Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

EnvirOtázniky 2005 EnvirOtázniky 2005

28. Sep 2005, Enviroportal

EnvirOtázniky 2005
OLYMPIÁDA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
I. ročník celoslovenskej korešpondenčnej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl
Termín uzávierky: 15. december 2005
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia , Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania
Odborný garant: RNDr. Jozef Dupej, CSc., námestník generálneho riaditeľa SAŽP

Školy, prihláste sa - EnvirOtázniky 2005, ProEnviro 2005 Školy, prihláste sa - EnvirOtázniky 2005, ProEnviro 2005

28. Sep 2005, Enviroportal

Environmentálne programy pre školy
Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej výchovy a propagácie v Banskej Bystrici, pripravila pre školy celoslovenské environmentálne programy pre školský rok 2005/2006.

Európske dni vtáctva 2005 Európske dni vtáctva 2005

23. Sep 2005, Enviroportal

Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) Vás pozýva na medzinárodné pozorovanie vtáctva v rámci akcie European BirdWatch 2005. Počas Európskych dní vtáctva Vám 1. a 2. októbra naši odborní sprievodcovia predstavia priamo v prírode bežné, ale aj vzácne druhy operencov Slovenska. Jesenný ťah každoročne ponúka istotu zaujímavých pozorovaní.

Slovenská agentúra životného prostredia na Agrokomplexe 2005, Nitra Slovenská agentúra životného prostredia na Agrokomplexe 2005, Nitra

19. Sep 2005, Enviroportal

V dňoch 18-23.8.2005 sa konal v Nitre 32. Medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh Agrokomplex 2005. Na tohtoročnom veľtrhu participovavala s prezentáciou svojich aktivít aj Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica. Ukážky svojej činnosti ponúkli širokej verejnosti Centrum tvorby krajiny (CTK), Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania (CEVaV) a Odbor propagácie a marketingu (OPM).

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Kalendár akcií

Júl
P U S Š P S N
1 2
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
3
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
4
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
5
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
6
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
7
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
8
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
9
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
10
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
11
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
12
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
13
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
14
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
15
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
16
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
17
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
18
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
19
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
 • 19.07. 2021-19.07. 2021 Gastro, Slovensko, Food Waste – ako z toho von?
20
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
21
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
22
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
23
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
24
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
25
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
26
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
27
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
 • 27.07. 2021-28.07. 2021 Otvorené hranice pre voľne žijúcu divú zver v Karpatoch
28
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
 • 27.07. 2021-28.07. 2021 Otvorené hranice pre voľne žijúcu divú zver v Karpatoch
29
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
30
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
31
 • 02.07. 2021-29.08. 2021 Klimatická spravodlivosť
Pridať akciu

Posledné akcie EIA

Zariadenie na zber odpadov, Modernizácia skladového hospodárstva
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica so záhradným prístreškom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie vo veci podnetu

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, Skládka odpadov – IV. Etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia

Program cezhraničnej spolupráce Interreg 2021 - 2027 Poľsko - Slovensko
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení

Územný plán obce Pusté Úľany - Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie