Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""""


Konferencia OSN o klimatických zmenách COP26 sa bude konať v škótskom Glasgowe od 31. októbra do 12. novembra. Svetová zdravotnícka organizácia vydala 82-stranovú správu
Argument zdravia pre klimatickú akciu (EN) WHO stanovila desať odporúčaní, ako maximalizovať zdravotné výhody riešenia klimatických zmien a vyhnúť sa najhorším vplyvom klimatickej krízy na zdravie.

Informácie o summite: https://ukcop26.org/

Najnovšie články

Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC

06. Feb 2006, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo na rokovanie Vlády Slovenskej republiky návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava bezodplatným prevodom do vlastníctva obcí a VÚC.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

06. Feb 2006, Enviroportal

Návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, sa predkladá v súvislosti s vypracovaním zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi

06. Feb 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi, podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom

03. Feb 2006, Enviroportal

V školskom roku 2005/2006 sa uskutočnil prvý ročník korešpondenčnej olympiády o životnom prostredí pre žiakov II. stupňa základných škôl EnviroOtázniky. Jej cieľom bolo vzbudiť záujem o problémy životného prostredia u žiakov, ktorí sa s touto problematikou nestretávajú v rozsahu obsiahnutom v súťažných otázkach.
Mnohé otázky boli, priznajme sa, ťažké aj pre nás dospelých...

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – mechanické prečisťovanie odpadových olejov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Apartmánové domy OPERA s parkoviskami
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Danube Rehabilitation Measures (DaReM) – stroje a zariadenia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zariadenie na zber kovových odpadov, batérií a papiera
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania