Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh

27. Mar 2006, Enviroportal

Predmetom tohto pripomienkového konania je Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Poznáte nové stránky SLNKO K SLUŽBÁM? Poznáte nové stránky SLNKO K SLUŽBÁM?

24. Mar 2006, Enviroportal

Slnko ako jedna z hviezd našej galaxie predstavuje vysokostabilný a vysokovýkonný energetický zdroj, bez ktorého by sa život na Zemi nezaobišiel. Energia Slnka má pôvod vo fúznej protón-neutrónovej reakcii. Reakcia prebieha pri neuveriteľných teplotách až 14 miliónov °C, zatiaľ čo povrchová teplota Slnka dosahuje v priemere "len" 6 000 °C. Od vzniku Slnka uplynulo približne 5 miliárd rokov, momentálne na Zemi prežívame tzv. stredný vek Slnka. Znamená to, že Slnko má k dispozícii dostatok jadrového paliva v podobe vodíka, aby svietilo rovnomerne ešte ďalších päť miliárd rokov, až kým nastane postupné zastavenie jadrovej reakcie a zánik hviezdy.

Pár poznámok o Koncepcii vodohospodárskej politiky do roku 2015 Pár poznámok o Koncepcii vodohospodárskej politiky do roku 2015

23. Mar 2006, Enviroportal

Voda je neoddeliteľnou súčasťou ekosystému, je vzácnym prírodným zdrojom, nenahraditeľnou surovinou i cenným tovarom, ktorého množstvo a kvalita závisí od spôsobu zaobchádzania s ním a jeho využívania. Všetky vody - povrchové i podzemné - je preto potrebné náležite chrániť a využívať komplexne so zohľadnením nárokov ostatných ľudských činností, ale aj opačne, ostatné činnosti musia rešpektovať prítomnosť vôd v ekosystéme.

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Kalendár akcií

P U S Š P S N
1
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
 • 01.12. 2021-03.12. 2021 Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021
2
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
 • 01.12. 2021-03.12. 2021 Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021
3
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
 • 01.12. 2021-03.12. 2021 Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021
4
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
5
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
6
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
7
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
8
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
 • 08.12. 2021-08.12. 2021 Ekoinovačné Slovensko 2021
9
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
 • 09.12. 2021-09.12. 2021 APEL 2021
10
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
11
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
12
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
13
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
14
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
15
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
16
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
17
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
18
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
19
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
20
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
21
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
22
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
23
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
24
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
25
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
26
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
27
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
28
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
29
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
30
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
31
 • 01.12. 2021-31.12. 2021 Ekofotografia 2021
Pridať akciu

Posledné akcie EIA/SEA

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prevádzke EKO LOG, s.r.o. Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Prístavba administratívneho objektu a expedičnej haly
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať

Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacieho plynovodu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Cesta I/16 Lučenec – Opatová - most nad železničnou traťou ev.č. 16-227
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zelený kraj - stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja "Envirostratégia BBSK"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie