Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

Slnko ceny nedvíha Slnko ceny nedvíha

30. Jun 2006, Enviroportal

Čo stojí inštalácia a prevádzka solárneho systému? Koncom minulého storočia prerástlo aktívne využívanie slnečnej energie pomocou slnečných kolektorov z kruhu zanietencov a hobbystov do širokých vrstiev spoločnosti takmer vo všetkých vyspelých krajinách i v krajinách tretieho sveta. I napriek neustálej osvetovej činnosti a propagácii slnečnej energetiky stále je pre značnú časť nášho obyvateľstva táto problematika veľkou neznámou, predstavy a očakávania sú často skreslené a nereálne.

Významné environmentálne dni v mesiaci júl Významné environmentálne dni v mesiaci júl

30. Jun 2006, Enviroportal

V mesiaci júl si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom.
Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich stručný výpočet.

Pod lupou najmä nebezpečný odpad Pod lupou najmä nebezpečný odpad

29. Jun 2006, Enviroportal

Inšpekcia odpadového hospodárstva vznikla v roku 1992 na základe prvého zákona o odpadoch ako orgán štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

Hanák: Najviac si cením filmy nakrútené na Dunaji Hanák: Najviac si cením filmy nakrútené na Dunaji

29. Jun 2006, Enviroportal

Ľudovít Hanák - akademický maliar, scenárista, režisér a kameraman dokumentárnych filmov s environmentálnou problematikou, po tápač, obdivovateľ, milovník a ochranca prírody. Vari najväčšou z jeho lások je "svet ticha". Svet pod modrou hladinou, ktorý je oveľa rozsiahlejší a tajomnejší ako ten na zemi. Jeho láskou je potápanie, objavovanie a filmovanie sveta pod vodou.

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Územný plán obce Dlhá – Zmeny a doplnky 5/2020
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

IBV Pivovar
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Slaská
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice – SECAP
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Zberný dvor Poproč
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Ekosplus