Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

Na festivale Bažant Pohoda sa bude odpad separovať Na festivale Bažant Pohoda sa bude odpad separovať

28. Jun 2006, Enviroportal

Na tohtoročnom hudobnom festivale Bažant Pohoda sa bude separovať odpad. Projekt iniciovali a spolu s partnermi realizujú Priatelia Zeme-SPZ. Pohoda sa tak stane prvým festivalom na Slovensku, ktorý zaviedol triedený zber.

Priatelia Zeme-SPZ: Bezpečnosť pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi musí byť prvoradá Priatelia Zeme-SPZ: Bezpečnosť pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi musí byť prvoradá

28. Jun 2006, Enviroportal

Požiar skladu chemikálií firmy DETOX v Petržalke potvrdzuje, že pri posudzovaní zámerov prevádzok, ktoré majú nakladať s nebezpečnými odpadmi, musí byť bezpečnosť jedným z kľúčových kritérií. Konštatujú to v nasledovnej tlačovej správe Priatelia Zeme-SPZ, ktorí viaceré takéto zámery nakladajúce s nebezpečnými odpadmi pripomienkovali.

Medzinárodný deň Dunaja 2005 Medzinárodný deň Dunaja 2005

27. Jun 2006, Enviroportal

Dunaj, medzinárodná veľrieka, je v súčasnosti symbolom integrácie Európy a tradičnej spolupráce podunajských štátov na poli hospodárstva, obchodu, vedy a techniky, kultúry a športu. Po Volge je Dunaj druhou najdlhšou riekou Európy, meria 2 860 km. Povodie, z ktorého zbiera a odvádza vody do Čierneho mora, má rozlohu 817 000 km2, čo predstavuje skoro desatinu plochy celej Európy
a zahŕňa spolu 18 krajín.

Medzinárodný deň Dunaja 2006 Medzinárodný deň Dunaja 2006

27. Jun 2006, Enviroportal

Tohto roku sa už po tretíkrát budú 29. júna 2006 konať oslavy Medzinárodného dňa Dunaj. Tento dátum nie je vôbec náhodný - 29. júna 1994 bol v bulharskej Sofii podpísaný Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, tzv. Dunajský dohovor (Danube Convention).

Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a ml. výrobkov pre žiakov... Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a ml. výrobkov pre žiakov...

27. Jun 2006, Enviroportal

Uverejňujeme návrh výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou z finančných zdrojov Európskej únie v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100.

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Územný plán obce Dlhá – Zmeny a doplnky 5/2020
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

IBV Pivovar
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Slaská
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Zberný dvor Poproč
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Ekosplus