Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi

06. Feb 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi, podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom

03. Feb 2006, Enviroportal

V školskom roku 2005/2006 sa uskutočnil prvý ročník korešpondenčnej olympiády o životnom prostredí pre žiakov II. stupňa základných škôl EnviroOtázniky. Jej cieľom bolo vzbudiť záujem o problémy životného prostredia u žiakov, ktorí sa s touto problematikou nestretávajú v rozsahu obsiahnutom v súťažných otázkach.
Mnohé otázky boli, priznajme sa, ťažké aj pre nás dospelých...

EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže

03. Feb 2006, Enviroportal

Centrum environmentálnej výchovy a propagácie Slovenskej agentúry životného prostredia (CEVAP SAŽP) v Banskej Bystrici vyhodnotilo I. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl s názvom EnvirOtázniky 2005/2006. Enviroportál Vám prináša najmä súťažiacimi študentmi dlho očakávané výsledky.

Posledné akcie EIA/SEA

Územný plán obce Starý Tekov - zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Územný plán obce Letanovce, Zmeny a doplnky 2/2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Geotermálny vrt na získavanie tepelnej energie zemskej kôry s využitím na vykurovanie RD Svätý Jur
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Bitúnok PVOD Kočín, Šterusy 199
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene