Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

" "

 

V najnovšom čísle Meteorologického časopisu nájdete informácie o znečistení ovzdušia na Slovensku  benzo(a)pyrénom, o satelitných meraniach slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch a ich využití pri hodnotení účinnosti fotovoltických elektrární, zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v r. 2021 a 2022 či zhodnotenie rokovaní na 27. klimatickej konferencii v Egypte. Časopis vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav.

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Pozvánka na ekotábor Letné dobrodružstvo na Drieňku Pozvánka na ekotábor Letné dobrodružstvo na Drieňku

23. May 2006, Enviroportal

Centrum environmentálnej výchovy a propagácie a Strediská environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia každoročne pripravujú pestrú paletu podujatí pre deti, medzi ktorými sa s veľkým ohlasom stretávajú najmä tábory. Dnes Vám tlmočíme pozvanie na jeden z nich, ktorý SAŽP pripravuje v auguste v Stredisku environmentálnej výchovy - EKOCENTRUM DRIEŇOK Teplý Vrch.

22. máj - Medzinárodný deň biodiverzity 22. máj - Medzinárodný deň biodiverzity

22. May 2006, Enviroportal

22. 5. si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity - International Day for biological diversity, ktorého témou na rok 2006 je Svetové spoločenstvo apeluje na ochranu biodiverzity na púšťach - Protect Biodiversity in Drylands.

23. 5. Svetový deň korytnačiek 23. 5. Svetový deň korytnačiek

22. May 2006, Enviroportal

23. máj si pripomíname ako Svetový deň korytnačiek (The World Turtle Day) od roku 2000, kedy bol po prvýkrát iniciovaný organizáciou American Tortoise Rescue.

Šanca pre región vyhlasuje nové grantové kolo Šanca pre región vyhlasuje nové grantové kolo

22. May 2006, Enviroportal

Grantový program Šanca pre váš región je jedným z programov neziskovej organizácie Konto Orange, ktorá realizuje projekty na podporu aktivít v komunitách. V rámci tohto grantového programu boli v prvej polovici roka pridelené projektom prínosným pre rozvoj komunít v regiónoch celkovo už 2 milióny korún. Do konca roka 2006 sa rozhodla n. o. Konto Orange venovať regiónom ďalšie 2 milióny korún.

Posledné akcie EIA/SEA

Apartmánový hotel Stupava
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Podnet

Obytný súbor Banská Bystrica – Pršianska terasa, lokalita CH – Sklady vojska
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Územný plán obce Vyšné Ružbachy
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Obchodné centrum Poprad - Juh
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Územný plán obce Litmanová
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená