Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Zimný tábor na Regetovke Zimný tábor na Regetovke

22. Mar 2006, Enviroportal

Malebné prostredie Nízkych Beskýd, mrazivé ticho, trblietajúci sa sneh, stopy sŕn, jeleňov a... . Takto privítalo Stredisko environmentálnej výchovy Regetovka účastníkov zimného EKOTÁBORA.

Stodvadsťročnica bratislavskej vodárne Stodvadsťročnica bratislavskej vodárne

21. Mar 2006, Enviroportal

Na ostrove Sihoť boli už v roku 1886 vyhĺbené studne a vybudovaná mestská vodáreň. V súčasnosti je tam najväčší a najkvalitnejší zdroj pitnej vody pre Bratislavu.

Kto sa bojí GMO? Kto sa bojí GMO?

21. Mar 2006, Enviroportal

Niektorí z ministrov životného prostredia európskej 25 vyjadrujú obavy, že Agentúra EÚ pre bezpečnosť potravín pri autorizácii GMO neberie do úvahy dostatočné množstvo nezávislých a národných štúdií.

Od januára 2006 je Slovenská republika 19. členským štátom EUMETSAT-u Od januára 2006 je Slovenská republika 19. členským štátom EUMETSAT-u

21. Mar 2006, Enviroportal

EUMETSAT - Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (European Organisation for the Exploitation of meteorological Satellites) je jednou z najvýznamnejších a najvplyvnejších európskych organizácií, ktoré sa angažujú pri rozvoji a aplikácii moderných technológií. Jej základným poslaním je spolupráca v oblasti satelitnej meteorológie, predpovedí počasia, monitoringu klímy a detekcie globálnych klimatických zmien. Vznikla v roku 1986.

SlovakAid pomáha agrosektoru v Srbsku SlovakAid pomáha agrosektoru v Srbsku

21. Mar 2006, Enviroportal

Súčasťou aktuálneho úsilia Európskej únie je pripraviť cestu pre európsku integráciu krajín Západného Balkánu. V januári 2006 vydala Európska komisia dokument, ktorý navrhuje praktické kroky na tejto ceste.

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Technická infraštruktúra pre priemyselný park, Rimavská Sobota
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Višňové – Slnečné Grundy, úprava bezmenného prítoku Rosinky, rkm 400-0,516
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Chov brojlerových kurčiat
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ-Zmeny a doplnky č. 08
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania