Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

" "


Klimatická zmena začína výrazne ovplyvňovať naše životy, nie je to však prvý okamih ľudských dejín, keď sa tak deje. V minulosti bol stav klímy určujúcim faktorom pre rozkvet alebo kolaps civilizácií. Svoje poznatky v tejto oblasti sa rozhodli verejnosti sprístupniť archeológovia a historici zo Slovenskej akadémie vied a ďalších inštitúcií. Vydali novú populárno-náučnú publikáciu Klíma v dejinách s podtitulom Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. Kniha prináša historický sumár klimatických zmien a jedinečný pohľad na to, ako sa ľudstvo v minulosti vyrovnávalo s klimatickými zmenami.

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, 1. až 12. mája 2006 New York, Spojené štáty americké Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, 1. až 12. mája 2006 New York, Spojené štáty americké

13. Apr 2006, Enviroportal

Materiál je predkladaný ako iniciatívny materiál za účelom schválenia účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (CSD 14), ktoré sa bude konať v dňoch 1. až 12. mája 2006 v New Yorku, pričom segment na vysokej úrovni sa uskutoční 10. až 12. mája 2006.

Pripomienkové konanie: Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31. 12. 2005 Pripomienkové konanie: Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31. 12. 2005

12. Apr 2006, Enviroportal

Slovenský pozemkový fond hospodári podľa príslušných ustanovení zákona číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a ŠTATÚTU fondu schváleného vládou SR.

Aj v roku 2006 zostane SR bez komerčného pestovania GMO Aj v roku 2006 zostane SR bez komerčného pestovania GMO

12. Apr 2006, Enviroportal

Greenpeace opätovne upozorňuje na možné riziká pokusného pestovania GM kukurice.
Dnes nadobudlo účinnosť rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v kauze geneticky modifikovanej kukurice MON 810. Z rozhodnutia SIŽP vyplýva, že ani v roku 2006 nebude na Slovensku distribuované osivo tejto GM kukurice prostredníctvom obchodných reťazcov. Organizácia Greenpeace toto rozhodnutie privítala, pretože v praxi znamená, že ani v roku 2006 sa na území SR nebude GM kukurica pestovať komerčne.

Národná prírodná rezervácia Šúr Národná prírodná rezervácia Šúr

11. Apr 2006, Enviroportal

Národná prírodná rezervácia Šúr pri obci Svätý Jur (19 km S) sa rozkladá na ploche 370 ha. Vyznačuje sa výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí vzácneho komplexu barinato-slatinného jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou rezervácie je aj riedky dubovo-brestový les nazývaný Panónsky háj, v ktorom sa zachovala vzácna xerotermná vegetácia.

Odporúčame z videotéky

Ahmed a návrat arabského fénixa DVD

Režisér:

Kalendár akcií

P U S Š P S N
1 2 3 4
5 6 7
 • 07.12. 2022-08.12. 2022 INSPIRE ESPUS konferencia
8
 • 07.12. 2022-08.12. 2022 INSPIRE ESPUS konferencia
 • 08.12. 2022-08.12. 2022 APEL 2022
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
9
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
10
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
11
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
12
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
13
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
14
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
15
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
16
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
17
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
18
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
19
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
20
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
21
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
22
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
23
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
24
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
25
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
26
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
27
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
28
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
29
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
30
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
31
 • 08.12. 2022-08.11. 2022 Významné osobnosti ochrany prírody a jaskyniarstva
Pridať akciu

 

Posledné akcie EIA/SEA

Vodná ťažba štrkopieskov na ložisku Veľký Grob – Čadíky, III. a IV. etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Prístavba výrobnej haly MTA SLOVAKIA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, Senec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA

Areál ZVEROPARK, Revištské Podzámčie
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať

ŽST Hronský Beňadik – z. Tekovská Breznica – ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať