplnky č. 6
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Pokračovanie v prevádzke zberu kovových odpadov a rozšírenie kapacity zariadenia na spracovanie starých vozidiel
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Fotovoltická elektráreň Bohunice (FVE Bohunice)
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer