Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

13. august 2005 - historický deň pre odpad v EÚ 13. august 2005 - historický deň pre odpad v EÚ

16. Aug 2005, Enviroportal

Európsky parlament a Rada Európskej únie dňa 27. januára 2003 prijali Smernicu 2002/96/ES Európskeho parlamentu a rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorá sa stala základnou právnou normou Európskej únie k problematike elektroodpadov.

Tohtoročné práce na realizácii projektu "Prešov - čistá voda" sú ohrozené Tohtoročné práce na realizácii projektu "Prešov - čistá voda" sú ohrozené

11. Aug 2005, MsÚ Sabinov

Tohtoročné práce na realizácii projektu "Prešov - čistá voda a kanalizácia v povodí Torysy" sú ohrozené!
Na MsÚ v Prešove sa 8. augusta 2005 uskutočnilo v súvislosti s projektom "Prešov - čistá voda a kanalizácia v povodí Torysy" /bývalý projekt Čistá Torysa/ stretnutie predstaviteľov miest Prešov, Veľký Šariš, Sabinov a Lipany.

Plán SMOPaJ na august 2005 Plán SMOPaJ na august 2005

01. Aug 2005, Enviroportal

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Vyhlásenie 1. ročníka projektu Zelená škola pre školský rok 2005/2006 Vyhlásenie 1. ročníka projektu Zelená škola pre školský rok 2005/2006

26. Jul 2005, Enviroportal

Vo svete mnohých tvárí a vymožeností novej doby, vo svete sivých a čiernych farieb je pre prírodu ťažké udržať si zelenú farbu. Jej prirodzený vzhľad, vôňa i chuť sa stráca medzi nezáujmom a ľahostajnosťou všetkých zodpovedných. Škola, ktorá na seba berie zodpovednosť a ktorá pomáha prírode oživovať a uchovávať jej prirodzené farby sa nazýva zelenou.

Vyšlo druhé číslo Enviromagazínu 2005 Vyšlo druhé číslo Enviromagazínu 2005

26. Jul 2005, Enviroportal

Časopis Enviromagazín č. 2/2005 je v predaji a k dispozícii na Slovenskej agentúre životného prostredia a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Odporúčame z videotéky

Zázraky vody DVD

Režisér:

Kalendár akcií

P U S Š P S N
1
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 20.09. 2022-04.10. 2022 Týždeň zelených budov
2
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 20.09. 2022-04.10. 2022 Týždeň zelených budov
3
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 20.09. 2022-04.10. 2022 Týždeň zelených budov
 • 03.10. 2022-09.10. 2022 Circular Week 2022
4
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 20.09. 2022-04.10. 2022 Týždeň zelených budov
 • 03.10. 2022-09.10. 2022 Circular Week 2022
 • 04.10. 2022-04.10. 2022 Galapágy
5
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 03.10. 2022-09.10. 2022 Circular Week 2022
 • 05.10. 2022-05.10. 2022 CARBON DAY 2022
6
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 03.10. 2022-09.10. 2022 Circular Week 2022
7
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 03.10. 2022-09.10. 2022 Circular Week 2022
8
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 03.10. 2022-09.10. 2022 Circular Week 2022
9
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 03.10. 2022-09.10. 2022 Circular Week 2022
10
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
11
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 11.10. 2022-12.10. 2022 EIA/SEA 2022
12
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 11.10. 2022-12.10. 2022 EIA/SEA 2022
13
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
 • 13.10. 2022-13.10. 2022 Next (Green) Generation EU
14
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
15
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
16
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
17
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
18
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
19
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
20
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
21
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
22
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
23
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
24
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
25
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
26
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
27
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
28
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
29
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
30
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
31
 • 01.01. 2022-01.01. 2022 Objavenie Važeckej jaskyne
Pridať akciu

 

Posledné akcie EIA/SEA

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Stará Ľubovňa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Územný plán Obce Rumanová - zmeny a doplnky č. 1
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Rozšírenie cintorína Štefanovičová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra
Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Svinná
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie