Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Šanca pre región vyhlasuje nové grantové kolo Šanca pre región vyhlasuje nové grantové kolo

22. May 2006, Enviroportal

Grantový program Šanca pre váš región je jedným z programov neziskovej organizácie Konto Orange, ktorá realizuje projekty na podporu aktivít v komunitách. V rámci tohto grantového programu boli v prvej polovici roka pridelené projektom prínosným pre rozvoj komunít v regiónoch celkovo už 2 milióny korún. Do konca roka 2006 sa rozhodla n. o. Konto Orange venovať regiónom ďalšie 2 milióny korún.

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí 18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

18. May 2006, Enviroportal

Už od polovice sedemdesiatych rokov si každoročne 18. mája pracovníci múzeí, ich návštevníci i priaznivci pripomínajú Medzinárodný deň múzeí - Internatioal Museum Day -sviatok všetkých múzejníkov. Medzinárodný deň múzeí prispieva k prezentácii poslania múzeí ako inštitúcií, ktoré slúžiacia verejnosti a v jej záujme zhromažďujú a chránia dedičstvo minulosti.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ... Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ...

18. May 2006, Enviroportal

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov sa vypracoval v súvislosti s povinnosťou zosúladenia národnej legislatívy s legislatívou Európskej únie.

Posledné akcie EIA/SEA

R1 Park II – FVE Olichov, rozšírenie výkonu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Obytný súbor Veľký Čepčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zmeny a doplnky č. 17 ÚP obce Ždiar - upravený návrh
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

NÁHRADA KOTLA BA-110
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa na roky 2023+ (PHSR obce Korňa 2023+)“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená