Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Pripomienkové konanie: Národný lesnícky program Pripomienkové konanie: Národný lesnícky program

08. Mar 2007, Enviroportal

Z programového vyhlásenia vlády SR a rozpracovania programového vyhlásenia vlády SR na podmienky MP SR (úlohy na roky 2006 - 2010) č. m. 5055/2006-310, vyplynula úloha vypracovať Národný lesnícky program. Vláda SR sa zaviazala prijať novú lesnícku politiku vo forme NLP, ktorý je vypracovaný v súlade s Akčným plánom EÚ v oblasti lesného hospodárstva a zároveň je vypracovaný v súlade s Národným strategickým plánom rozvoja vidieka. Prípravou a koordináciou NLP bolo poverené Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

MŽP ČR k odstraňovaniu následkov víchrice Kyrill MŽP ČR k odstraňovaniu následkov víchrice Kyrill

08. Mar 2007, Enviroportal

Praha 6. marca (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí ČR sa dohodlo so správou šumavského národného parku na spoločnom postupe pri likvidácii následkov orkánu Kyrill.

Vedomostná súťaž VODA - životne dôležitá tekutina Vedomostná súťaž VODA - životne dôležitá tekutina

07. Mar 2007, Enviroportal

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice pripravila pre žiakov 5. ročníkov základných škôl vedomostnú súťaž na tému VODA - životne dôležitá tekutina. Vyplnený vedomostný test je potrebné doručiť elektronicky do 12. marca 2007 do 16.00.

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

EUROMOTOR IV. Etapa, časť B, Banská Bystrica
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rimavská Sobota na obdobie 2024 - 2030
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zariadenie na zhodnocovanie odpadových polymérov na druhotnú surovinu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Rekonštrukcia časti Skladu kyselín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

VEĽKÉ KOSIHY SKLÁDKA ODPADOV Kazeta 1 a kazeta 2, Kazeta 3, Kazeta 4
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená