Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Festival Hory a mesto 2006 otvorený Festival Hory a mesto 2006 otvorený

21. Apr 2006, Enviroportal

Včera vo štvrtok 20. apríla sa začal v poradí už 7. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto. Festival sa už po tretí raz koná v priestoroch multiplexu Palace Cinemas v Auparku.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o kŕmnych surovinách Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o kŕmnych surovinách

20. Apr 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o kŕmnych surovinách sa vydáva podľa § 2 ods. 1 písmena k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Predstavujeme: Stredisko environmentálnej výchovy Košice Predstavujeme: Stredisko environmentálnej výchovy Košice

19. Apr 2006, Enviroportal

Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Košice je jedným zo stredísk environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), aj prostredníctvom ktorých SAŽP realizuje výchovu smerovanú k ochrane a tvorbe životného prostredia pre všetky vekové kategórie.


18. apríl je Svetovým dňom kultúrneho dedičstva 18. apríl je Svetovým dňom kultúrneho dedičstva

19. Apr 2006, Enviroportal

18. apríl - Svetový deň kultúrneho dedičstva je symbolom bohatstva ľustva, ktoré by malo byť prístupné všetkým ľudom bez rozdielu. Ochrana a zveľaďovanie tejto hodnoty nevyčísliteľnej ceny si vyžaduje koordinované kolektívne úsilie celej medzinárodnej komunity. Tento ojedinelý deň poskytuje aj príležitosť na zvyšovanienie všeobecného povedomia o rôznorodosti kultúrneho dedičstva, prispieva k snahám o jeho ochranu a zachovanie a upozorňuje na jeho zraniteľnosť.

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Terciárna redukcia N2O na KD3
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Sušič tuhých alternatívnych palív pre hlavný horák na linke výroby šedého Portlandského slinku
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Šulekovo-Skládka železitých kalov, uzatvorenie a rekultivácia
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Priemyselný areál spoločnosti EDM s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Územný plán obce Malženice - Zmeny a doplnky 4/2021
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie