Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

SlovakAid pomáha agrosektoru v Srbsku SlovakAid pomáha agrosektoru v Srbsku

21. Mar 2006, Enviroportal

Súčasťou aktuálneho úsilia Európskej únie je pripraviť cestu pre európsku integráciu krajín Západného Balkánu. V januári 2006 vydala Európska komisia dokument, ktorý navrhuje praktické kroky na tejto ceste.

Nová didaktická pomôcka pre materské školy Nová didaktická pomôcka pre materské školy

20. Mar 2006, Enviroportal

Stredisko environmentálnej výchovy GEOPARK v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom pre potreby environmetálnej výchovy nový metodický súbor "Špinďúra v kráľovstve Čistoty". Na základe splnenia všetkých predpísaných podmienok a kladných posudkov recenzentov, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky schválilo tento metodický súbor ako vhodnú didaktickú pomôcku pre materské školy.

Súťaž pre školy Zelený týždeň 2006 Súťaž pre školy Zelený týždeň 2006

20. Mar 2006, Enviroportal

Každoročná konferencia a výstava o životnom prostredí sa bude konať v Bruseli v dňoch od 30. mája do 2. júna 2006. Súčasťou tejto udalosti je aj každoročná súťaž pre školy Zelený týždeň, ktorá podnecuje mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, kandidátskych krajín aj krajín EFTA, aby sa vzdelávali v otázkach týkajúcich sa životného prostredia a takisto aj umelecky a tvorivo vyjadrili svoj vzťah k životnému prostrediu.

EUMETSAT bdie nad európskou klímou EUMETSAT bdie nad európskou klímou

17. Mar 2006, Enviroportal

EUMETSAT - Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (European Organisation for the Exploitation of meteorological Satellites) je jednou z najvýznamnejších a najvplyvnejších európskych organizácií, ktoré sa angažujú pri rozvoji a aplikácii moderných technológií. Jej základným poslaním je spolupráca v oblasti satelitnej meteorológie, predpovedí počasia, monitoringu klímy a detekcie globálnych klimatických zmien.

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Obytno-rekreačná činnosť Gárov a Jamy - Liptovská Anna
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Šulekovo-Skládka železitých kalov, uzatvorenie a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica – prístavba prevádzkovej budovy a zmena technológie čistenia priesakových vôd
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia

I/64 Partizánske - Oslany
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie