Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Viete, kto to bol Oto Herman? Viete, kto to bol Oto Herman?

31. Mar 2006, Enviroportal

V minulom roku uplynulo už 170 rokov od narodenia breznianskeho rodáka, významného prírodovedca, národopisca, archeológa, múzejného pracovníka, novinára i politika, právom označovaného za posledného uhorského polyhistora, Ota Hermana.

1. apríl je Dňom vtáctva 1. apríl je Dňom vtáctva

31. Mar 2006, Enviroportal

Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.

Pripomienkové konanie: Správa o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám Pripomienkové konanie: Správa o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

30. Mar 2006, Enviroportal

Správa o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám je spracovaná na základe uznesenia vlády SR č. 907 z 21. augusta 2002 ku koncepcii trvalo udržateľného využívania zdrojov horninového prostredia, v ktorom ukladá ministrovi ŽP v bode B.3. predkladať na rokovanie vlády informáciu o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám do 30. apríla 2003 a každoročne k 30. aprílu.


Posledné akcie EIA/SEA

Zmena a doplnok č. 2/2022 ÚPN-O Jánovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Územný plán obce Starý Tekov - zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Zariadenie na zber kovového odpadu, Bánovce nad Bebravou
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Územný plán obce Letanovce, Zmeny a doplnky 2/2021
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Geotermálny vrt na získavanie tepelnej energie zemskej kôry s využitím na vykurovanie RD Svätý Jur
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer