Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Zrekonštruovali stredoveký vodovod spod Prašivej Zrekonštruovali stredoveký vodovod spod Prašivej

02. Jan 2007, Enviroportal

V okolí banských miest stredného Slovenska nachádzame zaujímavý odkaz minulosti v podobe technických pamiatok. Jednou z nich je aj Špaňodolinský banský vodovod, nachádzajúci sa na území Lesov Slovenskej republiky.

Desať najlepších výsledkov EÚ v roku 2006 Desať najlepších výsledkov EÚ v roku 2006

02. Jan 2007, Enviroportal

Na sklonku minulého roka bolo vybratých desať príkladov, ako EÚ prispela ku skvalitneniu ekonomického a sociálneho života občanov v roku 2006. Patria medzi ne misie mierotvorcov, vývoj satelitného navigačného systému, ale aj bezpečnejšie chemikálie a zníženie poplatkov za roaming mobilných telefónov.

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

EUROMOTOR IV. Etapa, časť B, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie 2024 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zariadenie na zhodnocovanie odpadových polymérov na druhotnú surovinu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rekonštrukcia časti Skladu kyselín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV Kazeta 1 a kazeta 2, Kazeta 3, Kazeta 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená