Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

obálka príručky EIA_SEA

 

Metodika primeraného hodnotenia vplyvov plánov, programov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (PDF, 1,77 MB) z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia prináša autorizovaným osobám, pracovníkom štátnej správy, organizáciám ochrany prírody, odbornej verejnosti cenné rady, ako postupovať pri hodnotení.
Pre investorov predstavuje cenný zdroj informácií o potrebe a postupe primeraného hodnotenia. 

Viac informácií: metodické príručky z oblasti EIA/SEA

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Čo znamená REACH? Čo znamená REACH?

24. May 2006, Enviroportal

Európska únia sa podujala k jednej z najväčších a najpodstatnejších reforiem v oblasti kontroly chemikálií a chemického priemyslu vo svojej histórii. Chystaná reforma má zosúladiť množstvo rôznych a často protichodných predpisov, ktoré dnes regulujú chemické látky do jedného európskeho systému REACH. Skratka REACH pritom vyjadruje základné piliere, na ktorých má nová európska chemická politika stáť - reguláciu, evaluáciu (hodnotenie) a autorizáciu (schválenie) chemických látok. Cieľom EÚ je podpora inovácie, zlepšenie konkurencieschopnosti a taktiež ochrana životného prostredia a zdravia ľudí pred nebezpečnými chemikáliami.

Pripomienkové konanie: Správa o stave plnenia Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v Slovenskej republike Pripomienkové konanie: Správa o stave plnenia Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v Slovenskej republike

23. May 2006, Enviroportal

Národný akčný plán rozvoja osídlenia a bývania Slovenskej republiky z roku 1996 bol aktualizovaný na základe medzinárodných dokumentov (Agenda HABITAT, Deklarácia o mestách), ktoré schválila konferencia OSN o ľudských sídlach (HABITAT II, Istanbul 1996), ako aj najnovších koncepčných a strategických materiálov v oblasti osídlenia a bývania (Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, Národný plán regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010) a ďalších materiálov z dotknutých oblastí. Aktualizácia bola daná na základe uznesenia vlády SR č. 1063 zo dňa 7. novembra 2001.

Pozvánka na ekotábor Letné dobrodružstvo na Drieňku Pozvánka na ekotábor Letné dobrodružstvo na Drieňku

23. May 2006, Enviroportal

Centrum environmentálnej výchovy a propagácie a Strediská environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia každoročne pripravujú pestrú paletu podujatí pre deti, medzi ktorými sa s veľkým ohlasom stretávajú najmä tábory. Dnes Vám tlmočíme pozvanie na jeden z nich, ktorý SAŽP pripravuje v auguste v Stredisku environmentálnej výchovy - EKOCENTRUM DRIEŇOK Teplý Vrch.

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená