Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Politika kvality potravín v podmienkach EÚ Politika kvality potravín v podmienkach EÚ

18. Dec 2006, Enviroportal

Pod politikou kvality v podmienkach Európskej únie sa rozumie zabezpečenie ochrany poľnohospodárskych výrobkov a potravín a podpora ich predaja za predpokladu, že tieto potraviny spĺňajú určité kvalitatívne parametre. Týmito vlastnosťami sa tieto výrobky odlišujú od ostatných svojimi presne definovanými požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.

Strechy nad oblakmi Strechy nad oblakmi

18. Dec 2006, Enviroportal

Chaty, ľudia a Vysoké Tatry sú hlavným motívom knihy Strechy nad oblakmi, ktorá sa objaví čoskoro na slovenských knižných pultoch.

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

"Obytný súbor Michalovce"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Skladová hala HOPI Madunice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Kravský pasienok - Trnava Sever
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zariadenie na zber a výkup odpadov, Šenkvická cesta, Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Územný plán obce Kátov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená