Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Budeme medvede monitorovať cez družicu? Budeme medvede monitorovať cez družicu?

28. Feb 2007, Enviroportal

Hovorí sa o nich obyčajne vtedy, keď sa niečo stane. Nie každé stretnutie s medveďom sa však musí zákonite skončiť tragicky. Štatisticky je oveľa nebezpečnejšia cesta, náhodný
požiar, alebo útok násilníka a zlodeja. Jednoducho, napadnutia človeka medveďom sú dosť vzácne a vždy boli a sú vhodým spestrením obsahu médií. A vtedy sa najčastejšie polemizuje o tom, či sú premnožené, alebo nie, či treba znížiť ich stavy, alebo ponechať ich vývoj na všemocnú prírodu. Na jednej strane diskusií sú obyčajne poľovníci a na strane druhej ochrancovia prírody.

Kamenné gule - výtvory prírody i človeka Kamenné gule - výtvory prírody i človeka

27. Feb 2007, Enviroportal

V Kostarike popri zvyškoch predkolumbovských ceremoniálnych a iných sídiel a nekropol (napríklad kamenného ceremoniálneho centra Guayabo de Turrialba, nekropol La Fabrica, Las Huacas v Guanacaste, Hacienda Molino a El Cris to v doline Cartago, Las Mercedes na atlantickej nížine, La Cabana s kruhovými mohylami - moundami, objavili množstvo archeologických nálezov s metalurgiou zlata a jeho zliatiny s meďou (tumbagou), ako aj so sochárskymi a kamenárskymi výtvormi začlenenými do piatich vývojových období od roku 12 000 prnl. až 1 550 n. l.

Do pozornosti: Nový web aj o separovanom zbere odpadu Do pozornosti: Nový web aj o separovanom zbere odpadu

27. Feb 2007, Enviroportal

Bratislava 26. februára (ENVI-PAK) - Dňa 25. 02. 2007 spustil ENVI-PAK nové internetové stránky spoločnosti. Internetový portál s aktuálnym dizajnom a s podporou inovatívnej technológie prináša nové možnosti elektronickej komunikácie a zlepšuje orientáciu návštevníkov v spleti problematiky spätného odberu odpadu z obalov v obciach.

ZA MATKU ZEM: ENEL podľahol tlaku jadrového priemyslu! ZA MATKU ZEM: ENEL podľahol tlaku jadrového priemyslu!

26. Feb 2007, Enviroportal

Bratislava 24.februára (o.z. ZA MATKU ZEM) - Podľa o. z. ZA MATKU ZEM sú posledné správy dôkazom, že ENEL stále viac podlieha tlaku jadrovej loby a stráca zmysel pre následky rozhodnutia o dostavbe 3. a 4. bloku v jadrovej elektrárni Mochovce. Podľa názoru združenia nie je možné dostavať, prevádzkovať a zlikvidovať Mochovce bez štátnych podpôr, čím by Slovenské elektrárne, a. s. porušili pravidlá voľného trhu s elektrinou v Európskej únii.

Posledné akcie EIA/SEA

NOVÝ MAJERHOF
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ozdín na roky 2023 - 2029
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Margecany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 16/2023
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Územný plán obce Machulince
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená